Tải bản đầy đủ

Giao trinh bai tap ppt hướng dẫn giải đề giữa kì của thầy lộc

Câu 1: LẬP NEWTON

Câu 2: JACOBI

Câu 3: SPLINE BẬC 3 CÓ ĐIỀU KIỆN


Câu 4: BÌNH PHƯƠNG BÉ NHẤT

Câu 5: NỘI SUY NEWTON TÌM 𝜶

Câu 6:
(coi tập ghi phần HÌNH THANG MỞ RỘNG để biết them chi tiết. Có thể coi câu 16)


Câu 7: SIMPSON MỞ RỘNG

Câu 8: RUNGE-KUTTA BẬC 4


Câu 9: EULER CẢI TIẾNCâu 10: SAI PHÂN HỮU HẠN

Câu 11: LU THEO DOOLITTLE


Câu 12: NỘI SUY NEWTON XẤP XỈ ĐẠO HÀM CẤP 1

Câu 13: SAI PHÂN HƯỚNG TÂM


Câu 14: GAUSS-SEIDEL

Câu 15: SIMPSON

Câu 16: HÌNH THANG MỞ RỘNG


Câu 17: EULER

Câu 18: BÌNH PHƯƠNG BÉ NHẤT


Câu 19: SPLINE BẬC 3 TỰ NHIÊN

Câu 20: LẬP ĐƠN TÌM SỐ LẦN LẬPTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×