Tải bản đầy đủ

HUONG DAN SU DUNG GPS r70

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG GPS R70
Thao tác ngoài thực địa


Máy có hai chế độ đo ( đo thủ công và đo tự động )
1. Đo thủ công : Đặt thao tác tên điểm, ca đo, chiều cao máy
Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×