Tải bản đầy đủ

Bài Tập lớn C# Lập trình trực quan quản lý bán hàng(Source Code)

BÁO CÁO ĐỒ ÁN LẬP TRÌNH TRỰC QUAN
Tên Đề Tài : Xây Dựng Phần Mềm Quản Lý Bán Hàng

I : Mô tả
Hiện nay nhiều công nghệ mới đươc đưa vào sử dụng hàng ngày rất hiệu quả
nhờ các phần mềm quản lý ngày càng trực quan và sinh động , từ thực tế khảo sát
các cửa hàng trên thị trường cho thấy : Đa số các cửa hàng và doanh nghiệp vừa và
nhỏ đều chưa có phần mềm quản lý , các phương pháp quản lý đều thực hiện thủ
công bằng ghi chép sổ sách .
Nhằm phục vụ nhu cầu đó , và phát triển hệ thống bán lẻ của doanh nghiệp ,
giảm thao tác thủ công , mang lại tính chính xác và hiêu quả trong công tác quan lý
kinh doanh nên chúng em đã xây dựng phần mềm quản lý bán hàng với mong
muốn gải quyết các vấn đề nêu ở trên.
Phần mềm được viết bằng ngôn ngữ lập trình C# kết hợp SQL Server quản
lý Database.

II : Giao Diện Và Chức Năng
-

Đăng nhập để truy cập hệ thống quản lý-

Giao diện chính


-

Phần Hệ Thống Gồm :

Vd : Form đổi Mật Khẩu :


-

Phần Xem Danh Mục Gồm :


Vd : Danh mục Sản Phẩm được lấy từ Database nên

-

Phần Quản Lý Danh Mục Gồm Các Phần


-

Quản lý các mục bao gồm các chức năng Thêm , Sửa, Xóa, Tìm Kiếm, Lưu,
Hủy Bỏ.
-

Phần Thông Tin Gồm :

III : Thành Viên Nhóm-

Vũ Văn Điệp : Nhóm Trưởng : MSV : 5451074029
Vũ Thị Hạ : MSV : 5451074034
GVGD : email : vanholong@gmail.comTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×