Tải bản đầy đủ

Thơ chúc Tết để gửi cho những người bạn của bạn sự ngạc nhiên đầy thú vị, may mắn trong những ngày đầu năm.


Xuân này
hơn hẳn
mấy xuân
qua.

Phúc lộc
đưa nhau
đến từng
nhà

Vài lời cung
chúc tân
niên mới.

Vạn sự an
khang vạn
sự lành

Năm mới
chúc nhau

sức khỏe
nhiều .

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×