Tải bản đầy đủ

Tổng quan về kênh phân phối của Vinamilk

2.2.3. KÊNH PHÂN PHỐI
2.2.3.1

ĐỊNH NGHĨA VỀ PHƯƠNG THỨC PHÂN
PHỐI VÀ KÊNH PHÂN PHỐI

2.2.3.2

HỆ THỐNG KÊNH PHÂN PHỐI
CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN SỮA
VINAMILK


ĐỊNH NGHĨA VỀ PHƯƠNG THỨC PHÂN
PHỐI VÀ KÊNH PHÂN PHỐI

Trực tiếp

Phương thức
phân phối


Gián tiếp

NHÀ SẢN
XUẤT

HỆ THỐNG CÁC
TRUNG GIAN

NGƯỜI TIÊU
DÙNG


ĐỊNH NGHĨA VỀ PHƯƠNG THỨC PHÂN
PHỐI VÀ KÊNH PHÂN PHỐI
Kênh phân
phối

Theo quan điểm
của nhà sản xuất

Theo quan điểm của
nhà trung gian


HỆ THỐNG KÊNH PHÂN PHỐI CỦA CÔNG TY
CỔ PHẦN SỮA VINAMILK

Cấu trúc kênh của Vinamilk


Dòn

n
ò
D


ngt
nh
a
h
gt

thô
n

g ti
n

ro
i

r

s
a
i
h
c
g


ng

n

CÁC DÒNG CHẢY
TRONG KÊNH
PHÂN PHỐI

Dòng
phân
phối v
và chu
ật c h ấ
yển q
t
uyền
sở hữ
u

n


ặt
đ
ng
ò
D

tài
c

hín
h

àm
đ
g

g
n
à
h

n
á
h
p


DÒNG THÔNG TIN


DÒNG ĐẶT HÀNG


DÒNG PHÂN PHỐI VẬT CHẤT VÀ CHUYỂN
QUYỀN SỞ HỮU
 Để hàng hóa đến tay khách hàng một cách nhanh chóng và để thuận
tiện hơn trong việc quản lý hàng hóa, Vinamilk thành lập riêng một xí
nghiệp kho vận phụ trách vận chuyển hàng hóa.
 Hàng hóa từ Vinamilk thông qua xí nghiệp kho vận chuyển trực tiếp
đến các siêu thị, key accounts và cuối cùng là đến tay khách hàng.
 Đối với kênh truyền thống, hàng hóa được chuyển tới các nhà phân
phối thông qua xí nghiệp kho vận, đến các cửa hàng đại lý nhỏ sau đó
đến tay khách hàng.
 Khi hàng hóa được chuyển đến các thành viên trong kênh thì quyền sỡ
hữu đồng thời cũng chuyển sang cho họ.


DÒNG ĐÀM PHÁN
 Bằng sức mạnh hợp đồng, Vinamilk đàm phán với các nhà phân
phối để họ bán các sản phẩm của hãng theo đúng giá cũng như
áp dụng đầy đủ các mục tiêu, các chương trình xúc tiến mà
công ty đề ra.

DÒNG TÀI CHÍNH
 Trong kênh phân phối của Vinamilk, các thành viên được phép
trả chậm theo hạn mức công nợ của công ty và có sự bảo lãnh
của ngân hàng.


DÒNG CHIA SẺ RỦI RO
 Các quy định trong hợp đồng đã chỉ rõ trách nhiệm của mỗi bên
với hàng hóa. Khi hàng hóa được chuyển đến kho của nhà phân
phối họ có trách nhiệm bảo quản hàng hóa theo đúng tiêu chuẩn
đã định. Với các sản phẩm sắp hết hạn sử dụng, nhà phân phối có
trách nhiệm thông báo cho công ty để thu hồi và sử dụng vào các
mục đích như khuyến mại, hoặc sau cùng là tiêu hủy.

DÒNG THANH TOÁN
 Hoạt động thanh toán giữa Vinamilk và các nhà phân phối, siêu thị,
key accounts được thực hiện thông qua trung gian là các ngân hàng.
 Đối với các nhà bán lẻ, nhà bán buôn, họ thanh toán trực tiếp với
nhà phân phối bằng tiền mặt.


CÁC YẾU TỐ KHÁC CỦA
KÊNH PHÂN PHỐI VINAMILK

Bên cạnh việc có một đội ngũ quản lý bán hàng dày dặn kinh nghiệm,
Vinamilk còn rất thành công trong việc xây dựng mạng lưới phân phối
sản phẩm.


ĐÁNH GIÁ KÊNH PHÂN PHỐI:
ƯU ĐIỂM VÀ NHƯỢC ĐIỂM
ƯU ĐIỂM
Hệ thống kênh phân
phối rộng và phủ
khắp cả nước.
Chính sách đại lý tốt.
Có hệ thống bán
hàng bắng tủ mát, tủ
đông.

NHƯỢC ĐIỂM
Khó khăn trong việc
quản lý các đại lý ở
tỉnh nhỏ, vùng sâu
vùng xa.
Các lợi thế vượt trội
của Vinamilk chưa
được chuyển tải đến
người tiêu dùng.
Khâu bảo quản sản
phẩm trong quá trình
vận chuyển.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×