Tải bản đầy đủ

Bài tích hợp liên môn ngữ văn 9 bài bếp lửa 2

PHIÊÚ MÔ TẢ HỒ SƠ DẠY HỌC DỰ THI CỦA GIÁO VIÊN
1. Tên hồ sơ dạy học:Dự Án và Giáo án dạy học theo chủ đề tích hợp
tiết 46 văn bản: ĐỒNG CHÍ của Chính Hữu
2. Mục tiêu dạy học:
1.Kiến thức:
- Học sinh nắm được nội dung nghệ thuật của bài thơ.
- Hiểu được vẻ đẹp của hình tượng anh bộ đội được khắc họa trong bài thơ,
đồng thời thể hiện tình cảm chân thành của nhưngx người bạn người đòng chí
đồng đội trong kháng chiến chống Pháp
- Thấy được sự sáng tạo của nhà thơ trong việc sử dụng hình ảnh khơi gợi
liên tưởng, kết hợp tự sự, miêu tả, biểu cảm.
2. Kỹ năng:
- Nhận diện phân tích được các yếu tố miêu tả tự sự và biểu cảm trong bài
thơ.
- Liên hệ để thấy được tình bạn thân thiết trong cuộc sống và sự chia sẻ
những nỗi niềm của nhau trong cuộc sống
3. Thái độ:
Học sinh biết kính trọng và có lòng biết ơn. Đặc biệt là sự biết ơn những
người đã hy sinh cho tổ quốc là tình yêu quê hương đất nước.
4. Giáo dục:
- Học sinh biết trân trọng quá khứ và những kỷ niệm đã qua.

- Có thái độ hành vi ứng xử với những người lính đặc bịêt là người thân đã
và đang ngày đêm canh giữ bầu trời của tổ quốc.
- Bài học cần đạt được, học sinh phải có nhận thức và từ đó có những biểu
hiện có lễ độ và sự biết ơn thông qua bài học.
- Tích hợp các liên môn:
+ Môn Tiếng việt : Các biện pháp tu từ, ẩn dụ, so sánh, điệp ngữ, nghĩa của
từ
+ Môn tập làm văn: Phương thức biểu đạt, tự sự, miêu tả, biểu cảm.văn nghị
luận cách lập luận
+ Môn lịch sử: Thời gian đầu của cuộc kháng chiến chống Pháp
+ Môn giáo dục công dân: Yêu thương lễ độ, biết ơn , đức hy sinh
+ Môn nếp sống văn minh thanh lịch: Ứng xử với khu di tích lịch sử và ứng
xử với bạn bè trong nhà trường và ngoài xã hội
+Môn Mĩ Thuật vẽ chân dung người lính và sơ đồ tư duy khái quát bài học
1


+ Môn Âm Nhạc học sinh hát bài hát “Đồng Chí’
3.Đối tượng dạy học của bài:
Học sinh lớp 9b ,số lượng 28 em. Mặc dù là học sinh cuối cấp nhưng do các
em là học sinh vùng nông thôn nên khả năng cảm thụ văn học còn chưa cao.
Hơn nũa là lớp nhiều học sinh trung bình nên khi vận dụng những phương pháp
dạy học phù hợp để phát triển được năng lực của từng đối tượng nhằm nâng cao
năng lực cảm thụ của các em.
4. Ý nghĩa của bài học:
Trong bài dạy này ngoài việc cung cấp kiến thức cơ bản theo chuẩn kiến
thức kĩ năng của môn học. Ngoài ra tôi còn phải vận dụng việc tích hợp các liên
môn để học sinh nhận biết và có những thái độ hành vi đúng đắn trong quá trình
nhận thức biết tôn trọng giá trị lịch sử của dân tộc những người đã hy sinh cho
độc lập tự do của dân tộc . Đặc biệt là tình bạn trong kháng chiến họ gắn bó chia
sẻ với nhau đẻ chiến thắng kẻ thù sâm lược. Từ đó các em có những cảm nhận,
nhận thức rồi từ đó có những hành vi ứng xử với mọi người trong tập thể và xã
hội đặc biệt là biết trân trọng những người lính đã hy sinh và những anh lính trẻ
đang ngày đêm canh giữ bảo vệ tổ quốc . Hơn nữa tôi còn bồi dưỡng cho các em
tình yêu quê hương, đất nước. như vậy sẽ giúp các em yêu quý môn văn hơn từ
đó nâng cao năng lực cảm thụ ngữ văn của các em.
5. Thiết bị dạy học:
Ngoài việc chuẩn bị kiến thức phương pháp dạy học xây dựng giáo án cho
bài dạy tôi còn sử dụng ứng dụng công nghệ thông tin là máy chiếu phục phụ
cho việc bổ sung các hình ảnh ,các đoạn thơ để học sinh để cho các em nhận biết


được luôn trong thực tế cuộc sống để phát huy được tích tích cực của các em.
Đặc biệt ứng dụng CNTT sẽ giúp các em tự đánh giá nhận xét mình và các bạn
từ đó sẽ rút kinh nghiệm cho mình và cho bạn thông qua việc hoạt động nhóm.
Qua việc sử dụng kĩ thuật dạy học mới giúp các em làm việc hiệu quả
hơn . .Như vậy ứng dụng CNTT sẽ hỗ trợ rất tốt trong việc giảng dạy.
6. Hoạt động dạy họcvà tiến trình dạy học
-Bài dạy đảm bảo đúng đủ kiến thức theo chuẩn kiến thức kĩ năng
-Nội dung bài dạy theo các hoạt động dạy học được trình bày đúng đủ các
bước lên lớp mà giáo án đã chuẩn bị.
Bằng các phương pháp và các kĩ thuật dạy học tôi vận dụng và áp dụng đúng
đối tượng học sinh từ việc đặt các câu hỏi từ phát hiện gợi mở đến câu hỏi tưởng
tượng để phát huy tính tích cực của học sinh. Từ đó các em biết liên tưởng ,
2


nhận xét đánh giá để khai thác bài dạy theo đúng mục tiêu. Đặc biệt là những
câu hỏi tích hợp để vận dụng các liên môn trong bài học từ đó học sinh vận dụng
trong cuộc sống thực tế mà các em đang sống . Như vậy sẽ hướng các em đến
cái chân- thiện – mỹ.
- Việc kiểm tra đánh giá học sinh thông qua bài học bằng cách đặt những câu hỏi
để các em trả lời nhận xét đánh giá cho nhau từ đó tôi rút ra nhận xét cuối cùng
và qua bình giảng đẻ khắc sâu kiến thức cho các em.

Dưới đây là bài soạn tôi đã chuẩn bị và đã áp dụng vào thực
tế giờ dạy

HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY
• HOẠT ĐỘNG 1
? Nêu những hiểu biết của em
về bài thơ “Đồng Chí”
-GV giới thiệu kết quả của chiến
thắng Việt Bắc năm 1947
? Em hiểu gì về giai đoạn lịch sử
này của dân tộc(tích hợp môn
Lịch Sử lớp 9)

HOẠT ĐỘNG CỦA
HỌC SINH
-Cử đại diện lên trình
bày
-Các thành viên nhận
xét, bổ sung

_ Phần 1: 6 câu đầu ->
Cơ sở hình thành tình
đồng chí
?Qua việc chuẩn bị ở nhà các
nhóm đại diện lên thực hiện
chia bố cục bài thơ

_ Phần 2: 11 câu =>
Tình đồng chí
_ Phần 1: 3 câu cuối
-> Hình ảnh đầu súng
trăng treo
3

NỘI DUNG GHI BẢNG

I/ĐỌC, TÌM HIỂU CHUNG:
1/ Tác giả: Tên thật là Trần
Đình Đắc , sinh năm 1926, qu
Hà Tỉnh.
2/ Tác phẩm :
a) Xuất xứ: Bài thơ được sá
tác năm 1948
b)Thể loại: Thơ tự do hiện đ
c)Bố cục: Chia làm 3 phần
d)Chú Thích ; SGK


• HOẠT ĐỘNG 2: ( câu
1)
GV dẫn chuyển ý
? Em hãy đọc những câu thơ
thể hiên cơ sở hình thành tình
đồng chí
-GV chiếu đoạn thơ
? Sáu dóng thơ dầu nói về cơ sở
hình thành tình đồng chí của
những người lính cách mạng.
Cơ sở ấy là gì?

-Đọc và trình bày ý
kiến

II/ ĐỌC – HIỂU VĂN BẢN :
1/ CƠ SỞ HÌNH THÀNH TÌ
ĐỒNG CHÍ:

-Chung hoàn cảnh
xuất thân
-Cùng chung nhiệm vụ

_ Nước mặn đồng
chua-> vùng chim
trũng Như Nam Hà,
Thái Bình, Nam Định
Anh

_ Đất cày..-> Là hình
|
|
ảnh vùng quê trung du Nước
-> quá nghèo-> Đ
? Em hiểu thế nào là” nước
mặn đồng chua” và “Đất cày lên vớ đấ t đá ong ở miền Mặn đồng chua | cày,sỏ
ngược.
Ra trận quen nhau
sỏi đá” ?
_
|
(Tích hợp môn Địa Lý,môn
Chung lý tưởng
Hóa học, sinh học,môn Tiếng
-Trả lời – Nhận xét
||
Việt)
Đồng chí
=> Chung lý tưởng chí hướ
?Nêu những biện pháp nghệ
thuật trong hai câu thơ trên
?Nhưng người lính trong bài
thơ có nguồn gốc xuất thân từ
đâu? Thể hiện qua những câu
thơ nào

? Em hiểu thế nào là: xa lạ,
quen nhau ,tri kỉ
? Tìm biện pháp nghệ thuật
dược sử dụng trong câu
thơ”súng bên súng đầu sát bên
đầu?Nêu tác dụng biện pháp nt
đó
?Qua đó em thấy những người
lính họ đến với nhau như thế

-Thảo luận nhóm. Cử
đại diện lên phát biểu
– nhận xét, đánh giá

Dòng thơ như một nốt
4


nào

vang lên vừa như một
phát hiện, vừa như
một lời khẳng định
vừa có thể coi như một
bản lề nối kết sự lí giải
cội nguồn của tình
đồng chí.

-GV cho Hs thảo luận nhóm
đôi(hai phút)
?Phân loại theo cấu tạo ngữ
pháp dòng thơ cuối thuộc kiểu
câu gì? Nêu ngắn gọn tác dụng
của kiểu câu đó trong văn cảnh
(Tích hợp Tiếng việt bài
-Trả lời – nhận xétnghĩa của từ tiếng việt lớp 6) đánh giá
-GVchiếu câu hỏi thảo luận
? Tại sao tác giả lại ha bút
thành một dòng đặc biệt?
?Từ đồng chí nghĩa là gì?
?Từ những cảm nhận về đoạn
thơ trên em có suy nghĩ gì về
tình bạn đẹp
(Tích hợp Tập Làm Văn- Văn
nghị luân)
-GV bình chuyển ý: Những
người lính nông dân nghe tiếng
gọi của tổ quốc họ từ giã gia
đình vợ con quê hương lên
đường làm nhiệm vụ đánh giặc
bảo vệ tổ quốc. Rồi sau mỗi trận
đánh họ ngơi cùng nhau chia
sẻ tâm sự về tình đồng đội.
-GV chiếu một số hình ảnh
minh họa
• HOẠT ĐỘNG 3: (câu 2)
? Tình đồng chí được thể hiện
qua những câu thơ nào? Em
hãy đọc những câu thơ đó
GV chiếu đoạn thơ
? Tình cảm đồng chí của những
người lính được biểu hiện qua
những chi tiết ,hình ảnh thơ
nào. Phân tích ý nghĩa , giá trị
của những chi tiết hình ảnh đó

-HS lắng nghe

-Đọc 10 câu tiếp

5

2/ TÌNH ĐỒNG CHÍ ĐỒNG

-Ruộng nương gửi bạn thân
-Gian nhà măc kệ
_ Từng cơn ớn lạnh
_ sốt run người
_ miệng cười
_ Chân không giày
_ thương nhau
_ ruộng nư
gửi


-GV chiếu câu hỏi thảo luận
Nhóm1: Biểu hiện về sự chia sẻ
nỗi lòng của nhau
Nhóm2: Biểu hiện về sự chia sẻ
thiếu thốn vật chất
Nhóm 3:Tinh thần bất diệt của
người lính
?Từ những chia sẻ của người
lính trong gian khổ em liên
tưởng gì đến sự chia sẻ tình yêu
với mọi trong xã hội ngày
nay(Tích hợp môn GDCD lớp
6 bài yêu thương mọi người)
-Gv bình chuyển ý:Họ những
người đồng chí cùng chung chí
hướng để chiến thắng kẻ thù.
Dù cuộc sống vật chất có thiếu
thốn áo có rách quần có vá , dù
cái sốt rét rừng có hoành hành
đến đâu thì họ những người
lính Cụ Hồ vẫn mỉm cười, vẫn
đứng dạy cầm tay nhau chuyền
hơi ấm cho nhau để vượt qua
mọi khó khăn đẻ chiến thắng kẻ
thù. Hình ảnh người lính lại
một lần nữa hiện lên với một
dáng vẻ thật đẹp
HOẠT ĐỘPNG 4:
? Những người lính đứng cạnh
bên nhau để làm nhiệm vụ gì?

_ áo anh rách vai
_ quần tôi có …vá

-HS thảo luận nhóm
theo kĩ thuật khăn phủ
bàn
=> Đối xứng, ẩn dụ, hoán d
thực thể hiện sự chân thật
-Nhận xét – Bổ sung
giản dị mà cao đẹp củ aanh
đội cụ Hồ.
- HS suy nghĩ trả
lời

- HS lắng nghe

Học sinh thảo luận
nhóm đôi

? Em hiểu như thế nào về hình
ảnh “ Đầu sung trăng treo” ?
?Hãy kể những việc em làm thể
hiện lòng biết ơn những người
đã hy sinh để bảo vệ tổ quốc(
tích hợp môn Giáo Dục Công
Dân lớp 6 bài biết ơn)
?Là công dân nước Việt Nam
em phải làm gì để bảo vệ tổ
quốc(Tích hợp môn GDCD bài
lý tưởng sống của thanh
niên và bảo vệ hòa bình ở
6

3/ HÌNH ẢNH ĐẦU SÚNG
TRĂNG TREO:
_ Đứng cạnh bên nhau -> giặ
_ Đầu sung trăng treo
=> Biểu tượng cao đẹp của t
đồng chí, đồng đôi.


lớp 9)
HOẠT ĐÔNG5 :
GV: Tóm tắt vài nét về nghệ
thuật của bài thơ?
GV: Tóm tắt vài nét về nội dung
của bài thơ?
GV: Em rút ra bài học gì cho
bản thân?

III/ TỔNG KẾT:
1/ Nghệ thuật:
_ Sử dụng bút pháp tả thực k
hơp với lãng mạn
_ Ngôn ngữ giàu sức biểu cả
giản dị
2/ Nội dung:
Bài thơ ca ngợi tình
đồng chí cao đẹp giữa nhữ
người chiến sĩ trong thời k
kháng chiến chống thực dâ
Pháp

?Các em có thể hát bài hát bài
hát “Đồng Chí”(Tích hợp môn
Âm Nhạc)
IV/ LUYỆN TẬP:
1/ Đọc diễn cảm bài thơ
2/ Viết một đoạn văn trình bày cảm nhận của em về đoạn cuối bài thơ “ Đồng
chí”
4 CỦNG CỐ ( 4 phút )
-Em cảm nhận gì khi học xong bài thơ “Đồng Chí”
-Em hãy khái quat nội dung bài học bằng sơ đồ tư duy(Tích hợp môn Mĩ

Thuật
5 DẶN DÒ ( 5 phút )
- Học thuộc lòng nội dung bài thơ.
-Sưu tầm những bài thơ về người lính
-Làm bài tập trong sách giáo khoa
- Chuẩn bị bài: “ Tiểu đội xe không kính”. Tác giả Phạm tiến Duật
7


- Tìm hiểu hình ảnh người lính trong kháng chiến chống Mỹ. Vẽ tranh về nội
dung bài thơ

7. Kiểm tra đánh giá kết quả học sinh:
Bằng cách đưa học sinh vào tình huống có vấn đề để các em bộc lộ khả năng
cảm nhận của mình, từ đó đưa ra ý kiến xây dựng bài. Từ việc phát phiếu học
tập đánh giá được kết quả của các em ngay trong giờ học.
8. Các sản phẩm của học sinh
-Sản phẩm của học sinh từ kết quả các em đã chuẩn bị và thảo luận, làm bài
tập qua phiếu học tập , sơ đồ tư duy, qua việc làm bài tập cảm nhận ở phần luyện
tập

8Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×