Tải bản đầy đủ

Giao trinh bai tap nhom2 ket hop lanh dao va quan ly

NHÓM 6
Nguyễn Tấn Đông
Trương Thanh Hiền

Phan Đăng Khoa
Nguyễn Võ Hoàng

1


1

• GIỚI THIỆU

2

• THIẾT KẾ BỘ ĐIỀU KHIỂN MỜ

3

• MÔ PHỎNG


4

• TỔNG KẾT

2


• GIỚI THIỆU

Air Conditioner
40 7%
40.7%

So sánh năng lượng sử dụng của một số thiết bị gia dụng

3


• GIỚI THIỆU

Khu vực công cộng,
cộng sân vận động,
động hội trường,
trường văn
phòng,…

4


• GIỚI THIỆU

Các loại máy lạnh thông thường không cho phép chỉnh
độ ẩm hoặc chỉ chỉnh điều khiển ON/OFF vòng hở
=> Hao phí năng lượng + Kém hiệu quả

5


• GIỚI THIỆUMức độ thoải mái của con người phụ thuộc vào “điểm sương”

6


• GIỚI THIỆU

Điểm sương 15oC
T = 26oC

Điểm sương 18oC
T = 22oC

Điểm sương phù hợp cho cảm giác thoải mái tương tự nhưng với
nhiệt độ cao hơn => tiết kiệm năng lượng làm lạnh

7


• GIỚI THIỆU

Điều khiển hướng tới tạo
cảm giác thoải mái của
người dùng

Nhiệt độ đặt, nhiệt độ
phòng, độ ẩm,… có mối
t
tương
tá phức
tác
hứ tạp
t nên
ê
khó tìm ra một mô hình
toán mô tả thích hợp

Nên sử dụng
điề khiển
điều
khiể mờ


8


Các quy
tắc mờ

Sơ đồ khối
Các
tập mờ

9


• SƠ ĐỒ KHỐI

Sơ đồ khối đơn giản của một máy lạnh nói chung

10


• SƠ ĐỒ KHỐI

Sơ đồ khối của bộ điều khiển mờ

11


Ngõ vào

• CÁC TẬP MỜ NGÕ VÀO

Nhiệt độ đăt
Nhiệt độ môi
ôi trường
t ườ
Điểm sương

12


• NGÕ VÀO
Nhiệt độ đặt:
• Giới hạn trong tầm 18-30°C
• Membership function:

13


• NGÕ VÀO

Nhiệt độ môi
ôi trường:
t ờ
• Giới hạn trong tầm 17-45°C
• Biến đưa vào hệ mờ là sai số so
với nhiệt độ đặt:

Tdiff= Nhiệt độ
môi trường – nhiệt
độ đặt

M b hi ffunction
Membership
ti của
ủ Tdiff

14


• NGÕ VÀO

Điểm
ể sương
• Nhận từ cảm biến
• Membership function (nếu vượt khỏi tầm thì lấy
biên gần nhất):

15


• CÁC TẬP MỜ NGÕ RA

Ngõ
õ ra

Tốc độ quạt
Tốc độ compressor
Mode hoạt động
Góc mở

16


• NGÕ RA

Tốc độ quạt và compressor

Membership function của tốc độ quạt và compressor

17


• NGÕ RA

Mode hoạt động

Membership function của mode hoạt động

18


• NGÕ RA

Góc mở

Góc mở và membership function của góc mở

19


• CÁC QUY TẮC MỜ

Khi điểm sương là lý tưởng:

20


• CÁC QUY TẮC MỜ

Khi điểm sương là ẩm:

21


22


23


24


Máy AC
Phân tích thường
( các biến T,
điều kiện môi
trường…)
Khó khăn vì
mối liên hệ
giữa các
biến, mất
thời gian

Không
thực hiện
được

Phân
hâ tích
í h mờ

(trực giác
và kinh
nghiệm)
Dễ dàng trong
khâu phân
p
tích, dễ thực
hiện

25


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×