Notice: Undefined offset: 60 in /storage2/vhost/text.123doc.vn/text/home/index.php on line 92
MỘT số đề XUẤT PHÁT TRIỂN kỹ NĂNG mềm CHO SINH VIÊN TRƯỜNG CAO ĐẲNG CNTT hữu - Tài liệu text
Tải bản đầy đủ

MỘT số đề XUẤT PHÁT TRIỂN kỹ NĂNG mềm CHO SINH VIÊN TRƯỜNG CAO ĐẲNG CNTT hữu NGHỊ VIỆT

MỘT SỐ ĐỀ XUẤT PHÁT TRIỂN KỸ NĂNG MỀM CHO SINH VIÊN
TRƯỜNG CAO ĐẲNG CNTT HỮU NGHỊ VIỆT - HÀN
Kỹ năng mềm chủ yếu là những kỹ năng thuộc về tính cách con người, không mang
tính chuyên môn, không phải là kỹ năng cá tính đặc biệt nhưng có thể do chúng ta rèn
luyện mà có như khả năng giao tiếp, làm việc nhóm, quản lý thời gian, vượt qua khủng
hoảng, khả năng lãnh đạo, sáng tạo, đổi mới v.v…
Phần lớn sinh viên học tập tại trường Cao đẳng Công nghệ thông tin hữu nghị Việt
- Hàn, đời sống kinh tế còn rất nhiều khó khăn nên điều kiện học tập, sinh hoạt của đại đa
số sinh viên còn hạn chế hơn so với sinh viên các trường thuộc địa bàn thành phố Đà
Nẵng. Chính vì vậy, rèn luyện kĩ năng mềm là một trong những mục tiêu quan trọng, là
yêu cầu thiết yếu của sinh viên trường Cao đẳng Công nghệ thông tin hữu nghị Việt - Hàn.
Thực tế cho thấy, hầu hết sinh trường Cao đẳng Công nghệ thông tin hữu nghị Việt
- Hàn có tinh thần học hỏi cao, chăm chỉ nên tiếp thu được kiến thức tương đối nhanh.
Sinh viên có môi trường đào tạo tốt, đội ngũ giáo viên giảng dạy trẻ, hỗ trợ nhiệt tình, Cơ
sở vật chất hiện đại và đồng bộ. Bên cạnh đó, sinh viên đã có tinh thần trách nhiệm trong
quá trình làm việc nhóm và đã tích cực tham gia các hoạt động ngoại khóa, hoạt động
đoàn thanh niên – hội sinh viên. Tuy nhiên, qua khảo sát vẫn còn rất nhiều sinh viên
trường Cao đẳng Công nghệ thông tin hữu nghị Việt - Hàn thường bị áp lực khi phát biểu
trước đám đông, một số người khả năng diễn đạt ngôn ngữ còn kém, kỹ năng giao tiếp hay
kỹ năng sống,.. vẫn còn hạn chế. Nhiều sinh viên chưa thực sự chủ động chịu tìm tòi đọc
tài liệu, sách tham khảo, nghiên cứu sâu vào chuyên môn và các hoạt động. Ngoài ra, trình

độ ngoại ngữ hạn chế cũng là một vấn đề nổi cộm hiện nay của sinh viên trường Cao đẳng
Công nghệ thông tin hữu nghị Việt - Hàn. Những tồn tại này xuất phát từ nhiều nguyên
nhân khác nhau.
Một là: Sinh viên trường Cao đẳng Công nghệ thông tin hữu nghị Việt - Hàn không
có nhiều điều kiện thuận lợi như: môi trường xa trung tâm thành phố Đà Nẵng, những địa
chỉ để tiếp cận, học hỏi còn ít.
Hai là: Sinh viên chưa ý thức được tầm quan trọng của kĩ năng mềm đối với quá
trình học tập, nghiên cứu cũng như quá trình làm việc sau khi tốt nghiệp từ đó dẫn đến
việc sinh viên không tự mình cố gắng, nỗ lực để tự trang bị cho mình những kĩ năng cần
thiết.
Ba là: Công tác đầu tư phát triển kỹ năng mền trong sinh viên chưa được quan tâm
của các cấp lãnh đạo khoa, chuyên môn. Đặt biệt là công tác tư vấn hướng dẫn về các kỹ
năng cho sinh viên còn hạn chế.
Chính vì vậy, để nâng cao kĩ năng mềm cho sinh viên trường Cao đẳng Công nghệ
thông tin hữu nghị Việt - Hàn bản thân tác giả xin đưa ra một số đề xuất cụ thể: Sinh viên
phải tự nâng cao ý thức rèn luyện của bản thân. Sinh viên phải tích cực, chủ động tìm hiểu,
trang bị các kiến thức về học tập theo nhóm thông qua sách, báo, internet … Đối với việc


nâng cao trình độ ngoại ngữ đòi hỏi sinh viên trường phải nỗ lực rất lớn trong việc tự học,
tự nghiên cứu. Sinh viên phải thường xuyên chủ động trao đổi với các giảng viên về các
vấn đề liên quan tới học tập theo thông qua thảo luận, thuyết trình. Tổ chức các buổi
semina, thảo luận, trao đổi kinh nghiệm về các chủ đề khác nhau. Các cấp lãnh đạo khoa,
chuyên môn, giảng viên cần có nhiều buổi tiếp xúc tư vấn định hướng cho sinh viên và
lắng nghe những đề xuất ý kiến chủ sinh viên. Đây là cơ hội rất tốt để cho sinh viên nói
lên những suy nghĩ, những hiểu biết, những quan điểm, những cách tiếp cận khác nhau của
mình, và chia sẻ những kinh nghiệm của bản thân giúp cho mỗi sinh viên có thể làm sáng
rõ nhiều vấn đề, mở rộng tầm hiểu biết và học hỏi được nhiều kinh nghiệm hay. Bên cạnh
đó, sinh viên cần tích cực tham gia các hoạt động của đoàn trường, các câu lạc bộ trong
trường. Đây chính là môi trường giúp ích rất nhiều cho các bạn sinh viên, giúp các bạn
sinh viên năng động hơn, tự tin hơn với những kĩ năng đã được rèn luyện.
Cuộc sống hiện đại với môi trường làm việc ngày càng năng động, nhiều sức ép và
cạnh tranh ngày càng gay gắt đòi hỏi các bạn trẻ, đặc biệt là các bạn sinh viên phải trang bị
nhiều kĩ năng để thích ứng và hòa nhập với cuộc sống hiện tại./.
Kim Cường – TT TVVL-QHDN

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×