Tải bản đầy đủ

SỔ NHẬT KY THUC TAP CUOI NAM 4

THPT Nguyễn Trãi

LỜI CẢM ƠN
Tám tuần thực tập đã trôi qua, cuối cùng chúng em cũng đã hoàn thành xong
những nhiệm vụ được giao trong kì thực tập đúng yêu cầu và thời gian quy định.
Có được thành quả này ngoài sự nỗ lực cố gắng riêng bản thân em còn phải kể đến
sự ủng hộ, giúp đỡ của các thầy cô.
Trước hết, em xin gửi lời cám ơn chân thành đến quý thầy cô trường Đại
học Thủ Dầu Một đã tạo điều kiện cho em cùng với các bạn sinh viên khác có cơ
hội thực tập nghề nghiệp. Đặc biệt em xin gửi lời tri ân chân thành đến Cô Trần
Thị Mỹ Hiền, trưởng đoàn thực tập sư phạmcủa trường Đại học Thủ Dầu Một.
Em gửi lời cảm ơn chân thành đến Ban Giám Hiệu nhà trường: Hiệu
trưởng: Thầy Nguyễn Văn Thành. Hiệu phó: Thầy Nguyễn Phong Vũ, cô Hồ
Nguyễn Thùy Duyên, thầy Bạch Thanh Nam.
Cùng các thầy cô khác của trường THPT Nguyễn Trãi. Và đặc biệt là cô Lê
Thị Thùy Trang giáo viên hướng dẫn giảng dạy bộ môn Ngữ Văn đồng thời là
giáo viên hướng dẫn thực tập chủ nhiệm lớp 10A3. Cám ơn thầy cô đã tận tình
hướng dẫn, dạy dỗ để chúng em có thể hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình.
Em cũng xin chân thành cám ơn các em học sinh của trường nhất là các em
học sinh lớp giảng dạy 11A5, 10A1, lớp chủ nhiệm 10A3. Những tình cảm của
các em chính là nguồn động lực to lớn giúp em hoàn thành đợt thực tập của mình.

Lời cuối cùng, em xin bày tỏ lòng biết ơn đối với gia đình em đặc biệt là cha
mẹ, người luôn bên cạnh em, ủng hộ em cả về vật chất lẫn tinh thần, giúp em yên
tâm thực tập.
Em sẽ giữ mãi kỉ niệm đẹp về trường THPT Nguyễn Trãi, nơi em đã từng
đến thực tập. Kính chúc quý thầy cô mạnh khoẻ, công tác tốt. Chúc các em học
sinh học giỏi, chăm ngoan.
Em xin chân thành cảm ơn!
UBND TỈNH BÌNH DƯƠNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
1


THPT Nguyễn Trãi
TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦ DẦU MỘT

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

SỔ NHẬT KÝ
THỰC TẬP SƯ PHẠM NĂM THỨ BA- HỆ ĐẠI HỌC
PHẦN I: SƠ YẾU LÝ LỊCH
Họ và tên sinh viên: Nguyễn Thị Linh
Ngày tháng năm sinh: 25/03/1993.
Trú quán: 244/33/7/7, khu 5, phường Phú Cường, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh
Bình Dương.
Lớp đào tạo: D12NV02.

Khoa: Ngữ Văn.

Thực tập dạy học ở lớp: 10A3, 11A5, 10A1.
Thực tập chủ nhiệm lớp: 10A3.
PHẦN II: PHÂN CÔNG CÔNG VIỆC
Sau đây là phân công nhóm thực tập giảng dạy và chủ nhiệm của nhóm Văn:

HỌ VÀ TÊN GV HƯỚNG DẪN
GIẢNG DẠY
Lê Thị Thùy Trang

CHỦ NHIỆM
Lê Thị Thùy Trang


Lớp 10A3

NHÓM,

HỌ VÀ TÊN

MÔN

SINH VIÊN

Nhóm 4 Nguyễn Thị Linh
môn

Nguyễn Thị Mãnh

Văn

Võ Thanh Tuyền

PHẦN III: NHỮNG CÔNG VIỆC CỤ THỂ ĐÃ THỰC HIỆN
2


THPT Nguyễn Trãi

Thời gian
thực hiện

Địa điểm
tiến hành
- Tại sân
trường
THPT
Nguyễn
Trãi.
Tại
trường
THPT
Nguyễn
Trãi.
(Hội
trường)
-

15/2/2016

-

-

-

-

Người cùng tham gia,
chứng kiến
7h00: Giới thiệu Đoàn
thực tập sư phạm trường
Đại học Thủ Dầu Một
trước học sinh và dự
sinh hoạt chào cờ.
7h15: Ban Giám Hiệu
nhà trường: Hiệu trưởng:
Thầy Nguyễn Văn
Thành. Hiệu phó: thầy
Nguyễn Phong Vũ, cô
Hồ Nguyễn Thùy
Duyên, thầy Bạch
Thanh Nam. Phụ trách
đoàn thực tập: Trần Thị
Mỹ Hiền. Đoàn thực tập
sư phạm trường Đại học
Thủ Dầu Một.
8h00: Gặp gỡ cô Lê Thị
Thùy Trang giáo viên
hướng dẫn giảng dạy bộ
môn Ngữ Văn đồng thời
là giáo viên hướng dẫn
thực tập chủ nhiệm lớp
10A3.
Chiều 16h : Gặp lớp
chủ nhiệm và học sinh
trường THPT Nguyễn
Trãi.

3

Nội dung công việc
-

Dự lễ chào cờ
đầu tuần.

- Nghe BGH trường
báo cáo, phân
công, gặp giáo
viên hướng dẫn.

-

Nghe hướng dẫn
của giáo viên, tìm
hiểu về hồ sơ và
các hoạt động của
giáo viên chủ
nhiệm lớp.

-

Gặp lớp chủ
nhiệm và học
sinh trường
THPT Nguyễn
Trãi.


THPT Nguyễn Trãi

15/2/2016
19/2/2016

Trường
THPT
Nguyễn
Trãi.

Dự giờ (Theo thời khóa
biểu của giáo viên hướng
dẫn).
Soạn giáo án theo theo
sự hướng dẫn của giáo
viên, tìm hiểu về hồ sơ
và các hoạt động của
giáo viên chủ nhiệm lớp.

-

Dự giờ.

-

Soạn giáo án.12h45 – 13h30: Nhóm 4
dự giờ tiết 1 - Cô Lê Thị
Thùy Trang.
+ Nguyễn Thị Linh.
+ Nguyễn Thị Mãnh.
+ Võ Thanh Tuyền.

Dự giờ bài Tào
Tháo uống rượu
luận anh hùng, do
Cô Lê Thị Thùy
Trang
thao giảng.16h25 – 17h10: Nhóm 4
dự giờ tiết 5 - Cô Lê Thị
Thùy Trang.
+ Nguyễn Thị Linh.
+ Nguyễn Thị Mãnh.
+ Võ Thanh Tuyền.

-

-

18h00 – 12h30 Soạn
giáo án theo theo sự
hướng dẫn của giáo viên.

- Soạn7h00 – 7h45: Nhóm 4 dự
giờ tiết 1 - Cô Lê Thị
Thùy Trang.
+ Nguyễn Thị Linh.
+ Nguyễn Thị Mãnh.

-

-

Trường
THPT
Nguyễn
Trãi.Dự giờ sinh hoạt
chủ nhiệm.

15/2/2016

Ở nhà.

16/02/2016

Trường

4

giáo án chủ
nhiệm tuần 27
theo chủ đề tháng
2. Soạn giáo án
bài Tôi yêu em.

− Dự

giờ bài Từ ấy,
do Cô Lê Thị Thùy
Trang thao giảng.


THPT Nguyễn Trãi

THPT
Nguyễn
Trãi.-

17/02/2016

Trường
THPT
Nguyễn
Trãi.

18/02/2016

12h30:

Gặp

lớp

chủ-

nhiệm nhắc nhở các em
-

-

Trường
THPT
Nguyễn
Trãi.

+ Võ Thanh Tuyền.
12h45 – 13h30: Nhóm 4
dự giờ tiết 1 - Cô Lê Thị
Thùy Trang.
+ Nguyễn Thị Linh.
+ Nguyễn Thị Mãnh.
+ Võ Thanh Tuyền.

-

học bài đầy đủ.
13h30 – 15h30: Gặp giáo
viên hướng dẫn, nộp
giáo án, và trao đổi với
giáo viên hướng dẫn.
5h00 – 12h00: Ở nhà
soạn giáo án.
13h00: Lên gặp lớp chủ
nhiệm, và đi mượn chìa
khóa xem phòng có máy
chiếu.

5

Dự giờ bài
Những yêu cầu
về sử dụng Tiếng
Việt, do Cô Lê
Thị Thùy Trang
Lê Thị Thùy
Trang thao
giảng.
Gặp lớp chủ
nhiệm.

-

Gặp giáo viên
hướng dẫn.

-

Ở nhà soạn giáo
án.
Lên gặp lớp chủ
nhiệm, và đi
mượn chìa khóa
xem phòng có
máy chiếu.

-


THPT Nguyễn Trãi

Nhóm 4 cùng với cô Lê
Thị Thùy Trang.
+ 7h – 7h45: Dự giờ tiết 1
- Nguyễn Thị Linh, tại
lớp 11A5.


19/02/2016

Trường
THPT
Nguyễn
Trãi.

+

-

-

20/2/2016 –
22/2/2016

Ở nhà23/2/2016

Trường
THPT
Nguyễn
Trãi.

8h10 – 8h55: Dự giờ tiết
2 - Võ Thanh Tuyền,
tại lớp 11A5.

Dạy bài Tôi yêu
em, do Nguyễn
Thị Linh tập
giảng.
Dự giờ bài Bài
thơ số 28, do Võ
Thanh Tuyền tập
giảng.
Gặp cô hướng
dẫn.

8h55: Cô hướng dẫn Lê
Thị Thùy Trang sửa giáo
án.
12h20: Gặp lớp chủ
- Gặp lớp chủ
nhiệm, hỏi tình hình học
nhiệm.
tập, trao đổi với tổ
trưởng nhóm 1 về vấn đề
sinh hoạt chủ nhiệm
ngày thứ 2 tuần sau.
Soạn giáo án, viết báo
Soạn giáo án, viết
cáo.
báo cáo.
Nhóm 4 cùng với cô Lê
Thị Thùy Trang.
+ 7h – 7h45 và 8h10 –
8h55: Dự giờ tiết 1,2
- Nguyễn Thị Mãnh,
tại lớp 11A5.

+ 12h45 – 13h30 và 13h55
– 14h40: Dự giờ tiết 1,2 Võ Thanh Tuyền, tại lớp
10A1.

6

Dự giờ bài
Người trong bao,
do Nguyễn Thị
Mãnh tập giảng.
Dự giờ bài Hồi
trống Cổ Thành,
do Võ Thanh
Tuyền dạy.


THPT Nguyễn Trãi

24/2/2016 –
25/2/2016
26/2/2016

Ở nhà.

Soạn giáo án, viết báo cáo. Soạn giáo án, viết
báo cáo.

Trường
THPT
Nguyễn
Trãi.

-

16h25: Gặp cô hướng
dẫn, sửa giáo án.

Gặp cô hướng dẫn,
sửa giáo án.

Soạn giáo án, viết báo cáo.

Soạn giáo án, viết
báo cáo.

27/2/2016 – Ở nhà.
28/2/2016


29/2/2016

Trường
THPT
Nguyễn
Trãi.

Nhóm 4 cùng với cô Lê
Thị Thùy Trang.
+ 12h45 – 13h30 và
13h55 – 14h40 : Dự
giờ tiết 1,2 - Võ
Thanh Tuyền tại lớp
10A3.

– 15h25: Dự
giờ tiết 3 - Nguyễn
Thị Mãnh, tại lớp
10A1.

+ 14h40

+ 16h25– 17h10: Dự
giờ tiết 5 - Nguyễn
Thị Linh, tại lớp
10A3.
Nhóm 4 cùng với cô Lê
Thị Thùy Trang.
+ 7h – 7h45 và 8h10 –
8h55: Dự giờ tiết 1,2
- Nguyễn Thị Linh,
tại lớp 11A5.Dự giờ bài Tình
cảnh lẻ loi của
người chinh phụ,
do Võ Thanh
Tuyền dạy.
Dự giờ bài Lập
dàn ý bài văn
nghị luận, do
Nguyễn Thị
Mãnh dạy.
Tiết sinh hoạt chủ
nhiệm do Nguyễn
Thị Linh thực
hiện.

Trường

7

Dạy bài Người
cầm quyền khôi
phục uy quyền do
Nguyễn Thị Linh
thực hiện.
Dạy bài Tình


THPT Nguyễn Trãi

1/3/2016

THPT
Nguyễn
Trãi.

+ 12h45

– 13h30 và
13h55 – 14h40 : Dự
giờ tiết 1,2 Nguyễn Thị Linh, tại
lớp 10A1.+ 14h40

– 15h25: Dự
giờ tiết 3 - Võ Thanh
Tuyền, tại lớp 10A3.2/3/2016

3/3/2016

Trường
THPT
Nguyễn
Trãi.

Ở nhà

4/3/2016

Nhóm 4 cùng với cô Lê
Thị Thùy Trang, tại lớp
11A5.
+ 7h – 7h45: Dự giờ
tiết 1 – Võ Thanh
Tuyền.

+ 8h10

– 8h55: Dự giờ
tiết 2 - Nguyễn Thị
Mãnh.

8

Dạy bài Phong
cách ngôn ngữ
nghệ thuật, do
Võ Thanh Tuyền
dạy.
Tham gia câu lạc
bộ văn học.

Soạn giáo án,
viết báo cáo.

Soạn giáo án, viết báo cáo.


Trường
THPT
Nguyễn
Trãi.

Nhóm 4 cùng với cô Lê
Thị Thùy Trang.
+ 12h45 – 13h30: Dự
giờ tiết 1 - Võ Thanh
Tuyền dạy, tại lớp
10A1.
+ 16h25 – 17h10: Tại
phòng 3, khối 10,
tham ra câu lạc bộ
văn học.

cảnh lẻ loi của
người chinh phụ,
do Nguyễn Thị
Linh dạy.
Dự giờ bài Lập
dàn ý bài văn
nghị luận, do Võ
Thanh Tuyền
dạy.

Dự giờ bài Thao
tác lập luận bình
luận, do Võ
Thanh Tuyền
dạy.
- Dự giờ bài Về
luân lí xã hội ở
nước ta, do
Nguyễn Thị
Mãnh dạy.
- Gặp giáo viên
-


THPT Nguyễn Trãi

+ 9h00 – 12h00: Gặp giáo
viên hướng dẫn, sửa giáo
án, tập giảng.

Soạn giáo án, tập
giảng, viết báo cáo.
5/3/2016

Ở nhà.

6/3/2016

Khu du
lịch Long
Hải.

4h00 – 17h00: Nhóm 4
cùng với cô Lê Thị Thùy
Trang, cùng thầy cô trong
trường THPT Nguyễn
Trãi. Nhân ngày Quốc tế
phụ nử 8/3, đi du lịch tại
khu du lịch Long Hải.

9

hướng dẫn, sửa
giáo án, tập giảng.

Soạn giáo án,tập
giảng, viết báo
cáo.
Nhân ngày Quốc
tế phụ nử 8/3, đi
du lịch tại khu du
lịch Long Hải.


THPT Nguyễn Trãi


Nhóm 4 cùng với cô Lê
Thị Thùy Trang.
+ 12h45 – 13h30 Dự
giờ tiết 1 - Nguyễn
Thị Linh tại lớp
10A3

-

-

7/3/2016

Trường
THPT
Nguyễn
Trãi.

+ 13h55

+
+

8/03/2016
Trường
THPT
Nguyễn
Trãi.

– 14h40: Dự
giờ tiết 2 – Nguyễn
Thị Linh tại lớp
10A3.
14h40 – 15h25:
Nhóm 4 cùng với cô
Lê Thị Thùy Trang,
cô Trần Minh
Nguyệt. Dự giờ tiết
3 - Nguyễn Thị
Mãnh tại lớp 10A1.

+ 16h25 – 17h10: Dự giờ
tiết 5 – Võ Thanh Tuyền
tại lớp 10A3.
⁻ Nhóm 4 cùng với cô Lê
Thị Thùy Trang, tại lớp
11A5.
+ 7h – 7h45: Dự giờ
tiết 1 – Nguyễn Thị
Linh.

+ 8h10

10

– 8h55: Dự giờ

-

-

-

-

Dự giờ bài
Phong cách
ngôn ngữ nghệ
thuật, do Nguyễn
Thị Linh dạy.
Dạy bài Truyện
Kiều – tác gia do
Nguyễn Thị Linh
dạy.
Dự giờ bài
Truyện Kiều –
tác gia, do
Nguyễn Thị
Mãnh dạy.
Dự tiết sinh hoạt
chủ nhiệm do Võ
Thanh Tuyền
thực hiện.

Dự giờ bài: Bài
đọc thêm: Tiếng
mẹ đẻ - nguồn
giải phóng dân
tộc bị áp bức, do
Nguyễn Thị Linh
dạy.
Dự giờ bài:


THPT Nguyễn Trãi

tiết 2 - Võ Thanh
Tuyền.

9/3/2016 –
10/3/2016

Soạn giáo án, tập
giảng, viết báo cáo.

Ở nhà
(sáng).
Trường
THPT
Nguyễn
Trãi.

16h25 – 17h10: Tại
phòng 4, khối 10, tham
ra câu lạc bộ văn học.


11/03/2016

Phong cách
ngôn ngữ chính
luận, do Võ
Thanh Tuyền
dạy..
Soạn giáo án,
tập giảng, viết
báo cáo.
Tham gia câu lạc
bộ văn học.

Trường
THPT
Nguyễn
Trãi.

Nhóm 4 cùng với cô Lê
Thị Thùy Trang, tại lớp
11A5.
+ 7h – 7h45: Dự giờ
tiết 1 – Nguyễn Thị
Mãnh.

-+ 8h10

– 8h55: Dự giờ
tiết 2 - Nguyễn Thị
Linh.

+ 8h55

– 17h00: Sửa
giáo án, tập giảng,
bàn bạc và trao đổi
với cô một số kế
hoạch trong giảng
dạy và chủ nhiệm.Nhóm 4 cùng với cô Lê
11Dự giờ bài: Bài
đọc thêm: Ba
cống hiến vĩ đại
của Các Mác, do
Nguyễn Thị
Mãnh dạy.
.
Dự giờ bài:
Phong cách
ngôn ngữ chính
luận, do Nguyễn
Thị Linh dạy.
Sửa giáo án, tập
giảng, bàn bạc
và trao đổi với
cô một số kế
hoạch trong
giảng dạy và chủ
nhiệm.


THPT Nguyễn Trãi

Trường
THPT
Nguyễn
Trãi.

Thị Thùy Trang.
+ 12h45 – 13h30 và
13h55 – 14h40: Dự giờ
tiết 1, 2 – Nguyễn Thị
Mãnh, tại lớp 10A3.
+ 14h40

– 15h25: Dự
giờ tiết 3 - Nguyễn
Thị Linh, tại lớp
10A1.

-

-

-

14/03/2015

Bệnh Viện
đa khoa
512, tỉnh
Bình
Dương+ 16h25 – 17h10: Dự giờ
tiết 5 – Nguyễn Thị
Mãnh, tại lớp 10A3.
17h45 – 19h10: Nhóm 4
cùng với cô Lê Thị Thùy
Trang, thăm học sinh
Nguyễn Quang Vinh,
nằm ở dãy D, khoa
Ngoại, thần kinh cột
sống, lầu 2, phòng chăm
sóc hậu phẫu thuật.

Nhóm 4 cùng với cô Lê
Thị Thùy Trang.
+ 12h45 – 13h30 và
13h55 – 14h40: Dự giờ
tiết 1, 2 – Võ Thanh
Tuyền, tại lớp 10A1.

Dự giờ bài: Trao
duyên và đọc
thêm Thề
nguyền, do
Nguyễn Thị
Mãnh dạy.
Dự giờ bài: Thực
hành phép tu từ:
Phép điệp và
phép đối, do
Nguyễn Thị Linh
dạy.
Dự tiết sinh hoạt
chủ nhiệm do
Nguyễn Thị
Mãnh thực hiện.
Nhóm 4 cùng với
cô Lê Thị Thùy
Trang, thăm học
sinh Nguyễn
Quang Vinh.15/03/2016

Trường
THPT
Nguyễn
Trãi.

-

+ 14h40

– 15h25: Dự
giờ tiết 3 - Nguyễn
12

Dự giờ bài: Trao
duyên và đọc
thêm Thề
nguyền, do Võ
Thanh Tuyền
dạy.
Dự giờ bài: Thực
hành phép tu từ:
Phép điệp và


THPT Nguyễn Trãi

Thị Linh, tại lớp
10A3.
16/3/2016 –
17/3/2016

Soạn giảng, tập giảng,
viết báo cáo.

Ở nhà.18/3/2016

19/3/2016

20/3/2016

Trường
THPT
Nguyễn
Trãi.

Ở nhà.

phép đối, do
Nguyễn Thị Linh
dạy.
Soạn giáo án,
tập giảng, viết
báo cáo.

Nhóm 4 cùng với cô Lê
Thị Thùy Trang.
+ 7h – 7h45 và
8h10 – 8h55: Dự giờ
tiết 1 + 2 – Nguyễn Thị
Mãnh, tại lớp 11A5.

+ Dự

giờ bài:
Một thời đại
trong thi ca,
do Nguyễn
Thị Mãnh
dạy.
+ Nhóm 4 cùng
với cô Lê Thị
Thùy Trang
sửa giáo án,
tập giảng.

+ 14h40

– 17h00:
Nhóm 4 cùng với cô
Lê Thị Thùy Trang
sửa giáo án, tập
giảng.

Soạn giáo án, tập
giảng, viết báo cáo.

Trường
THPT
7h - 8g30: 3 giáo sinh
Nguyễn
cùng học sinh lớp 10A3,
Trãi.
lao động công ích.
Bờ Kè –
4h00 – 7h00: 3 giáo
Lái Thiêu
sinh cùng học sinh lớp
10A3, tham gia ngày lễ
kỷ niệm tháng thanh
niên.
⁻ Nhóm 4 cùng với cô Lê
Thị Thùy Trang.
⁻ 9h00 – 12h35: Tập
giảng.
+ 12h45 – 13h30: Dự giờ
13

Soạn giáo án,
tập giảng, viết
báo cáo.

Lao động công
ích tại trường.
Ngày lễ kỷ niệm
tháng thanh niên.

-

Tập giảng.

-

Dự giờ bài: Chí
khí anh hùng và


THPT Nguyễn Trãi

21/03/2016

Trường
THPT
Nguyễn
Trãi.

tiết 1 – Võ Thanh Tuyền,
tại lớp 10A3.

+ 13h55 – 14h40: Nhóm
4 cùng với cô Lê Thị
Thùy Trang, cô Trần
Minh Nguyệt. Dự giờ
tiết 2 – Nguyễn Thị
Mãnh, tại lớp 10A3.
Nhóm 4 cùng với cô Lê
Thị Thùy Trang.
⁻ 9h00 – 12h35: Tập
giảng.
+ 12h45 – 13h30 và
13h55 – 14h40: Dự giờ
tiết 1, 2 – Nguyễn Thị
Linh, tại lớp 10A1.

đọc thêm Nỗi
thương mình (tiết
1), do Võ Thanh
Tuyền dạy.
-

Dự giờ bài: Chí
khí anh hùng
(tiết 2), do
Nguyễn Thị
Mãnh dạy.

-

Tập giảng.

-

Dự giờ bài: Chí
khí anh hùng và
đọc thêm Nỗi
thương mình, do
Nguyễn Thị Linh
dạy.
Soạn giáo án,
tập giảng, viết
báo cáo.

-

Dự giờ bài: Một
số thể loại văn
học: kịch, nghị
luận (tiết 1), do
Nguyễn Thị
Mãnh dạy.
Dự giờ bài: Một
số thể loại văn
học: kịch, nghị22/03/2016

23/3/2016 –
24/3/2016

Trường
THPT
Nguyễn
Trãi.

Soạn giáo án, tập
giảng, viết báo cáo.

Ở nhà.


25/03/2016

Trường
THPT
Nguyễn
Trãi.

Nhóm 4 cùng với cô Lê
Thị Thùy Trang, tại lớp
11A5.
+ 7h – 7h45: Dự giờ
tiết 1 – Nguyễn Thị
Mãnh.

-

14


THPT Nguyễn Trãi

+ 8h10 – 8h55: Dự giờ
tiết 2 – Nguyễn Thị Linh.
26/3/2016 –
27/3/2016
28/03/2016

29/03/2016

luận (tiết 2), do
Nguyễn Thị Linh
dạy.

Soạn giáo án, tập
giảng, viết báo cáo.
Ở nhà.
Trường
THPT
Nguyễn
Trãi.

Trường
THPT
Nguyễn
Trãi.

Nhóm 4 cùng với cô Lê
Thị Thùy Trang, tại lớp
10A3.
+ 12h45 – 13h30 và
13h55 – 14h40: Dự giờ
tiết 1, 2 – Nguyễn Thị
Linh.
⁻ Nhóm 4 cùng với cô Lê
Thị Thùy Trang, tại lớp
10A1.
+ 08h10 – 08h55: Dự giờ
tiết 2 – Võ Thanh
Tuyền.

Soạn giáo án,
tập giảng, viết
báo cáo.
Dự giờ bài: Văn
bản văn học, do
Nguyễn Thị Linh
dạy.-

-

+ 12h45 – 13h30 và
13h55 – 14h40: Dự giờ
tiết 1 – Nguyễn Thị
Mãnh.
+ 13h55 – 14h40: Dự giờ
tiết 2 – Võ Thanh
Tuyền.

30/3/2016 - Ở nhà.
01/4/2016

-

Dự giờ bài: Tóm
tắt văn bản nghị
luận, do Võ
Thanh Tuyền
dạy.
Dự giờ bài: Văn
bản văn học (tiết
1), do Nguyễn
Thị Mãnh dạy.
Dự giờ bài: Văn
bản văn học (tiết
2), do Võ Thanh
Tuyền dạy.

Hoàn tất hồ sơ thực tập sư Hoàn tất hồ sơ thực
phạm, bản thu hoạch, nhật tập sư phạm, bản
ký, kế hoạch chủ nhiệm.
thu hoạch, nhật ký,
kế hoạch chủ nhiệm.

15


THPT Nguyễn Trãi

01/4/2016

Trường
THPT
Nguyễn
Trãi.

10/4/2016
(8h30’)

Trường
THPT
Nguyễn
Trãi.

Nộp hồ sơ thực tập sư
phạm, bản thu hoạch, kế
hoạch chủ nhiệm cho giáo
viên hướng dẫn công tác
chủ nhiệm đồng thời là
giáo viên hướng dẫn giảng
dạy.
Ban giám hiệu trường
THPT Nguyễn Trãi.
Cô Trần Thị Mỹ Hiền.
Đoàn thực tập trường
Đại học Thủ Dầu Một.

Nộp hồ sơ thực tập
sư phạm, bản thu
hoạch, kế hoạch chủ
nhiệm cho giáo viên
hướng dẫn công tác
chủ nhiệm đồng thời
là giáo viên hướng
dẫn giảng dạy.
Tổng kết thực tập sư
phạm.

Chú thích thời gian biểu của trường THPT Nguyễn Trãi:
Buổi
Tiết
Thời gian
Tiết 1
7h-> 7h45
Tiết 2
8h10->8h55
Tiết 3
8h55-> 9h40
Sáng
Tiết 4
9h55-> 10h40
Tiết 5
10h40-> 11h25

Chiều

Tiết 1
Tiết 2
Tiết 3
Tiết 4
Tiết 5

12h45-> 13h30
13h55-> 14h40
14h40-> 15h25
15h40-> 16h25
16h25-> 17h10

IV. NHỮNG CẢM XÚC CỦA BẢN THÂN QUA CÁC VIỆC ĐÃ LÀM
1. Những cảm xúc về học sinh:
Qua tám tuần lễ thực tập sư phạm, tiếp xúc với các em học sinh khiến em
có nhiều cảm xúc lẫn lộn. Thế là thời gian thực tập sư phạm đã dần trôi qua. Từ
những ngày đầu mới về trường thực tập chắc hẳn trong mỗi sinh viên đều bỡ
ngỡ, lo lắng rằng không biết học trò lớp mình thực tập có ngoan không, có học
giỏi không... Giáo viên hướng dẫn của mình có gần gũi, tận tình với mình hay
không.. Và như thế hàng ngàn câu hỏi trong đầu cứ phát sinh mà không có lời
16


THPT Nguyễn Trãi

giải đáp. Vâng! Cho đến hôm nay có thể nói rằng ngay từ khi bước chân vào
cổng trường THPT Nguyễn Trãi tôi đã cảm nhận được đây là một môi trường
giáo dục vô cùng thân thiện. Từ các bác bảo vệ đến các chị lao công và các thầy
cô giáo cùng các em học sinh đều tạo sự gần gũi, thân thiện, thoải mái khi tiếp
xúc với chúng tôi, giúp chúng tôi khỏi bỡ ngỡ trước môi trường mới lạ. Chính
ban giám hiệu nhà trường cũng như các thầy cô ở trường THPT Nguyễn Trãi,
tập thể học sinh lớp 10A3 đã tạo cho em nhiều tình cảm sâu sắc và nhiều ấn
tượng đẹp nhất, cô hướng dẫn luôn là người chỉ dẫn mọi điều, quan tâm, giúp
đỡ tận tình cho nhóm chúng em, cô đã truyền thụ mọi kiến thức, mọi kinh
nghiệm có được trong nghề cho đàn em thân yêu của mình...

Cộng với sự hợp tác, thương yêu của tập thể học sinh lớp 10A3 cũng như
được sự chỉ đạo, hướng dẫn sâu xa của nhà trường.Với những thuận lợi đó,
trong khoảng thời gian tám tuần thực tập chúng em đã hoàn thành cơ bản các
nhiệm vụ được giao: Thao giảng toàn đoàn, nghe báo cáo về tình hình nhà
trường và công tác Đoàn Đội trong tuần đầu, soạn và nộp giáo án cho giáo viên
hướng dẫn chỉnh sửa trước khi thực hiện tiết dạy. Các nhóm sinh viên luôn bên
cạnh tìm hiểu, giúp đỡ học sinh lớp mình chủ nhiệm, chia sẻ những tình cảm,
suy nghĩ và những khó khăn về học tập, cuộc sống hằng ngày của các em để
hoàn thành tốt công tác của một giáo viên chủ nhiệm. Tranh thủ mọi thời gian
17


THPT Nguyễn Trãi

còn lại ở nhà để chuẩn bị đồ dùng dạy học cũng như việc học thuộc giáo án, tập
dạy trong nhóm trước khi chính thức giảng dạy trên lớp nên hầu như các tiết
dạy của chúng em đều khá - tốt và không có sinh viên nào phải dạy lại lần hai.
Điều quan trọng nhất trong đợt thực tập này là vấn đề hoàn thành Sổ nhật kí
thực tập, bài thu hoạch cá nhân, sổ chủ nhiệm. Vì vậy, chúng em đã lên sẵn kế
hoạch ngay từ những buổi đầu mới về trường. Có thể khẳng định rằng, cho đến
ngày nay hầu hết sinh viên trong đoàn thực tập đã hoàn thành khá tốt những
công việc cần thiết trong thời gian tám tuần thực tập ở trường THPT Nguyễn
Trãi.

Và rồi, chẳng bao lâu nữa là cả đoàn thực tập sẽ phải quay trở lại giảng
đường Đại học để tiếp tục con đường học vấn của mình. Đến lúc đó, những ánh
mắt thân thương, những nụ cười trìu mến, những tiếng nói, tiếng cười của các
em ngày nào sẽ trở thành quá khứ.

18


THPT Nguyễn Trãi

Tập thể lớp 10A3 ơi! Cho đến giờ phút này cô chân thành cảm ơn những
tình cảm, niềm tin mà các em đã dành tặng cho cô. Chính các em đã tạo cho cô
những thành công và kết quả như ngày hôm nay: Những cánh tay, những câu
phát biểu, những lời quan tâm, những mẩu chuyện vui mà các em đã mang đến
lớp sẽ khắc sâu vào kí ức của cô từ bây giờ và mãi mãi. Những món quà tinh
thần vô giá mà cả tập thể 10A3 đã dành cho các cô sẽ là động lực, niềm tin và
hy vọng chắp cánh cho ước mơ của cô bay cao, bay xa khi trở về trường tốt
nghiệp ra trường và hoàn thành công tác giảng dạy sau này. Cô sẽ nhớ đến tập
thể lớp 10A3, trường THPT Nguyễn Trãi như nhớ đến món quà tinh thần mà
tạo hóa đã vô tình ban tặng cho mình và lấy đó làm động lực phấn đấu trong
học tập.
Cô chúc các em luôn ngoan ngoãn và học giỏi!
2. Những cảm xúc về đồng nghiệp:
Trên thực tế phong phú ở môi trường sư phạm mà bạn về thực tập, có
trường khá thoải mái đến mức gần như đơn giản mọi thứ, có trường nghiêm túc
đến mức khắt khe căng thẳng…Nhưng cho dù thực tế đó có thông thoáng hay
nghiêm khắc, bạn đều học được rất nhiều từ những nền tảng cơ bản mà bạn có
được.
Trước hết sự hòa đồng giúp tôi thích nghi tốt với môi trường xung quanh.
Sự giúp đỡ chân thành của nhà trường, là cơ hội để tôi thực hiện những ý tưởng
ấp ủ, thử nghiệm nó cho công việc của mình mà không sợ bị nghi ngại, bắt bẻ.
Những khó khăn giúp tôi xác định những khuôn khổ cần thiết cho một công
19


THPT Nguyễn Trãi

việc đòi hỏi sự nghiêm túc. Khi có ý nghĩ tích cực rằng môi trường phổ thông
thử thách sức chịu đựng của mình, thì tôi sẽ vượt qua nó như là cách để chiến
thắng chính bản thân mình.
Sự khiêm tốn bao giờ cũng là vé thông hành tốt cho hành trình của một
người đi học việc. Điều này thật sự là một thử thách đối với tính háo thắng của
những người còn trẻ tuổi. Vậy thì bên cạnh các phẩm chất cần có của một thầy
cô giáo sinh viên, tôi học được cách tự kiềm chế, và có thêm những điều cần và
đủ của một nghề giáo đó là rất cần những tư chất tốt đẹp. Sự trầm tĩnh sẽ giúp
cho tôi chính chắn hơn, và trưởng thành hơn. Sự khiêm tốn làm cho tôi ngay cả
khi phải tiếp nhận một điều còn rất hạn chế thì cũng có thể xem đó là một bài
học kinh nghiệm quý.
Vâng đó là kinh nghiệm đáng được tiếp nhận từ những người đi trước, thật
vậy trong mỗi chúng ta cần phải xác định đúng mục đích trước khi làm việc.
Trong suốt khoảng thời gian qua, tôi đã gặp không ít khó khăn từ khâu soạn
giảng, hoàn thành hồ sơ, sổ sách, chuẩn bị đồ dùng và dạy thử trước khi lên
lớp... Tôi cảm thấy sự bế tắc thì ngay lúc đó bên cạnh tôi là những bàn tay,
những chiếc phao sẵn sàng cứu giúp từ những người bạn, những thầy cô đồng
nghiệp tại trường.

20


THPT Nguyễn Trãi

Cô hướng dẫn vừa là người thầy cũng vừa là người bạn luôn giúp đỡ, tư vấn
kịp thời mỗi lúc tôi vấp ngã. Cô luôn bên cạnh động viên, chia sẽ nhiều kinh
ngiệm đáng quý trong nghề với cương vị của một người đi trước. Cô luôn chia
sẽ những tình cảm, suy nghĩ về học trò cũng như nhũng kỉ niệm có được trong
nghề của mình cho chúng tôi nghe mỗi khi trống tiết. Cô luôn yêu thương, quan
tâm, chăm sóc học sinh chẳng khác những đứa con, đứa cháu của mình. Đối với
nhóm thực tập, cô luôn tạo cảm giác thoải mái, nhẹ nhàng khi đứng lớp, Cô
luôn nở nụ cười tươi. Tôi thiết nghĩ, để đạt được những thành công khả quan
trong kì thực tập này chính là nhờ phần lớn ở những tình cảm và sự yêu thương,
dìu dắt tận tình mà cô đã mang đến cho chúng tôi.
3. Những cảm xúc về nghề nghiệp:
Trong trường học, người giáo viên là lực lượng nòng cốt, là người vạch
ra những định hướng đầu tiên cho học sinh. Người giáo viên không chỉ dừng lại
ở việc truyền thụ kiến thức mà còn phải chăm lo phát triển toàn diện của học
sinh về đức, trí, thể, mĩ, lao để đảm bảo sự phát triển đều đặn và vững chắc của
học sinh. Để hoàn thành nhiệm vụ cao cả ấy là một quá trình nổ lực phấn đấu
của giáo viên. Vì vậy người giáo viên phải không ngừng học hỏi, trao dồi kiến
thức để bắt kịp sự phát triển của xã hội.

21


THPT Nguyễn Trãi

22


THPT Nguyễn Trãi

Là giáo viên phổ thông nên em phải không ngừng học tập, vận dụng các
phương pháp, kiến thức đã học để giảng dạy tốt hơn, học tập kinh nghiệm của
các thầy cô đi trước, nếu có điều kiện em sẽ tiếp tục học nâng cao trình độ của
mình lên, tìm hiểu tham gia học đầy đủ các lớp bồi dưỡng dành cho giáo viên,
áp dụng các thành tựa khoa học công nghệ vào trong giảng dạy để phát huy hết
tất cả các khả năng của học sinh. Ngoài ra còn phải thường xuyên trao dồi và
nâng cao phẩm chất đạo đức.
4. Những cảm xúc khác:
Thực tập là một phần tất yếu của cuộc sống sinh viên sư phạm. Chúng tôi
đã có một khoảng thời gian dài hơn, cọ xát nhiều hơn với thực tế ở trường
THPT Nguyễn Trãi. Từ khi bước chân về trường này theo đoàn thực tập, có mặt
đúng giờ vào ngày đầu tiên ra mắt toàn thể giáo viên và học sinh toàn trường,
chúng tôi đã được đón nhận không khác gì một giáo viên đã vào nghề. Về phía
nhà trường là sự phân công công việc – mà toàn những việc hệ trọng (chủ
nhiệm, dạy lớp, tổ chức trò chơi cho lớp, quan hệ với đồng nghiệp, với các em
học sinh), về phía bản thân là sự nhập cuộc thích nghi từ giờ giấc đến trang
phục, từ lời ăn tiếng nói đến vóc đi dáng đứng, từ thái độ làm việc nghiêm túc
đến tinh thần cầu tiến ham học hỏi…
Tất cả là những bài học lớn nhưng không phải nằm khô khan trên trang sách
theo kiểu từng chương, mà sống động, đa dạng biến hóa khôn lường…
Nói về tình huống sư phạm thì nhiều không biết bao nhiêu mà kể – có
những chuyện thật mà như đùa, dở khóc dở cười hay cười ra nước mắt mà
chúng tôi đã từng chứng kiến. Ở đây, trong phạm vi bài dòng tâm sự nhỏ này,
tôi chỉ muốn cụ thể hóa một số bài học – có thể nói là đầu tiên – trong thời gian
thực tập mà chúng tôi rút ra được. Điều này không ngoài mục đích dành cho
bản thân mình một mục tiêu phấn đấu trong thời gian tới – và nếu có thể – thì
những điều chúng tôi chia sẻ ở đây sẽ là những kinh nghiệm bổ ích cho các thế
hệ sinh viên sư phạm đàn em bổ sung cho hành trang nghề nghiệp của mình
trong tương lai.
Thời gian thực tập tám tuần tại THPT Nguyễn Trãi rồi cũng nhanh chóng
trôi qua. Đối diện với học sinh với bảng đen phấn trắng trong tư cách là một
giáo viên thật sự tôi cảm thấy thật bỡ ngỡ, khó khăn. Rồi từng ngày trôi đi,
chúng tôi có cảm giác quen dần hơn, bao bỡ ngỡ dần dần giảm bớt và cuối cùng
23


THPT Nguyễn Trãi

tôi cũng đã bắt nhịp được với công việc, hơn những thế là những lần tham gia
các hoạt động của trường như câu lạc bộ văn học, chúng tôi đã học được biết
bao điều mới mẻ.

Dần dần, tôi cảm thấy ngôi trường thật thân quen, gắn bó làm sao. Tất cả
đều là nhờ sự giúp đỡ của các em học sinh lớp chủ nhiệm, lớp giảng dạy, sự
hướng dẫn, chỉ bảo tận tình của thầy cô và ban giám hiệu nhà trường đặc biệt là
cô hướng dẫn Lê Thị Thùy Trang . Để rồi khi biết mình sắp phải rời xa mái
trường, chia tay thầy cô và các em học sinh lớp chủ nhiệm, hình như trong tôi
có cái gì đó bồi hồi, xúc động. Tôi sợ phải xa tất cả, xa những kỉ niệm ngọt
ngào, những tiếng nói thân quen, những nụ cười hồn nhiên mà ngày ngày mình
từng được chứng kiến.
Qua đợt thực tập này, tôi cảm thấy mình đã trưởng thành hơn, đã lớn hơn
trước rất nhiều. Và cũng từ đây, tạo dựng cho tôi nhiều cảm xúc vô cùng hạnh
phúc, khi lần đầu tiên được làm thầy, lần đầu tiên được các em học sinh yêu
quý, kính trọng, và được các em gọi bằng cô và những cảm xúc khác mà tôi
không thể nào mô tả được bằng lời.
24


THPT Nguyễn Trãi

Tôi chỉ còn biết cám ơn, cám ơn quý thầy cô trường THPT Nguyễn Trãi,
trường ĐH Thủ Dầu Một đã tạo điều kiện thuận lợi , giúp tôi hoàn thành tốt
công việc trong suốt tám tuần thực tập vừa qua. Và tôi cũng không quên cảm ơn
tất cả các em học sinh trường THPT Nguyễn Trãi, đặc biệt là tập thể lớp 10A3
đã mang đến cho tôi những giây phút thật ngọt ngào và hạnh phúc, tôi xin chân
thành cám ơn!!!
Cuối cùng tôi xin kính chúc quý thầy cô: Ngày càng dồi dào sức khoẻ, gặt hái
được nhiều thành công trong sự nghiệp trồng người cao cả của mình - Chúc
các em học sinh đạt thành tích cao trong học tập, sẽ luôn là con ngoan trò giỏi.

25


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×