Tải bản đầy đủ

Tiet 77 - Tuc ngu ve con nguoi va xã hoiKiểm tra bài cũ
1. Em hiểu thế nào là tục ngữ?
2. Em hãy đọc thuộc lòng tám câu tục ngữ về thiên nhiên và lao
động sản xuất. Nêu cảm nhận của em về hình thức và nội dung
của một số câu tục ngữ trên mà em thích?

Ngày 15 tháng 1 năm 2009
Tiết 77.
Văn bản: Tục ngữ về con người và xã hội
I/ Đọc và tìm hiểu chú thích.
II/ Đọc và tìm hiểu văn bản.
Một mặt người bằng mười mặt của
Câu 1:
Chỉ con người, tình người
giá trị con người (Hoán dụ)
Tiền của, vàng bạc
Một mặt người bằng mười mặt của
Tác giả dân gian đã dùng nghệ thuật so sánh
=> Đề cao giá trị của con người

=> Con người là thứ của cải quý giá nhất.

Ngày 15 tháng 1 năm 2009
Tiết 77.
Văn bản: Tục ngữ về con người và xã hội
I/ Đọc và tìm hiểu chú thích.
II/ Đọc và tìm hiểu văn bản.
Câu 1:
Tác giả dân gian đã dùng nghệ thuật so sánh
=> Đề cao giá trị của con người
=> Con người là thứ của cải quý giá nhất.
Cái răng, cái tóc là góc con người
Câu 2:
Là dáng vẻ, là cái sắc sảo,
duyên dáng mặn mà tươi đẹp
của con người
Cái răng, cái tóc là góc con người
- Câu tục ngữ thể hiện cách nhìn nhận, đánh giá của nhân dân ta về con người.
- Những chi tiết nhỏ nhất cũng tạo nên vẻ đẹp của mỗi người (hình thức, nhân cách).

Ngày 15 tháng 1 năm 2009
Tiết 77.
Văn bản: Tục ngữ về con người và xã hội
I/ Đọc và tìm hiểu chú thích.
II/ Đọc và tìm hiểu văn bản.
Câu 1:
- Tác giả dân gian đã dùng nghệ thuật so sánh
=> Đề cao giá trị của con người
=> Con người là thứ của cải quý giá nhất.
Câu 2:
- Câu tục ngữ thể hiện cách nhìn nhận, đánh giá của nhân dân ta về con người.
- Những chi tiết nhỏ nhất cũng tạo nên vẻ đẹp của mỗi người (hình thức, nhân cách).
Đói cho sạch, rách cho thơm
Nghèo khó, thiếu thốn
Phẩm chất trong sáng bên trong của
con người cần giữ gìn vượt lên hoàn
cảnh.
Câu 3:
- Nghệ thuật đối
Đói cho sạch, rách cho thơmĐói cho sạch, rách cho thơm
- Người ta luôn phải sống trong sạch ngay cả khi nghèo.

Ngày 15 tháng 1 năm 2009
Tiết 77.
Văn bản: Tục ngữ về con người và xã hội
I/ Đọc và tìm hiểu chú thích.
II/ Đọc và tìm hiểu văn bản.
Câu 1:
- Tác giả dân gian đã dùng nghệ thuật so sánh
=> Đề cao giá trị của con người.
=> Con người là thứ của cải quý giá nhất.
Câu 2:
- Câu tục ngữ thể hiện cách nhìn nhận, đánh giá của nhân dân ta về con người.
- Những chi tiết nhỏ nhất cũng tạo nên vẻ đẹp của mỗi người (hình thức, nhân cách).
Câu 3:
- Nghệ thuật đối
- Người ta luôn phải sống trong sạch ngay cả khi nghèo.
Học ăn, học nói, học gói, học mở
Câu 4:
- Hành vi thể hiện rõ trình độ văn hoá, hiểu biết, tính cách, tâm hồn của mỗi người.
- Là cả một nghệ thuật
Học ăn, học nói, học gói, học mở
- Từ học được lặp lại bốn lần, nhấn mạnh, mở ra những điều mà con người cần phải học.
- Con người cần phải học để biết đối nhân xử thế trong cuộc sống.

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×