Tải bản đầy đủ

Giáo án lớp 3 - tuần 32

Tuần 32
Sáng Thứ hai ngày 23 tháng 4 năm 2008
Chào cờ
_________________________________________
mĩ thuật
________________________________________
Toán
Luyện tập chung
I- Mục tiêu
- Củng cố về các phép tính nhân, chia số có 5 cs với số có 1 cs
- Rèn luyện kỹ năng thực hiện phép tính và giải toán .
- Vận dụng vào tình huống có liên quan .
II- Đồ dùng dạy- học: bảng phụ, phấn màu
III- Các hoạt động dạy- học chủ yếu:
1, Hoạt động 1: KTBC : Gọi 2 em lên bảng chữa bài 3 trang 165 .
- Nhận xét, cho điểm .
2, Hoạt động2 : Luyện tập .
* Bài 1 : Đặt tính rồi tính
Gọi 4 hs chữa bài
GV nhận xét chốt kq đúng .
- Nêu cách thực hiện phép nhân?

- Nêu cách thực hiện phép chia?
* Bài 2 Treo bảng phụ
- Bài toán cho biết gì ? Hỏi gì ?
- Yêu cầu Hs làm vở . 1 hs chữa .
- GV nhận xét, chốt kq đúng.
* Bài 3 : Gọi hs nêu yc
- Muốn tính dt HCN ta làm thế nào?
- Tìm cr bằng cách nào?
* Bài 4 :
- 1 tuần lễ có mấy ngày ?
3, Hoạt động3 : Củng cố - dặn dò :
- Nhận xét giờ học .
+ Hs nêu yêu cầu
HS làm bảng con.
- Nhân từ phải sang trái.
- Chia từ trái sang phải
+ Hs đọc đề bài .
+ Làm vào vở. ĐS : 210 bạn .
+ Hs đọc đề toán .
- lấy dài nhân rộng
- hs làm vào vở .
+ Hs nêu yêu cầu .
+ 7 ngày .
- Hs làm nháp . 2 hs nêu
_________________________________________
Tập viết
ôn chữ hoa: X
I- Mục tiêu: - Củng cố cách viết chữ viết hoa X thông qua bài tập ứng dụng.
+ Viết tên riêng: Đồng Xuân bằng cỡ chữ nhỏ.
1
+ Viết câu ứng dụng bằng cỡ chữ nhỏ:
Tốt gỗ hơn tốt nớc sơn
Xấu ngời đẹp nết còn hơn đẹp ngời.
- Rèn kỹ năng viết đúng mẫu chữ, cỡ chữ.
II- Đồ dùng dạy- học:
- Mẫu chữ. Phấn màu, bảng con.
III- Các hoạt động dạy- học:
A- KTBC:
- viết từ: Văn Lang ,Vỗ tay. .
- GV nhận xét, cho điểm.
- 2 HS lên bảng viết từ. HS dới lớp
viết vào bảng con.
B- Dạy bài mới:
1- Giới thiệu bài.
2- Hớng dẫn HS viết trên bảng con.
a) Luyện viết chữ hoa:
- Tìm các chữ hoa có trong bài:
- treo chữ mẫu cho hs quan sát.
- GV viết mẫu+ nhắc lại cách viết từng chữ.
D, X ,T
- GV nhận xét sửa chữa.
- D, X, T
- 2 HS lên bảng viết, HS dới lớp
viết vào bảng con: D, X, T.
b) Viết từ ứng dụng:
- GV đa từ ứng dụng
- GV giới thiệu về: Đồng Xuân là chợ ở
Hà Nội
- Yêu cầu hs viết: Đồng Xuân.
- HS đọc từ ứng dụng.
- Hs theo dõi.
- HS viết trên bảng lớp, bảng con.
c) Viết câu ứng dụng:- Gv ghi câu ứng dụng.
Tốt gỗ hơn tốt nớc sơn
Xấu ngời đẹp nết còn hơn đẹp ng -
ời.
- GV giúp HS hiểu: đề cao vẻ đẹp của tính nết con
ngời so với vẻ đẹp hình thức....
- Yêu cầu hs viết bảng con.
- 1 HS đọc câu ứng dụng.
- Hs viết bảng con: Tốt , Xấu
3. Hớng dẫn học sinh viết vào vở:
- GV nêu yêu cầu viết.
- GV quan sát nhắc nhở t thế ngồi, cách cầm bút.
4. Chấm, chữa bài.
- GV chấm 5 - 7 bài trên lớp.
- Học sinh viết:
2
C- Củng cố - dặn dò:- GV nhận xét tiết học.
_______________________________________________
Chiều Tự học
Hoàn thành bài tập
I- Mục tiêu: - hs tự hoàn thành 1 số bài tập trong VBT toán
- - GD ý thức tự giác làm bài
II- Hoạt động học:
- YC hs TB, Y hoàn thành
+ Bài : 1 VBT trang 79 ( ĐS: 16728, 4182 )
+ Bài 2 VBT toán trang 79 (ĐS: 705 HS)
- YC hs k, G hoàn thành nh HS TB và làm thêm:
+ Bài : 3 VBT trang 79 ( ĐS : 648 cm
2
)
+ Bài 4 VBT toán trang 79 ( ĐS: 6, 13, 20, 27)
- GV theo dõi giúp đỡ hs làm bài tập.
_________________________________________
ngoại ngữ
gv chuyên
_________________________________________
toán (T)
Luyện tập: chia số có 5 chữ số cho số có 1 chữ số
I-Mục tiêu : - Củng cố, luyện tập về chia số có 5 chữ số cho số có 1 chữ số
- Rèn kỹ năng làm đúng phép chia
- Vận dụng vào thực tế có liên quan.
II-Đồ dùng dạy- học :Phấn màu
III-Các hoạt động dạy- học:
*HĐ1:KTBC: - YC hs tự nghĩ ra 1 phép chia số có 5
cs cho số có 1 cs rồi thực hiện
-Nhận xét, cho điểm.
* HĐ2: Thực hành luyện tập :
+) Hoàn thành BT buổi sáng và làm thêm BT sau
+) Bài 1:Đặt tính rồi tính
95678 :6 82730 : 3
84320 : 5 99999 : 7
- Gọi 2 em lên chữa bài

*HĐ3: Củng cố- dặn dò :
- 1 H/s lên bảng
- làm vào bảng- 2 em lên chữa
- giải vào vở
3
- Giải vào vở
- ĐS: 2512 bộ
_______________________________________________________________
Sáng Thứ ba ngày 24 tháng 4 năm 2008
Toán
Bài toán liên quan đến rút về đơn vị ( tiếp theo)
I- Mục tiêu: - Giúp hs biết cách giải bài toán liên quan đến rút về đơn vị .
- Rèn kỹ năng giải các bài toán thành thạo .
II- Đồ dùng dạy- học:bảng phụ, phấn màu
III- Hoạt động dạy - học chủ yếu:
1, Hoạt động 1: bài toán .
- Gọi 1 học đề đọc đề toán .
- bài toán cho biết gì ? hỏi gì ?
- GV tóm tắt .
+ Muốn tìm xem 10 l thì cần bao nhiêu can ta
cần biết gì?
- Tìm số lít mật ong trong 1 can ( rút về đơn vị )
-Tìm số can đựng10 lít mật ong = cách nào?.
2, Hoạt động 2 : Luyện tập .
* Bài 1 : treo bảng phụ
- Bài toán cho biết gì ? Hỏi gì ?
- yc hs tự tóm tắt
gọi 1 Hs chữa
- gv nhận xét, chốt lời giải đúng.
* Bài 2 : Gọi hs đọc đề.
-Bài cho biết gì? hỏi gì?
-YC hs làm vở .
* Bài 3 : - GV treo bảng phụ ghi các phép tính
- YC hs tự tính để tìm kq đúng
- nêu quy tắc tính giá trị biểu thức ?
- GV nhận xét củng cố quy tắc tính giá trị BT
3, Hoạt động3 : Củng cố - Dặn dò
- Hs đọc
- hs nêu
- Số l mật ong trong 1 can 35 : 7 = 5 ( l)

10 : 5 = 2 ( can ) .
+ hs nêu yêu cầu .
- yc hs làm nháp .
+ Hs đọc đề toán .
+ HS tự giải
ĐS : 7 áo .
+ Hs đọc yêu cầu .
+ hs tính .
+ HS nêu miệng .
a, Đ ; c, S.
b, S ; d , Đ .
__________________________
Tập đọc Kể chuyện
4
Ngời đi săn và con vợn
I- Mục tiêu : A- Tập đọc: 1- Rèn kĩ năng đọc thành tiếng
Đọc đúng các từ ngữ: xách nỏ, lông xám, loang, nghiến răng, bẻ gãy nỏ ...
- Biết đọc phân biệt lời kể có xen lời nhân vật trong câu chuyện.
2- Rèn kĩ năng đọc- hiểu:
- Hiểu các từ : tận số, bùi nhùi, nỏ..
- HS hiểu đợc giết hại thú rừng là tội ác ,từ đó có ý thức bảo vệ môi trờng...
B - Kể chuyện:
1- Rèn kĩ năng nói: - Dựa vào tranh minh hoạ, kể lại từng đoạn và toàn bộ câu chuyện
theo lời nvật .
2- Rèn kĩ năng nghe:- Nghe và nxét, đánh giá đợc bạn kể.
II- Đồ dùng dạy- học: Tranh minh hoạ bài đọc trong SGK.
III- Các hoạt động dạy - học:
*Tập đọc:
5
* Kể chuyện:
1- GV nêu nhiệm vụ: - Dựa vào 4 tranh -Hs qsát 4 tranh
A- KTBC:
-- Em hãy đọc 1 đoạn trong bài Bác sĩ mà em
thích nhất và nói rõ vì sao em thích?
- GV cho điểm.
B - Bài mới: 1- Giới thiệu bài:
2- Luyện đọc:
a) GV đọc toàn bài.
- GV cho hs quan sát tranh minh hoạ.
b) Hớng dẫn luyện đọc + giải nghĩa từ:
(+) Đọc từng câu:- GV Hd phát âm từ; xách
nỏ,lông xám ,loang ,nghiến răng ,bẻ gãy nỏ ......
(+) Đọc từng đoạn trớc lớp:
+ Yêu cầu hs đọc nối tiếp nhau từng đoạn, GV
nhắc hs ngắt nghỉ hơi đúng sau các dấu câu.
+ GV kết hợp giải nghĩa từ: nỏ, tận số ,bùi nhùi
(+) Đọc từng đoạn trong nhóm: - GV yêu cầu hs
đọc theo nhóm 4.
- GV theo dõi, sửa cho 1 số hs.
3) Hớng dẫn tìm hiểu bài:
- Chi tiết nào nói lên tài săn bắn của bác thợ săn?
- Cái nhìn căm giận của vợn mẹ nói lên điều gì?
- Chi tiết nào cho thấy cái chết của vợn mẹ rất th-
ơng tâm?
- Chứng kiến cái chết của vợn mẹ ,bác thợ săn
làm gì?
-Câu chuyện muốn nói điều gì với chúng ta?
4) Luyện đọc lại:
- Gv đọc đoạn2;
- Gv hd đọc diễn cảm đoạn 2
- -gọi 1 số hs thi đọc.
-Lớp nhận xét bình chọn bạn đọc hay nhất.
- 2 học sinh lên đọc, lớp nhận xét.
- Học sinh theo dõi.
- Hs quan sát tranh.
- Hs đọc nối tiếp từng câu đến hết bài
(2 lợt).
- Hs đọc nối tiếp từng đoạn đến hết
bài .
- Hs đọc theo nhóm 4.
-2 nhóm thi đọc.
- Con thú nào gặp bác thì hôm ấy coi
nh ngày tận số.
- Nó tức giận kẻ bắn nó chết trong
lúc vợn con đang cần sự chăm sóc.
- Vơ nắm bùi nhùi gối đầu cho con,
vắt sữa vào lá đặt lên miệng con. Sau
đó nghiến răng
- Đứng lặng ngời, chảy nớc mắt, bẻ
gãy nỏ
- Phải bảo vệ động vật hoang dã, bảo
vệ môi trờng sống xq ta.
- HS luyện đọc diễn cảm
6
2- Hớng dẫn hs kể lại câu chuyện:
- Câu chuyện đợc kể theo lời của ai? ( Bác thợ săn.)
- Gv yêu cầu hs nhìn tranh tự nhẩm câu chuyện trong 2 phút.
- Yêu cầu hs luyện kể từng đoạn câu chuyện theo nhóm 4
- gọi 1 số nhóm , mỗi nhóm 4 em hs thi kể câu chuyện, lớp bình chọn bạn kể hay nhất.
5) Củng cố- Dặn dò: câu chuyện muốn nói gì với chúng ta?
_____________________________
_đạo đức
Tìm hiểu 1 số thông tin về công ớc quốc tế về quyền trẻ em
I)Mục tiêu :
- Hs hiểu về 1 số thông tin về công ớc quốc tế về quyền trẻ em .
- Nắm 1 số điều khoản trong công ớc.
II) Đồ dùng dạy học :
III) Các hoạt động dạy học chủ yếu :
1, Hoạt động 1 : GV nêu nội dung cơ bản của công ớc:
Công ớc thể hiện tập trung vào 8 nội dung cơ bản sau:
- Bốn nhóm quyền:
+ Quyền đợc sống còn.
+ Quyền đợc bảo vệ.
+ Quyền đợc phát triển.
+ Quyền đợc tham gia.
- Ba nguyên tắc:
+ TE là những ngời dới 18 tuổi.
+ Tất cả các quyền đều đợc áp dụng 1 cách bình đẳng
+ Tất cả đều phải tính đến lợi ích tốt nhất của trẻ em.
- Một quá trình: Tất cả mọi ngời đều có trách nhiệm giúp nhà nớc thực hiện và theo
dõi việc thực hiện công ớc.
2, HĐ2: GV nêu 1 số điều khoản công ớc về quyền trẻ em
Điều 2; điều 9; điều 12; điều 13; điều 15; điều 16, 17, 18; 21; 23; 26; 27; 28; 30; 31;
32.( SGV trang 108; 109; 110)
2, Hoạt động3 : Gọi 1 số em nhắc lại 8 nội dung cơ bản của công ớc.
4. Củng cố- dặn dò
- Hs thực hiện tốt các điều khoản trong công ớc về quyền trẻ em
__________________________________
Chiều
Tiếng viêt (t)
Luyện đọc- kể: Ngời đi săn và con vợn
7
I, Mục tiêu :
+ H/s đọc và kể lu loát diễn cảm bài Ng ời đi săn và con vợn .
+rèn kỹ năng đọc diễn cảm và kể lu loát giọng phù hợp vơi hc câu chuyện .
+G/d hs có ý thức bảo vệ môi trờng.
II: Các hoạt động dạy học
a, Luyện đọc:
* Đối với H/s trung bình:
- YC H/s luyện đọc đoạn
- G/v gọi 1số em đọc đoạn
- Hớng dẫn h/s đọc đúng các từ khó
* H/s khá giỏi :yc đọc diễn cảm
- Đ1: giọng kể khoan thai.
- Đ2: giọng hồi hộp.
- Đ3: giọng cảm động, xót xa.
- Đ4: giọng buồn rầu.
* Gọi 1 số H/s đọc diễn cảm cả bài
b, Luyện kể: yc kể theo nhóm4
+ Gọi 1 số em thi kể trớc lớp
* Củng cố dặn dò:Nhận xét giờ học
+ Lớp nhận
xét bình chọn
bạn kể hay
nhất.
_______________________________
Hoạt động ngoài giờ lên lớp
Thi giải toán
I-Mục tiêu: - HS thi theo nhóm giải các bài toán hợp, BT liên quan đến rút về đơn vị
- Biết chọn cách giải nhanh.
- GD ý thức học hỏi bạn bè, tinh thần đoàn kết.
II- Đồ dùng dạy- học:
II- Các hoạt động- dạy học:
1, ổn định tổ chức
2, Nêu yc tiết học
3, Tổ chức cho hs thi giải toán
* HĐ3: củng cố- dặn dò:- NX giờ học.
Sáng Thứ t ngày 25 tháng 4 năm 2008
Thể dục
____________________________________________
Toán
Luyện tập(167)
8

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×