Tải bản đầy đủ

cau truc re nhanh


CẤU TRÚC RẼ NHÁNH
CẤU TRÚC RẼ NHÁNH
Trường THPT Tân Thạnh
Trường THPT Tân Thạnh

CẤU TRÚC RẼ NHÁNH

I. Rẽ Nhánh

Cho 2 câu:

1. Chiều mai nếu trời không mưa thì mình sẽ đến
nhà cậu.

2. Chiều nay nếu trời không mưa thì mình sẽ đến
nhà cậu, nếu không thì mình sẽ gọi điện.

Câu nói được điễn đạt dạng thiếu:

Nếu ……thì…….


Câu nói được diễn đạt dạng đủ:

Nếu ……thì……, nếu không thì…….

CẤU TRÚC RẼ NHÁNH

I. Rẽ Nhánh

Trong các thuật toán, thao tác tiếp theo
thường phụ thuộc vào kết quả của bước trước.

Ví dụ giải phương trình bậc hai: ax
2
+bx+c=0

Trước tiện ta tính Delta=b
2
-4ac

Nếu Delta không âm thì đưa ra các nghiệm,
ngược lại ta thông báo là phương trình vô nghiệm

CẤU TRÚC RẼ NHÁNH

I. Rẽ Nhánh

Mọi Ngôn Ngữ Lập Trình đều có các câu
lệnh để miêu tả cấu trúc rẽ nhánh
Nhập a, b,c
TB vô nghiệm rồi
KT
Tính và đưa ra nghiệm
thực rồi KT
Delta<-b
2
-4ac
Delta>=0
Sai Đúng


CẤU TRÚC RẼ NHÁNH

II. Câu lệnh if – then
a. Dạng thiếu:
if <Điều kiện> then <câu lệnh>;
Trong đó:
<Điều kiện>: là biểu thức logic
<câu lệnh>: là các câu lệnh của pascal

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×