Tải bản đầy đủ

ĐỀ CƯƠNG ôn tập CHI TIẾT máy 2

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP CHI TIẾT MÁY 2
Câu 1: phân tích cách phân loại, ưu nhược điểm và phạm vi sử dụng của bộ truyền bánh
răng.
Câu 2: Phân tích các bước tính toán thiết kế trục.
Câu 3: Phân tích các thông số hình học của bộ truyền bánh trụ răng thẳng cho bởi hình.

Câu 4: Phân tích công dụng và phân loại khớp nối.
Câu 5: Phân tích lực tác dụng lên bộ truyền bánh răng côn.
Câu 6: Phân tích các dạng hỏng của trục.
Câu 7: Phân tích lực tác dụng lên bộ truyền bánh răng trụ răng nghiêng.
Câu 8:Phân tích cách phân loại, ưu nhược điểm và phạm vi sử dụng của bộ truyền trục
vít.
Câu 9: Phân tích các dạng hỏng chủ yếu và chỉ tiêu tính toán ổ lăn
Câu 10:Phân tích nội dung kiểm nghiệm bộ truyền bánh trụ răng thẳng theo độ bền tiếp
xúc.
Câu 11: Phân tích công dụng, phân loại và ưu nhược điểm của nối trục chặt.
Câu 12: Phân tích công dụng, phân loại và phạm vi sử dụng ổ trượt.
Câu 13: Phân tích lực tác dụng lên các chi tiết trong hệ như hình vẽ.


Câu 14: Phân tích các dạng hỏng của ổ trượt.

Câu 15: Phân tích lực tác dụng lên bộ truyền bánh răng trụ răng nghiêng.
Câu 16: Phân tích các dạng ma sát trong ổ trượt.
Câu 17: Phân tích các cơ sở để định kết cấu bánh răng.
Câu 18: Phân tích lực tác dụng lên bộ truyền trục vít.
Câu 19: Phân tích lực tác dụng lên bộ truyền bánh răng trụ răng thẳng.
Câu 20: Phân tích công dụng, phân loại và kết cấu của trục.
Câu 21: Phân tích công dụng, phân loại và ưu nhược điểm của ổ lăn.
Câu 22: Phân tích cấu tạo và các thông số hình học chủ yếu của lò xo xoắn ốc trụ chịu
kéo và chịu nén.
Câu 23: Phân tích cấu tạo và phạm vi sử dụng của ly hợp 1 chiều
Câu 24: Phân tích các dạng hỏng chủ yếu của bộ truyền bánh răng.
Câu 25: Phân tích công dụng và phân loại lò xo.
Câu 26: Phân tích các dạng hỏng và chỉ tiêu tính toán của bộ truyền trục vít.
Câu 27: Phân tích lực tác dụng lên các chi tiết trong hệ như hình vẽ.

Câu 28: Phân tích nội dung kiểm nghiệm bộ truyền bánh trụ răng thẳng theo độ bền uốn.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×