Tải bản đầy đủ

Bài 5: Thực hành - Ôn một số mũi khâu cơ bản

Tuần 5 Ngày30/9/05
Tiết 10 Bài 5
THỰC HÀNH: ÔN MỘT SỐ MŨI KHÂU CƠ BẢN
I. MỤC TIÊU:
– Thông qua bài thực hành, HS nắm vững thao tác khâu một số mũi khâu cơ bản để áp
dụng khâu một số sản phẩm đơn giản.
-Kó năng : HS biết khâu một số sản phẩm đơn giản
- Thái độ : yêu thích bộ môn.
II. CHUẨN BỊ
GV: Nghiên cứu kó nội dung bài thực hành.
Chuẩn bò đồ dùng dạy học, thiết bò:
+Mẫu hoàn chỉnh 3 đường khâu.
+Bìa, kim khâu,chỉ màu, vải (để GV thao tác mẫu)
-GV chuẩn bò một số miếng vải để bổ sung cho những em thiếu.
- HS: vải trắng: 2 mảnh vải có kích thước 8cm x 15cm và một mảnh có kích thước 10cm x 15 cm.
+Kim , kéo, thước, bút chì, chỉ thêu màu
III. TIẾN TRÌNH TIẾT DẠY
1. Ổn đònh lớp (1phút)
2. KTBC: (4phút) Kiểm tra phần chẩn bò của HS
3. Thực hành :
Giới thiệu bài mới: Ở cấp tiểu học các em đã được học những mũi khâu cơ bản. Để các

em có thể vận dụng các mũi khâu đó vào hoàn thành một số sản phẩm đơn giản ở bài
thực hành sau, hôm nay cô cùng các em ôn lại kó thuật khâu các mũi khâu cơ bản đó.
-Em hãy kể tên các mũi khâu cơ bản mà em đã được học?
TL THẦY TRÒ GHI BẢNG
10
GV cần ôn lại phương pháp khâu
các mũi khâu trước khi HS vào
thực hành.
HĐ1: GV hướng dẫn HS xem H
1.14 SGK, nhắc lại thao tác khâu
mũi thường, đồng thời thao tác
mẫu để HS nắm vững thao tác.
-GV theo dõi HS thực hành đồng
thời uốn nắn thao tác cho HS.
- HS quan sát H1.14
và quan sát thao tác
mẫu của GV.
1.Khâu mũi thường:
- Lên kim từ mặt trái vải,
xuống kim cách 3 canh
sợi vải, tiếp tục lên kim
cách mũi vừa xuống 3
canh sợi vải. Khi có 3-4
mũi trên kim, rút kim lên
và vuốt theo đường đã
khâu cho phẳng.
10
HĐ2 : GV hướng dẫn HS xem
H1.15 SGK, nhắc lại thao tác
khâu mũi đột mau, đồng thời làm
mẫu để HS nắm vững thao tác.
-GV theo dõi HS thực hành, uốn
nắn thao tác cho HS
- HS quan sát H 1.15
sgk và thao tác mẫu
của GV.
- HS thực hành khâu
mũi đột mau.
2. Khâu mũi đột mau:
- Lên kim mũi thứ nhất
cách mép vải 8 canh sợi
vải, xuống kim lùi lại 4
canh sợi vải, lên kim về
phía trước 4 canh sợi vải
(h1.15a) xuống kim đúng
lỗ mũi kim đầu tiên, lên
kim về phía trước 4 canh
sợi vải.
10
HĐ3:GV hướng dẫn HS xem
h1.16 SGK, nhắc lại thao tác khâu
vắt , đồng thời làm mẫu để HS
nắm vững thao tác.
- GV theo dõi HS thực hành , uốn
nắn thao tác cho HS
- HS quan sát thao
tác mẫu của GV và
thực hành.
-HS làm TH cá
nhân, bài TH chia
làm 2 bước:
+Bước 1: Gấp mép
vải và khâu lược
đính nếp gấp vào vải
nền.
+Bước 2: Khâu viền
mép.
3. Khâu vắt:
- Lên kim ở dưới nếp
gấp để dấu nút chỉ, kéo
kim lên khỏi nếp gấp,
lấy mũi kim lấy 2-3 sợi
vải nền rồi đưa chéch
kim lên qua nếp gấp, rút
chỉ để mũi kim chặt vừa
phải . Các mũi khâu vắt
cách nhau từ 0,3-0,5 cm,
khi hết đường khâu lại
mũi và thắt nút chỉ.
4. Tổng kết – Dặn dò:(10phút)
-GV nhận xét chung tiết thực hành về thái độ học tập, làm bài thực hành, nhận xét qua
kết quả bài làm.
- Thu bài thực hành của HS để chấm điểm.
Dặn dò: Chuẩn bò bài 6: THỰC HÀNH: Cắt khâu bao tay trẻ sơ sinh
+ Chuẩn bò một mảnh vải mềm có kích thước 20 x 24cm, kim, chỉ, phấn vẽ, thước, kéo,
compa, 1 mảnh bìa mỏng có kích thước 10 x 20cm.

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×