Tải bản đầy đủ

GIÁO ÁN CHỦ NHIỆM LỚP CHỦ ĐỀ THÁNG 3

TRƯỜNG THPT NGUYỄN TRÃI

GIÁO ÁN CHỦ NHIỆM LỚP
CHỦ ĐỀ THÁNG 3

“Tuổi trẻ”
Tuần: 33
Tiết: 5
Ngày soạn: 26 / 3 / 2016
Ngày dạy: 28/ 3 /2016
Lớp chủ nhiệm: 10A3

Giáo viên hướng dẫn: Lê Thị Thùy Trang
Sinh viên thực tập: Nguyễn Thị Linh
Nguyễn Thị Mãnh
Võ Thanh Tuyền
I.
-

III.


MỤC ĐÍCH YÊU CẦU:
Đánh giá hoạt động lớp sau 1 tuần thực hiện (Uốn nắn lại những học sinh vi phạm,
tuyên dương những cá nhân tiêu biểu).
Triển khai việc thực hiện cho tuần tới (học tập, phong trào, lao động…)
Rèn luyện cho học sinh tinh thần hoạt động tập thể, tự tổ chức hoạt động… nhằm
để tự tin hơn khi bước vào đời.
II. THỜI GIAN – ĐỊA ĐIỂM
- Thời gian: 45 phút.
- Địa điểm: Phòng học số 15.
CHUẨN BỊ:
1. Giáo viên
- Tập hợp ý kiến của giáo viên bộ môn (nếu có).

Câu hỏi và các dụng cụ cần thiết cho hoạt động:
+ Dụng cụ và đồ dùng cần thiết cho buổi sinh hoạt.
+Phần thưởng cho đội chiến thắng.
2. Học sinh
- Lớp trưởng, lớp phó học tập, lớp phó lao động, các tổ trưởng nhận xét tình
hình chung của lớp.
- Thư ký chuẩn bị biên bản hoạt động của lớp.
- Lớp trưởng đề ra phương hướng tuần tới.
- Tìm hiểu sơ về chủ đề của tháng 2.
IV. TIẾN TRÌNH GIỜ SINH HOẠT:
a. Ổn định lớp: Giáo viên nghe lớp trưởng báo cáo sĩ số lớp (nắm số học sinh
vắng, lí do vắng, có phép hay không?).
1


TRƯỜNG THPT NGUYỄN TRÃI
b.

Nội dung tiến hành:

Thời
Nội dung
gian
1
- Ổn định lớp, báo
phút cáo sĩ số lớp.
10

phút

Hoạt động1:
Tổng kết tình hình
học tập, nề nếp
tuần qua:
- Báo cáo tình
hình lớp trong
tuần qua.

Hoạt độngcủa giáo viên
- Yêu cầu lớp ổn định, tuyên
dương lớp đạt hạng 3 trong
khối.
- Yêu cầu lớp trưởng báo cáo
sỉ số và tình hình học tập của
lớp trong tuần qua.

2

Hoạt động của học sinh

- Lớp ổn định chỗ ngồi.

- Lớp trưởng báo cáo sỉ số và
tình hình học tập của lớp
trong tuần qua:
Lớp 10A3 trong tuần qua
đứng hạng 3 giữa các lớp.
- Thứ 2/21/3:
+ Tiết 2, môn Ngữ Văn:
Đăng 10.
- Thứ 3/22/3:
+ Tiết 1, môn Lý, kiểm
tra tập trung: Yến 8,
Vy 8, Thoa 8.
+ Tiết 4, môn Toán: Tôn
0.
+ Thứ 5/24/3:
+ Tiết 1, môn Tin: Linh
1, Linh 6, Thúy 9,
Lam 7, H. Hoàng 7,
Quỳnh 8, Sáng 8, Tôn
8, Đăng 7, Thảo 5,
Mai 8, Yến 9.
- Thứ 6/25/3:
+ Tiết 1, môn Sử, kiểm
tra 1 tiết: Đề đúng 21,
23, 17.
+ Tiết 3, môn Lý: Thịnh
9, Yến 10, Phi 8.
- Thứ 7/26/3:
+ Tiết 1, môn Hóa:
Trung, Long không


TRƯỜNG THPT NGUYỄN TRÃI

-

Yêu cầu sao đỏ báo cáo
chuyên cần và nội quy nhà
trường.

+
+

- Nhận xét, đánh giá kết quả.
- Khen thưởng cả lớp.
- Nhắc nhở các em phần việc
thanh niên, nộp danh sách HS
tiêu biểu tháng 3, hạn chót
29/3 (trao giấy khen tuần sau).

chú ý.
+ Tiết 2, môn Hóa: Huy
Hoàng, Sáng Quốc nói
chuyện.
+ Tiết 3, môn Sinh: N.T.
Linh 6, A. Tuấn 5.
Sao đỏ báo cáo:
Chuyên cần:
Nghỉ học không phép:
Không.
Nghỉ học có phép:
Vinh (21/3 – 26/3)
Kiến Quốc (26/3)
Nội quy nhà trường:
Không

 Cả

20
phút

Hoạt động 2:
Trò chơi

Trò chơi 1:
Thi hát với nhau

- GV chuẩn bị chủ đề tháng 3
“Tuổi trẻ”, kiến thức, hiểu
biết chung mà các em đã được
học, được biết đến trong học
tập, cuộc sống.
- Chia thành 2 tổ để tổ chức
trò chơi cho lớp.
- Có 2 hoạt động được tiến
hành tổ chức cho 2 tổ trong
lớp.
- GV hướng dẫn trước khi
chuẩn bị trò chơi.
- Chia lớp thành 2 tổ, cho các
tổ thi hát các bài hát phù
hợp với lứa tuổi thanh niên,
trường lớp, bạn bè….
- Mỗi tổ sẽ cử một đại diện
đứng lên hát 2 đến 3 câu của
bài hát theo chủ đề.
3

lớp lắng nghe.

- Lớp chia thành 2 tổ và thực
hiện các hoạt động theo yêu
cầu của GV.Lắng nghe.

- Theo dõi. Tham gia trò
chơi.


TRƯỜNG THPT NGUYỄN TRÃI

Trò chơi 2:
Ông Bảy bà Ba

4
phút

Hoạt động 3:
Tổng kết

- Tổ nào hát đúng và nhiều
nhất sẽ trở thành tổ chiến
thắng.
- Ban giám khảo đánh giá,
cho điểm.
- Chia lớp thành 2 tổ:
- Trò chơi đấu hai bên. Mỗi
bên được chọn 1 tên: Ông
Bảy hoặc bà Ba.
- Theo dõi. Tham gia trò
- Mục đích: Tạo vui nhộn.
chơi.
- Địa điểm: Trong phòng.
- Ban tổ chức: 1 quản trò.
+ Cách hô: “Bà Ba b… Ông
Bảy” – “Ông Bảy b… bà
Ba”
+ Vd: “Bà Ba buồn Ông
Bảy”  Trả lời lại “Ông
Bảy binh bà Ba”
* Chú ý phải chèn vào chữ
có vần b ở đầu để hợp câu,
không được trùng câu đội
kia đã nói.
- Người quản trò chỉ định đội
nào nói trước – đội đó sẽ cử
1 người đại diện đứng lên
đối đáp. Đội nào cuối cuộc
chơi mà bí là đội đó thua.
Ban giám khảo đánh giá,
cho điểm.
- GV nhận xét, trao giải (trao
quà).
- Nhắc lớp chuẩn bị cho hoạt
động tiếp theo cho tuần tới.
- Nhắc nhở các em tiếp tục
phát huy những điểm tốt trong
tuần tiếp theo.
- Dặn dò HS cố gắng thực
hiện và học tập tốt trong tuần
-

4

-

Các tổ lên nhận quà.

-

Lắng nghe.


TRƯỜNG THPT NGUYỄN TRÃI

này.
V. RÚT KINH NGHIỆM:
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………..
VI.
NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
…………….
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………........
Giáo viên hướng dẫn chủ nhiệm

Ngày…..tháng…..năm 2016
Giáo sinh thực tập

Lê Thị Thùy Trang

Nguyễn Thị Linh

5Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×