Tải bản đầy đủ

Giao trinh bai tap de gt 2 hk2 2016 ca 1 chinh thuc

Đề thi học kỳ, Lớp BT10DN1
Môn học: Kỹ thuật chiếu sáng
Học kỳ 2, năm học 2013-2014
Ngày thi: 25/04/2014.
Thời gian làm bài: 45 phút (Không được tham khảo tài liệu)
Lý Thuyết
1. Định nghĩa cường độ ánh sáng? (1 điểm)
2. Một bóng đèn huỳnh quang có công suất 36 W, quang thông là 3200 lm. Hỏi
hiệu suất quang của bóng đèn này bao nhiêu? (1 điểm)
3. Vẽ sơ đồ tổng quát của một ballast điện tử ? (2 điểm)
Bài Tập

H

a

B

Hình 1

Hình 2


1. Cho nguồn phát sáng đều dạng hình trụ nằm ngang (chỉ bề mặt xung quanh
phát sáng). Kích thước của nguồn sáng như sau: đường kính D = 12mm,
chiều dài l=60 mm. Độ trưng của nguồn sáng là M = 600 lm/cm2.
a. Xác định quang thông của nguồn sáng? (1 điểm)
b. Xác định độ rọi ngang và đứng tại điểm B biết H = 4m, a=2m (2 điểm)
(Xem hình 1).
2. Cho tọa độ màu sắc và quang thông của hai nguồn bức xạ (3 điểm)
x1= 0.41; y1=0.32; 1=5200 lm
x2= 0.55; y2=0.22; 2=5300 lm
Xác định tọa độ màu sắc và sắc màu của hỗn hợp (tham khảo hình 2).
…….Hết…….Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×