Tải bản đầy đủ

Một số câu chửi trong tiếng anh

Một số câu chửi trong tiếng anh
Cut it out!: Thôi dẹp đi
Nonsense!: Vô lý!
Go away!: Biến đi! Cút đi!
Damn it!: Mẹ kiếp!
Go away!I want to be left alone!: Biến đi! Tao chỉ muốn được yên thân một mình.
Keep your nose out of my business!: Đừng chõ mũi vào chuyện của tao !
Do you wanna die?( Wanna die ?): Mày muốn chết à ?
What a life! ^^ oh,hell!: mẹ kiếp.
Who do you think you are? :Mày tưởng mày là ai ?
You are nothing to me.: Đối với tao, mày không là gì cả.
What the hell is going on?: Chuyện quái gì đag diễn ra vậy?
What do you want?: Mày muốn gì ?
Get away from me!: Tránh xa tao ra.
I can’t take you any more!: Tao chịu hết nỗi mày rồi
Shut up!: Câm miệng
Get lost: Cút đi
You’re crazy!: Mày điên rồi !
I don’t want to see your face! Tao không muốn nhìn thấy mày nữa
Get out of my face: Cút ngay khỏi mặt tao
Who says?: Ai nói thế ?

Don’t look at me like that: Đừng nhìn tao như thế
That’s your problem: Đó là chuyện của mày.
You bitch!: đồ chó đẻ
Damn it! ~ Shit!: Chết tiệt
Who the hell are you?: Mày là thằng nào vậy?
Who do you think you’re talking to? :Mày nghĩ mày đang nói chuyện với ai ?
What the fuck do you going to say? Mày định nói cái lol gì thế?

1Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×