Tải bản đầy đủ

HINH 11Chuong IIBai 1Chuong II - Bai 1 Dai cuong ve duong thang va mat phang-02

Chương I: Đại cương về
đường thẳng và mặt phẳng
§1. Các khái niệm mở đầu
Cấu trúc bài học
1. Giới thiệu hình học không gian
2. Đối tượng cơ bản của hình học không gian
3. Quan hệ liên thuộc trong hình học không
gian
4. Hình biểu diễn của 1 hình trong không gian
Hình học

Lớp 1-10: Hình học phẳng

Lớp 11: Hình học không gian
Hình chóp
Hình trụ Hình 12 mặt
Hình cầuHình lập phương
Hình nón
Thực tiễn
Đối tượng cơ bản
A

d
P
Hình học phẳng
Điểm
Đường thẳng
Hình học không gian
Điểm
Đường thẳng
Mặt phẳng
Quan hệ liên thuộc
Quan hệ liên thuộc
(điểm, đường thẳng,
mặt phẳng)
Điểm
&
Đường thẳng
Điểm
&
Mặt phẳng
Đường thẳng
&
Mặt phẳng
A  d
A  d
A  (P)
A  (P)
d  (P)
d  (P)

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×