Tải bản đầy đủ

Những câu nói hay trong tiêng anh

1. I have a simple philosophy : Fill what’s empty. Empty what full. Scratch
where it itches ~ Alice Roosevelt

Tôi có một triết lý đơn giản đó là:

lấp đầy những khoảng trống, làm trống những khoảng đầy và gãi những chỗ
ngứa.
2. Don’t wait for the perfect moment, take the moment and make it
perfect.
Đừng chờ đợi những khoảnh khắc tuyệt vời mà hãy tự chính mình biến mọi
khoảnh khắc trở nên tuyệt vời.
3. Life is 10% what happens to you and 90% how you respond to it – Lou
Holtz
Cuộc sống chỉ mang lại cho chúng ta 10% cơ hội, 90% còn lại là do chúng
ta trải nghiệm thế nào với nó.”
4. There are two ways to get enough.
One is to continue to accumulate more and more.
The others to desire less.
Có 2 cách để bạn cảm thấy đủ 1 là bạn cứ tiếp tục tích lũy nhiều và nhiều
hơn nữa Còn cách khác là bạn ham muốn ít hơn !!!
Tổng hợp những câu nói tiếng anh hay nhất mọi thời đại

5. Nothing in life is to be feared, it’s to be understood. Now is the time to
understand more, so that we may fear less – Marie Curie
Cuộc sống không phải để sợ, mà là để hiểu. Đây chính là lúc chúng ta cần
phải tìm hiểu nhiều hơn về cuộc sống để làm vơi bớt mọi nỗi sợ hãi.”
6. How wonderful life is, now you are in the world.
Điều tuyệt vời nhất trong cuộc sống là bạn đã có mặt trên thế giới này.
7. What we think determines what happens to us, so if we want to change
our lives, we need to stretch our minds – Wayne Dyer
Những điều chúng ta nghĩ quyết định những điều sẽ xảy ra với chúng ta, và
vì thế nếu chúng ta muốn thay đổi cuộc sống, chúng ta cần phải thay đổi từ cách
suy nghĩ của chúng ta.
8. Life is a dream for the wise,
a game for the fool,
a comedy for the rich,


a tragedy for the poor.
Cuộc sống là 1 giấc mơ cho những người khôn ngoan, là trò chơi cho những
kẻ ngốc, là 1 vở hài kịch cho người giàu , là 1 bi kịch cho người nghèo.
9. Not everyone is meant to be in your future. Some people are just
passing through to teach you lessons in life.
Không phải ai cũng là tương lai của bạn. Một vài người chỉ lướt qua cuộc đời
bạn để mang lại cho bạn một số bài học của cuộc sống.
10. You’ll never be brave if you don’t get hurt
You’ll never learn if you don’t make mistakes
You’ll never be successful if you don’t encounter failure.
Bạn sẽ không bao giờ có dũng cảm nếu bạn không bị tổn thương. Bạn sẽ
không bao giờ học hỏi được điều gì nếu bạn không mắc sai lầm. Bạn sẽ không bao
giờ thành công nếu như bạn không gặp thất bại.
11. Don’t cry over the past, it’s gone. Don’t stress about the future, it
hasn’t arrived. Live in the present and make it beautiful.
Đừng khóc tiếc nuối cho những gì đã xảy ra trong quá khứ. Đừng căng thẳng
cho những việc chưa xảy ra trong tương lai. Hãy sống trọn vẹn ở thời điểm hiện
tại và làm nó thật tươi đẹp
12. Enjoy the little things in life for one day you’ll look back and realize
they were the big things.
Hãy tận hưởng những điều nhỏ nhặt trong cuộc sống bởi vì một ngày bạn sẽ
nhìn lại và nhận ra họ là những điều thật sự lớn lao
13. People have diffỉrent reasons for the way they live their life. You
cannot put everyone’s reasons in the same box – Kevin Spacey.

Mỗi người có thể có những lý do khác nhau để sống cuộc sống của chính họ.
Bạn không thể quy chụp tất cả những lý do đó đều giống như nhau.”
14. Learn from yesterday, live for today, hope for tomorrow. The
important is to not stop questioning.
Học hỏi từ quá khứ, sống cho hiện tại, hy vọng cho tương lai. Điều quan
trọng là đừng bao giờ ngừng đặt câu hỏi.
15. It’s better to cross the line and suffer the consequences than to just
stare at the line for the rest of your life.


Thà dám thử và chấp nhận hậu quả nếu có còn hơn là đứng ngó mà không
dám làm gì hết trong suốt quãng đời còn lại.
16. Life is not about waitng for the storm to pass, it’s about learning to
dance in the rain.
Cuộc sống không phải là chờ đợi những khó khăn đi qua để vượt qua, mà là
cách bạn học được những cách vượt qua nó.
17. If you don’t do wild things while you’re young, you will have nothing
to smile about when you’re old.
Cuộc sống có vô vàn những điều kì diệu và tuyệt vời. Dù ta có sống hết cuộc
đời cũng chưa chắc trải nghiệm được hết. Cuộc sống vì thế rất muôn màu và sặc
sỡ.
18. Every struggle in your life has shaped you into the person you are
today. Be thankful for the hard times, they can only make you stronger.
Mỗi cuộc đấu tranh trong cuộc sống sẽ giúp bạn trở thành như ngày hôm
nay. Hãy cảm ơn những lúc khó khăn, vì chúng khiến bạn trở nên mạnh mẽ hơn.
19. Life is really simple, but we insist on making complicated.
Cuộc sống thực sự đơn giản, nhưng chúng ta luôn làm nó trở nên phức tạp
hơn.
20. There is enough in this world for everybodys’ need, but not enough
for certain peoples’ greed.
Thế giới có đủ cho nhu cầu của tất cả mọi người, nhưng không đủ cho lòng
tham của con người.x

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×