Tải bản đầy đủ

Giao trinh bai tap tinh toan he dan dong co khi 2 trinh chat

P
Laọp phửụng
ẹụn giaỷn
(Primilive)

I
Laọp phửụng
taõm khoỏi
(Body-Centred)

F
Laọp phửụng
taõm dieọn
(Face Centred)
Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×