Tải bản đầy đủ

thuc trang su dung mang xa hoi facebook

HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN
KHOA TUYÊN TRUYỀN
********

ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU
MÔN: XÃ HỘI HỌC TRONG LĨNH VỰC TƯ TƯỞNG – VĂN HÓA

ĐỀ TÀI:
THỰC TRẠNG SỬ DỤNG MẠNG XÃ HỘI FACEBOOK
VÀ ẢNH HƯỞNG CỦA NÓ ĐẾN HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP
CỦA SINH VIÊN HIỆN NAY
TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT
TP. HỒ CHÍ MINH

Nhóm

: ……………

Lớp

: K33B (2013-2016)


Hà Nội, 3/2016


• Thành viên tham gia nghiên cứu đề tài:
1) ………..
2) ……..
3) ………
• Đơn vị phối hợp chính:
- Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP. Hồ Chí Minh.


1.

Vấn đề nghiên cứu
-

2.

Truyền thông đại chúng

Tên đề tài
“Thực trạng sử dụng mạng xã hội Facebook và ảnh hưởng của nó đến hoạt động

học tập của Sinh viên hiện nay tại Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP. Hồ Chí Minh”
3.

Tính cấp thiết của đề tài
Mạng xã hội nói chung và Facebook nói riêng hiện nay đang là công cụ đắc lực cho

thanh niên, sinh viên trong việc tìm kiếm và duy trì các mối quan hệ từ cuộc sống ảo ra ngoài
đời thực và ngược lại. Bên cạnh đó, sử dụng Facebook còn dần trở thành thói quen sinh hoạt
hàng ngày không thể thiếu của một đại bộ phận sinh viên, trong đó có Sinh viên Trường Đại
học Sư phạm Kỹ thuật TP. Hồ Chí Minh. Do đó tất yếu nó sẽ ảnh hưởng đến các hoạt động
khác của sinh viên, trong đó có hoạt động học tập, hoạt động chủ đạo của họ.
4.

Mục đích nghiên cứu
- Trên cơ sở khảo sát thực trạng sử dụng Facebook và ảnh hưởng của nó đến hoạt động


học tập của sinh viên hiện nay tại Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP. Hồ Chí Minh, đề tài
đưa ra một cái nhìn khái quát về ý nghĩa của mạng xã hội đối với sinh viên. Từ đó, có những
tác động phù hợp đến bản thân sinh viên, cán bộ, giáo viên nhằm nâng cao chất lượng dạy học
có ứng dụng công nghệ truyền thông hiện đại.
5.

Nội dung nghiên cứu
-

Khái quát chung về mạng xã hội, mạng Facebook

- Thực trạng sử dụng mạng xã hội Facebook của Sinh viên hiện nay tại Trường Đại học
Sư phạm Kỹ thuật TP. Hồ Chí Minh.
- Ảnh hưởng của thực trạng sử dụng mạng xã hội Facebook với hoạt động học tập của
Sinh viên hiện nay tại Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP. Hồ Chí Minh.
6.

Đối tượng nghiên cứu
- Thực trạng sử dụng mạng xã hội Facebook và ảnh hưởng của nó đến hoạt động học

tập của Sinh viên hiện nay tại Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP. Hồ Chí Minh hiện nay.
7.

Khách thể
-

8.

9.

Sinh viên Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP. Hồ Chí Minh

Phạm vi nghiên cứu
-

Chỉ nghiên cứu trên Sinh viên Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP. Hồ Chí Minh.

-

Chỉ nghiên cứu vào tháng 03 năm 2016 (HKII/Năm học 2015-2016).

Phương pháp nghiên cứu


-

Tổng hợp tài liệu.

-

Quan sát.

-

Phiếu khảo sát.

-

Phỏng vấn.

-

Thống kê mô tả (phần mềm SPSS for Windows).

- Ngoài ra trong quá trình nghiên cứu đề tài này, nhóm chúng tôi đã sử dụng phương
pháp điều tra tình hình thực tế bằng việc xây dựng bảng hỏi Anket/định và xây dựng
bảng hướng dẫn phỏng vấn sâu.


PHIẾU THAM VẤN Ý KIẾN CỦA SINH VIÊN
VỀ THỰC TRẠNG SỬ DỤNG MẠNG XÃ HỘI FACEBOOK
VÀ ẢNH HƯỞNG CỦA NÓ ĐẾN HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP CỦA SINH VIÊN HIỆN
NAY TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT TP. HỒ CHÍ MINH
Để tìm hiểu thực trạng ảnh hưởng của Facebook đối với sinh viên trong giai đoạn hiện
nay, trên cơ sở đó để tìm ra những biện pháp góp phần giúp sinh viên sinh viên, cán bộ, giáo
viên nhằm nâng cao chất lượng dạy học có ứng dụng công nghệ truyền thông hiện đại.
Những ý kiến của bạn sẽ rất có ý nghĩa trong cuộc nghiên cứu của chúng tôi. Vì vậy,
chúng tôi rất mong bạn cho biết ý kiến chân thành của mình thông quan việc trả lời các câu
hỏi sau đây. Nếu bạn tán thành ý kiến trả lời nào thì đánh dấu X vào ô vuông. Nếu bạn không
đồng ý xin để trống.
Xin chân thành cảm ơn!
I. Một số thông tin cá nhân
1. Họ và tên: ……………………………………………………..........
2. Giới tính : Nam  Nữ 
3. Năm sinh: ………
4. Sinh viên năm thứ: ………
5. Ngành học: ……………………………………………...
II. Câu hỏi nghiên cứu
1. Bạn có tham gia và sử dụng Facebook không?
 Có

 Không

2. Ngoài Facebook bạn có biết thêm những mạng xã hội khác không?
 Yume

 Phần mềm (yahoo)

 Twitter

 Zingme

3. Bạn sử dụng Facebook để làm gì?
 Thu thập thông tin chính trị, xã hội.
 Làm quen bạn mới, giữ liên lạc với bạn cũ
 Chia sẻ thông tin (hình ảnh, video, status) và tag ở bạn bè những thông tin về họ.
 Mua bán. kinh doanh
 Tìm kiếm việc làm
 Làm quiz, chơi game, nghe nhạc, xem phim, video clip.
 Hỗ trợ học tập và làm việc


 Mục đích khác
4. Theo bạn, hệ quả của việc sử dụng Facebook là gì ?
 Được nâng cao hiểu biết chính trị .
 Được làm giàu thêm vốn xã hội.
 Bị ảnh hưởng bởi các loại văn hóa phẩm không chính thống .
 Được nâng cao tinh thần trách nhiệm, ý thức chia sẻ cộng đồng.
 Được thể hiện bản thân và chia sẻ thông tin (hình ảnh, video, status) với bạn bè.
 Bị phát tán các loại virus.
 Được sử dụng các ứng dụng thú vị và có tính cộng đồng cao.
 Có thêm cơ hội việc làm.
 Phục vụ học tập.
 Tăng hiệu quả của việc kinh doanh, mua bán trên mạng.
 Quỹ thời gian cho học tập bị thu hẹp.
 Quỹ thời gian cho nghỉ ngơi, gia đình bạn bè ở ngoài bị thu hẹp.
 Thời gian biểu bị xáo trộn.
 Hệ quả khác (xin ghi rõ)........................................................................................
5. Hiện nay trên Facebook có rất nhiều nhóm/ tổ chức tình nguyện tự phát hoặc những trang
đóng góp ủng hộ đồng bào bị thiên tai...., ý kiến của bạn về những trang/ nhóm này:
 Tôi tham gia nhiệt tình với những người bạn trên mạng vì đó là những hoạt động ý
nghĩa và thiết thực.
 Tôi cũng biết nhưng không tham gia vì không có thời gian/ không tin tưởng vào tổ
chức tự phát trên mạng...
 Tôi không quan tâm đến những nhóm này.
6. Trung bình thời gian bạn sử dụng Facebook hàng ngày là bao nhiêu?
 Không dùng
 Dưới 1 tiếng
 Từ 1 – 3 tiếng
 Từ 3 – 5 tiếng
7. Bạn phân bố thời gian sử dụng Facebook với thời gian học tập và làm việc như thế nào?
 Sử dụng Facebook tập trung trong một thời gian rồi học tập.
 Đang làm việc thì lướt web, sử dụng Facebook xen kẽ.
 Khi nào xong việc mới sử dụng Facebook
 Ý kiến khác (xin ghi rõ) .........................................................................................
8. Nếu không có Facebook bạn cảm thấy thế nào?


 Khó chịu
 Hơi khó chịu
 Bình thường
9. Bạn cảm thấy thế nào khi nghe tin một số nhà cung cấp Internet chặn không cho người sử
dụng Việt Nam vào Facebook?
 Không quan tâm.
 Không hài lòng.
 Hài lòng vì mình có thể tập trung vào những việc khác.
10. Khi Facebook bị chặn bạn sẽ:
 Thôi không dùng nữa.
 Dùng các công cụ (Open DNS, Toolnets, các Website trung gian,...) để vào
Facebook.
 Chờ hết bị chặn sẽ sử dụng tiếp.
11. Hiện nay trên Facebook đang tồn tại một số trang không lành mạnh, theo bạn mức độ
ảnh hưởng của trang này đến sinh viên như thế nào?
 Rất ảnh hưởng.
 Ảnh hưởng một phần.
 Không ảnh hưởng.
12. Bạn có ý kiến nghị gì về góp phần ngăn chặn các tác hại của Facebook hiện nay:
………………………….
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
x

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×