Tải bản đầy đủ

Thao luan PHÂN TÍCH CHẤT LƯỢNG KẾT QUÁ SẢN XUẤT

PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

PHÂN TÍCH CHẤT LƯỢNG
KẾT QUÁ SẢN XUẤT
TẠI CÔNG TY CPTM THÁI HƯNG

Nhóm thảo luận 06


Nội dung

I. GiỚI THIỆU VỀ CÔNG TY CPTM THÁI HƯNG

II .GiỚI THIỆU ĐỐI TƯỢNG SẢN PHẨM PHÂN TÍCH

III .PHÂN TÍCH CHẤT LƯỢNG KẾT QUẢ SẢN XUẤT

IV .KẾT LUẬN


I .GIỚI THIỆU VỀ CÔNG TY CPTM THÁI HƯNGI .GIỚI THIỆU VỀ CÔNG TY CPTM THÁI HƯNGĐịa chỉ: Tổ 14 P.Gia Sàng - TP. Thái Nguyên
Website: www.thaihung.com.vn
Điện thoại:(0280) 3855 276/ 3759 988
Fax:(0280) 3858 404.
Email:info.tn@thaihung.com.vn


Thái Hưng hoạt động sản xuất kinh doanh đa ngành nghề:

SẢN XUẤT

KINH DOANH
DỊCH VỤ
Công ty đang hoạt động theo mô hình Công ty mẹ, công ty con, với 11 chi
nhánh, văn phòng đại diện.Hơn 20 năm xây dựng và phát triển, thương hiệu Thái Hưng là một trong 100
thương hiệu mạnh của cả nước.Công ty liên tục đạt giải thưởng “Sao vàng đất Việt” qua các năm từ 2006 đến
nay.II . ĐỐI TƯỢNG SẢN PHẨM PHÂN TÍCH
Sản phẩm chính là vật liệu xây dựng, gồm: Phôi thép và Các loại Thép xây dựng:

PHÔI THÉP

THÉP XÂY DỰNG


III . PHÂN TÍCH CHẤT LƯỢNG KẾT QUẢ SẢN XUẤT

1. SẢN PHẨM PHÔI THÉP

1.1. PHƯƠNG PHÁP TỈ TRỌNG


1.2. PHƯƠNG PHÁP ĐƠN GIÁ BÌNH QUÂN


1.3. PHƯƠNG PHÁP HỆ SỐ PHẨM CẤP BÌNH QUÂN


PHƯƠNG PHÁP TỈ TRỌNG
PHƯƠNG PHÁP ĐƠN GIÁ BÌNH QUÂN
PHƯƠNG PHÁP HỆ SỐ PHẨM CẤP BÌNH QUÂN

KẾT

LUẬN:

Chất lượng sản phẩm phôi thép kì Thực hiện tăng lên
so với kì Kế hoạch, giúp tăng Giá trị SL Phôi thép lên
7844 USD


III . PHÂN TÍCH CHẤT LƯỢNG KẾT QUẢ SẢN XUẤT

2. SẢN PHẨM THÉP XÂY DỰNG

THÉP XÂY DỰNG
Nguyên nhân: Sản lượng ở kì thực hiện tăng so với kế hoạch ở cả 3 loại sản phẩm, công ty đã sản
xuất vượt sản lượng kế hoạch nên làm tăng tỉ lệ sai hỏng chứ không phải do các yếu tố hạn chế
trong sản xuất như công nghệ cũ, nhân công kém...

"CẢM ƠN CÔ VÀ CÁC BẠN ĐÃ LẮNG NGHE!"Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×