Tải bản đầy đủ

ĐI học đều và đúng giờ

Trường Đại học Sài Gòn
Khoa Giáo dục Tiểu học

ĐẠO ĐỨC


PHƯƠNG PHÁP GIÁO DỤC ĐẠO ĐỨC
Ở TIỂU HỌC

GIÁO ÁN ĐẠO ĐỨC LỚP 1
BÀI 7: ĐI HỌC ĐỀU VÀ ĐÚNG GIỜ

GVHD: NGUYỄN THỊ LAN
SVTH: NGUYỄN THỊ HỒNG CƯƠNG


BÀI 7: ĐI HỌC ĐỀU VÀ ĐÚNG GIỜ (TIẾT 1)
I . Mục tiêu:
1 . Kiến thức
-


Giúp cho học sinh hiểu được lợi ích của việc đi học đều và đúng giờ và các em cần
phải làm gì để đi học đều và đúng giờ.
Giúp cho học sinh nhận thức được việc đi học đều và đúng giờ là quyền lợi của
các em và các em có bổn phận phải thể hiện tốt quyền được học tập của mình
thường xuyên đi học đều và đúng giờ để tiến bộ và phát triển.
( Điều 28, 29 Quyền trẻ em).

2 . Tình cảm, thái độ
-

Giúp học sinh có thái độ biết quý trọng những bạn đi học đều và đúng giờ.
Mong muốn noi gương, cố gắng thực hiện như bạn.
Không đồng tình những bạn lười học.

3 . Kĩ năng, hành vi
-

Hình thành cho học sinh các kĩ năng sống như:
+ Kỹ năng giao tiếp – tự nhận thức: giúp các em tự nhận xét, tự đánh giá của việc
thực hiện đi học đều và đúng giờ của bản thân, của bạn bè trog lớp, trong tổ,… để
diều chỉnh hành vi, có thái độ học tập đúng đắn tốt hơn.
+ Kỹ năng xác định giá trị: giúp các em xác định được lợi ích của việc đi học đều
và đúng giờ đối với kết quả học tập của bản thân.
+ Kỹ năng ra quyết định – kiên định: giúp học sinh biết cách lựa chọn cách ứng xử
phù hợp để đi học đều và đúng giờ trong các tình huống, cương quyết không nghỉ
học vì những lí do không chính đáng.
+ Kỹ năng đặt mục tiêu: quyết tâm đi học đều và đúng giờ trong cả năm.

II . Tài liệu và phương tiện dạy học
-

Tài liệu: Sách Vở bài tập Đạo Đức lớp 1, Sách đạo đức giáo viên, một số tranh
tình huống minh họa.
Điều 28, 29 về “Quyền được học tập” trong công ước quyền trẻ em.
Bài hát “ Em yêu trường em”
Phương tiện dạy học: các phương tiện nghe nhìn, máy vi tính, powerpoint, các
phiếu thảo luận, phiếu bài tập, các dụng cụ, đồ vật tổ chức trò chơi “Nếu…… thì..
…”

III . Hoạt động dạy và học chủ yếuThời
gian
(5 phút)
1 phút
3 phút

1 phút

(10 phút)
3 phút

6 phút

Hoạt động của Giáo viên
I . Ổn định lớp, kiểm tra bài cũ
- Ổn định lớp
* Khởi động: cho học sinh hát bài: “Em yêu
trường em”
- Kiểm tra bài cũ
+ Các em cho cô biết tiết học trước chúng ta
đã học bài gì?
+ Vậy khi chào cờ phải như thế nào?

- Mời một bạn nhận xét.
* Giáo viên nhận xét chốt ý
Phải nghiêm trang chào lá Quốc Kỳ. Học sinh
phải biết tự hào mình là người Việt Nam, phải
biết tôn trọng Quốc Kỳ và yêu quý Tổ Quốc.
* Giáo viên khen ngợi cả lớp về nhà có học
bài.
*Giới thiệu bài mới
- Trong cuộc sống đối với người thành công
thì việc đúng giờ là một trog những yếu tố
quan trọng quyết định hiệu quả của công việc.
Để hiểu rõ thế nào là sự đúng giờ, tiết học hôm
nay cô và các em sẽ cùng nhau tìm hiểu qua
bài 7: “Đi học đều và đúng giờ”.
* Giáo viên ghi tựa bài 7 lên bảng đồng thời
mời các em nhắc lại tên bài.
II. Các hoạt động dạy học chủ yếu:
Hoạt động 1: Thảo luận và phân tích tình
huống
Mục tiêu:
-Thông qua thảo luận nhóm và phân tích tình
huống nhằm giúp học sinh nhận thức được đi
học đều và đúng giờ là hết sức cần thiết.
- Giáo dục kĩ năng sống:
+ Kĩ năng giải quyết vấn đề để đi học đều và
đúng giờ.
+ Kĩ năng quản lí thời gian để đi học đều và
đúng giờ.
Cách tiến hành:
-Cho học sinh xem tranh bài tập 1 và nêu câu

Hoạt động của Học sinh

PPDH

- Học sinh hát.
- Bài: “Nghiêm trang khi chào cờ”

PP đàm thoại

-Bỏ mũ nón, đầu tóc áo quần phải
chỉnh tề, đứng nghiêm trang, mắt
hướng nhìn về quốc kỳ.

-Lắng nghe.

-Lắng nghe.
PP thuyết trình

-Học sinh nhắc lại tựa đề bài 7:
“Đi học đều và đúng giờ”

-Học sinh quan sát nêu nội dung
tranh.


hỏi gợi ý?
Tranh vẽ gì?
-Cho học sinh trình bày ý kiến.

+Vì sao Thỏ nhanh nhẹn lại đi học muộn?
+Rùa chậm chạp nhưng lại đi học đúng giờ.
-> Qua câu chuyện em thấy bạn nào đáng
khen? Vì sao?
1 phút

(8 phút)

(10 phút)

* Giáo viên nhận xét chốt ý
-Thỏ đang la cà nên đi học muộn.
-Rùa tuy chậm chạp nhưng rất cố gắng đi học
đúng giờ.
-Rùa đáng được khen.
Hoạt động 2: Đóng vai theo tình huống
“Trước giờ đi học” ( Bài tập 2)
Mục tiêu:
-Nhằm giúp học sinh nhận thức được việc đi
học đều à đúng giờ là hết sức cần thiết và các
em có bổn phận phải đi học đều và đúng giờ
để tiến bộ, đồng thời biết tỏ thái độ không
đồng tình những bạn lười học (Điều 28, 29
Quyền trẻ em)
- Hình thành kỹ nằng giao tiếp, kỹ năng tự
nhận thức và kỹ năng hợp tác, kỹ năng làm
việc đồng đội cho học sinh.
Cách tiến hành:
- Bước 1: Giáo viên chia lớp thành 4 nhóm và
nêu yêu cầu sắm vai. Các nhóm học sinh thảo
luận đặt lời đối thoại và phân công đóng vai.
- Bước 2: các nhóm chuẩn bị đóng vai
- Bước 3: Từng nhóm lên đóng vai. Cả lớp
theo dõi nhận xét.
- Bước 4: Lớp thảo luận, đóng góp ý kiến về
cách ứng xử trong tình huống.
* Giáo viên nhận xét, chốt lại cách ứng xử
đúng trong tình huống và biểu dương khen các
nhóm, cá nhân có cách giải quyết tình huống
hay, động viên nhắc nhở các cá nhân và nhóm
chưa đóng vai nghiêm túc cố gắng khắc phục.
Hoạt động 3: Đàm thoại giữa giáo viên và
học sinh về lợi ích của việc đi học đều và

-Học sinh lên chỉ tranh trình bày.
- Đến giờ vào học:Bác Gấu đánh
trống vào lớp. Rùa đã ngồi vào bàn
học. Thỏ còn đang la cà, hái hoa,
bắt bướm chưa vào lớp học.

- PP trực quan
- PP động não
- PP đàm thoại
- PP thảo luận
nhóm

- Thỏ còn đang la cà, hái hoa, bắt
bướm chưa vào lớp học
->Bạn Rùa thật đáng khen.

- Lắng nghe
- PP thuyết
trình

- Thực hiện sắm vai.
- PP động não
- PP thảo luận
nhóm

-PP thảo luận
nhóm


đúng giờ.
Mục tiêu: Nhằm hướng dẫn học sinh tự rút ra
bài học đạo đức “Đi học đều và đúng giờ”
Cách tiến hành:
Giáo viên đặt câu hỏi và cho học sinh thảo
luận trả lời:
-Đi học đều và đúng giờ có lợi gì?
- Đi học trễ có hại gì?
- Đi học quá sớm thì có lợi hay có hại?
- Cần phải làm gì để đi học đúng giờ?
- Khi nghỉ học cần phải làm gì?
Cho học sinh trình bày kết quả thảo luận.

Liên hệ thực tế và nêu câu hỏi:
- Từ đầu năm đến giờ, những bạn nào đi học
đều và đúng giờ?
->Tuyên dương những bạn luôn đi học đều và
đúng giờ.
- Còn những bạn đi học trễ hoặc đi học quá
sớm?
->Nhắc nhở, động viên các em noi gương thực
hiện làm theo các bạn đi học đều và đúng giờ.
BÀI HỌC ĐẠO ĐỨC:
Đi học đều và đúng giờ là thực hiện tốt quyền
được học tập và mau tiến bộ, được thầy cô và
các bạn quý mến.

(2 phút)

Hoạt động 4:Kết luận chung, hướng dẫn
thực hành và dặn dò

-PP đàm thoại
-Lắng nghe.
- Làm việc nhóm.
- Hiểu bài nghe giảng bài đầy đủ.
- Không làm mất thời gian của
thầy cô và các bạn.
- Mất bài không được nghe giảng
đầy đủ.
-Mất thời gian của thầy cô và các
bạn.
- Phải lang thang ngoài đường
- Mất thì giờ, trưa nắng, dễ bị
bệnh.
- Tập xem đồng hồ.
- Chuẩn bị quần áo, sách vở từ
hôm trước
- Cần nhờ người lớn viết đơn xin
phép.
- Phải mượn vở bạn ghi bài đầy đủ.
-Học sinh tự giơ tay

-Học sinh tự giác giơ tay

-Học sinh nhắc lại

- PP nêu
gương


*Kết luận chung
- Lắng nghe.
- Đi học đều và đúng giờ là thực hiện tốt
- Thực hiện.
quyền học tập của mình.
- Giúp cho việc học tập đạt được kết qủa tốt,
tiến bộ hơn, được thầy cô và các bạn quý mến.
*Hướng dẫn thực hành – dặn dò
- Làm bài tập 4, 5 để chuẩn bị cho tiết học sau.
- Tất cả học sinh phải cố gắng, khắc phục để đi
học đều và đúng giờ.
- Tổ chức thi đua đi học đều và đúng giờ.
- Đánh giá kết quả thi đua.
- Khen thưởng

- PP khuyến
khích
- PP khen
thưởngTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×