Tải bản đầy đủ

Bài 9: Hiện tượng ngày, đêm dài ngắn theo mùa


HèNH HC 8
Bài giảng Địa lí 6
Tiết11-Bài 9:
Hiện tượng ngày, đêm
dài ngắn theo mùa
Người thực hiện:
Ngô Thị Lý - THCS Nguyễn Văn Huyên-Hoài Đức-
Hà Tây

SỰ VẬN ĐỘNG CỦA TRÁI ĐẤT QUANH MẶT TRỜI VÀ CÁC MÙA Ở BẮC BÁN CẦU

Tiết 11 - Bài 9:


TIẾT 11 – BÀI 9
HIỆN TƯỢNG NGÀY, ĐÊM DÀI NGẮN THEO MÙA
1. Hiện tượng ngày, đêm dài ngắn ở các vĩ độ khác nhau trên
Trái ĐấtVỊ TRÍ CỦA TRÁI ĐẤT TRÊN QUỸ ĐẠO QUANH MẶT TRỜI VÀO CÁC NGÀY HẠ CHÍ VÀ ĐÔNG CHÍ
Tại sao đường biểu diễn trục Trái Đất và đường
phân chia sáng tối không trùng nhau ?
TIẾT 11 – BÀI 9
HIỆN TƯỢNG NGÀY, ĐÊM DÀI NGẮN THEO MÙA

TIẾT 11 – BÀI 9
HIỆN TƯỢNG NGÀY, ĐÊM DÀI NGẮN THEO MÙA
1. Hiện tượng ngày, đêm dài ngắn ở các vĩ độ khác nhau trên
Trái Đất
- Do trục Trái Đất luôn nghiêng với mặt phẳng quỹ đạo một
góc 66
0
33’ nên không trùng với đường phân chia sáng tối.

Ngày Nửa
cầu
Diện tích
được chiếu
sáng
Diện tích
không
được chiếu
sáng
Mùa
Kết luận về độ dài
của ngày và đêm
22/6

Bắc

Nam
22/12
Bắc
Nam
So sánh diện tích được chiếu sáng và diên tích không được chiếu
sáng ở nửa cầu Bắc và nửa cầu Nam vào ngày 22/6 và 22/12 rồi
điền vào bảng sau:
Ngày dài hơn đêm
Ngày dài hơn đêm
Ngày ngắn hơn đêm
Ngày ngắn hơn đêm
Nhiều
Nhiều
Nhiều
Nhiều
Ít
Ít
Ít
Ít
Nóng
Nóng
Lạnh
Lạnh
TIẾT 11 – BÀI 9 :
HIỆN TƯỢNG NGÀY, ĐÊM DÀI NGẮN THEO MÙA

TIẾT 11 – BÀI 9 :
HIỆN TƯỢNG NGÀY , ĐÊM DÀI NGẮN THEO MÙA
1. Hiện tượng ngày, đêm dài ngắn ở các vĩ độ khác nhau trên
Trái Đất:
- Do trục Trái Đất luôn nghiêng so với mặt phẳng quỹ đạo
một góc 66
0
33’ nên không trùng với đường sáng tối .
Sinh ra hiện tượng ngày đêm dài ngắn khác nhau
theo mùa ở hai nửa cầu:
+ Mùa nóng ngày dài đêm ngắn.
+ Mùa lạnh ngày ngắn đêm dài.

TIẾT 11 – BÀI 9 :
HIỆN TƯỢNG NGÀY, ĐÊM DÀI NGẮN THEO MÙA
HIỆN TƯỢNG NGÀY , ĐÊM DÀI NGẮN Ở CÁC ĐỊA ĐIỂM
CÓ VĨ ĐỘ KHÁC NHAU

Dựa vào hình 25: :hãy
so sánh độ dài ngày, đêm ở các điểm
A,B,C,D,D’,B’,A’ vào ngày 22/6 ?
Nửa
cầu
Điểm Vĩ
độ
Thời gian ngày, đêm Mùa Kết luận
Bắc
D 66º33’B
B 40ºB
A 20ºB
C 0º
Nam
A’ 20ºN
B’ 40ºN
D’ 66º33’N
Ngày dài 24h
Ngày dài khoảng 15h
Ngày dài khoảng13h
Ngày dài bằng đêm
Đêm dài khoảng 13h
Đêm dài khoảng 15h
Đêm dài 24h
Nóng
Lạnh
Càng lên vĩ
độ cao ngày
càng dài ra,
đêm càng
ngắn lại
Quanh năm ngày dài
bằngđêm
Càng lên vĩ
độ cao đêm
càng dài ra
ngày càng
ngắn lại
TIẾT 11 – BÀI 9 :
HIỆN TƯỢNG NGÀY, ĐÊM
DÀI NGẮN THEO MÙA
Xích
đạo

TIẾT 11 – BÀI 9

HIỆN TƯỢNG NGÀY , ĐÊM DÀI NGẮN
THEO MÙA

1 Hiện tượng ngày, đêm dài ngắn ở các vĩ độ khác
nhau trên Trái Đất:
- Do trục Trái Đất luôn nghiêng so với mặt phẳng
quỹ đạo một góc 66°33’ nên không trùng với
đường sáng tối .
Sinh ra hiện tượng ngày đêm dài ngắn khác
nhau theo mùa ở hai nửa cầu.
+ Mùa nóng ngày dài đêm ngắn.
+ Mùa lạnh ngày ngắn đêm dài.
- Ở xích đạo quanh năm có ngày dài bằng đêm.
- Càng lên vĩ độ cao mức độ chênh lệch giữa ngày
và đêm càng lớn.

SỰ VẬN ĐỘNG CỦA TRÁI ĐẤT QUANH MẶT TRỜI VÀ CÁC MÙA Ở BẮC BÁN CẦU
TIẾT 11 – BÀI 9 :
HIỆN TƯỢNG NGÀY, ĐÊM DÀI NGẮN THEO MÙA

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×