Tải bản đầy đủ

Giao trinh bai tap các bước vẽ của bt 07

Tách làm 3 khối

Vẽ từng khối: Khối đế: khối L

Khối Xanh dương: Vẽ đường bao định vị trí
của khối

Đường bao bị chồng nét (xét liền cho đoạn bị
chồng nét)

Vát xiên bên trái: tạo thêm 1 cạnh nữa
(tương ứng với mặt nghiêng tạo ra)

Xét đồng phẳng


Khối xanh lá: khối hộp đầu nửa trụ (trụ thì
phải có trục)

Lổ trụ tròn nằm ngang


Phần đục khoét: Vát xiên nằm bên trái phía
trước khối đế


Tách 3 khối. Vẽ khối đế

Khối bên trái xanh lá: đầu nửa trụ

Xét đồng phẳng

Khối bên phải: Bị khối bên trái che 1 phần

Khối đen: Bị khối bên trái che 1phần, nó che
1phần khối xanh dương

Phần đục khoét: Lỗ trụ tròn đứng


Tách khối: Khối đế -khối L

Khối bên trái (từ trái nhìn qua đường bao nét thấy)

Vẽ đường bao định vị trí khối

Vát xiên của khối

Khối bên phải (từ trái nhìn qua có thể bị khối
bên trái che)

Từ mặt nghiêng ta xác định được khối bên
phải hình thang quay ra trước, bị treo lơ lửng


Phần dưới khối bên phải là rỗng, bởi vì trên
hình chiếu cạnh, chỗ xét đồng phẳng có nét
đứt thế vào (khoanh tròn) => bên phải khối,
ở cùng độ cao phải trống 1 khoảng nào đó

Vẽ đường bao định vị trí cho khối phải, từ
trên nhìn xuống thấy được hình dạng 2mặt

trên, mặt nghiêng phía trước.

Khối phải bị khoét một rãnh chữ nhật phía
trên bên phải và xuyên từ trước ra sau khối.
Vẽ đường bao xác định vị trí rãnh

Rãnh cắt mất phần bên trái của mặt ngang
phía trên, nên cạnh màu đen bị mất 1 đoạn

Xét đồng phẳng mặt trên các khối

Rãng chữ nhật xuyên suốt từ trước ra sau


Rãnh khoét phía trên khối đế, nhưng lại bị
khối nằm trên khối đế che một phần


Các phần đục khoét
Tách khối:
Hình dung nếu không có các phần đục khoét
Các nét khối đế(màu đỏ) -khối góc tường
Rãnh chữ nhật màu xanh nhạt: đục vào tấm
đứng phía sau khối đế
Rãnh chữ nhật màu cam nhạt: đục vào tấm
đứng bên phải khối đế
Rãnh chữ nhật màu vàng nhạt: đục một phần
dưới khối trên (khuất) và một phần trên khối
đế(thấy)

Khối trên-hình thang

Khoét rãnh

Xét đồng phẳng


Khoét rãnh

Xét đồng phẳng

Vẽ đường bao để định vị trí rãnh

Trong phạm vị khối trên=>rãnh khuất
Ra khối đế =>rãnh thấy

Rãnh cắt qua mặt nghiêng=> ranh giới thấy
khuất

Rãnh cắt mất 1 góc bên trái, phía trước của
khối hình thang


Vẽ từng mặt của khối

Mặt nghiêng phía trên, bên trái

Mặt nghiêng bên trên, phía trước

Mặt nghiêng bên dưới, phía trước

Mặt nghiêng bên dưới, phía sau

Mặt nghiêng bên dưới.

….Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×