Tải bản đầy đủ

Giáo án thể dục lớp 7 học kỳ 1

THCS Long Bình

Giáo án lớp 7

Tuần:01
Ngày soạn :
Tiết theo PPCT:1-2
Lớp dạy :
Bài dạy:

Người thực hiện: Lê Trần Hoàn Vũ
Ngày dạy:
Tiết dạy

TỰA BÀI
+ Mục tiêu nội dung chương trình thể dục lớp 7 (tóm tắt)
+ Phòng tránh chấn thương trong hoạt động TDTT
+ Một số quy định khi tập luyện.
I/ MỤC TIÊU :
1.Kiến thức: nội dung chương trình TD lớp 7 (tóm tắt),Phòng tránh chấn thương trong hoạt
động TDTT ,Một số quy định học tập bộ môn

2.Kỹ năng: Biết được 1 số kiến thức, kĩ năng cơ bản để luyện tập nâng cao thể lực.
3. Thái độ: Góp phần rèn luyện nếp sống lành mạnh, tác phong nhanh nhẹn, kỉ luật, thói quen
tự giác tập luyện TDTT, giữ gìn vệ sinh.
II/ ĐỊA ĐIỂM : Sân trường
III/ THỜI GIAN: 90 phút
IV/ TIẾN TRÌNH DẠY - HỌC:
NỘI DUNG

ĐỊNH
LƯƠNG

A. MỞ ĐẦU :
15ph
+ Nhận lớp, điểm danh, phổ biến nội dung mục
đích giờ học.
B. CƠ BẢN :
1. Mục tiêu , nội dung chương trình thể dục 7 :
a) Mục tiêu : Nhằm giúp củng cố và phát triển
những kết quả đã học ở các lớp 6,chuẩn bị học
có hiệu quả chương trình 9, góp phần thự hiện
mục tiêu môn học ở THCS :
+ Biết được 1 số kiến thức, kĩ năng cơ bản để
luyện tập nâng cao thể lực.
+ Góp phần rèn luyện nếp sống lành mạnh, tác
phong nhanh nhẹn, kỉ luật, thói quen tự giác tập

PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC

4 hàng ngang : giáo viên hướng
dẫn






Giáo viên cho học sinh ngồi
theo tổ và giáo viên phổ biến
Trang 1THCS Long Bình
luyện TDTT, giữ gìn vệ sinh.
+ Có sự tăng tiến về thể lực, đạt tiêu chuẩn
RLTT và thể hiện khả năng của bản thân về
TDTT.
+ Biết vận dụng ở mức nhất định những điều
đã học vào nền nếp sinh hoạt ở trường và ngoài
nhà trường.
b) Nội dung chương trình thể dục 7 :
2. Phân tổ, cán sự tập luyện :
a) Phân tổ : Chia lớp thành 4 tổ .
b) Cán sự : Bầu 1 cán sự phụ trách điều hành
tập họp và khởi động.
3. Các quy định :
* Đi học đúng giờ, đúng trang phục.
* Cán sự tập trung lớp, điểm danh trước khi
giáo viên lên lớp và có trách nhiệm báo cáo sĩ
số đầy đủ với giáo viên.
* Phòng tránh chấn thương trong hoạt động
TDTT: HS lắng nghe tiếp thu đầy đủ các kiến
thức của giáo viên truyền đạt và thực hành nhiệt
tình chính xác.
* Chuẩn bị tốt và đầy đủ các dụng cụ học tập
được điều động thêm.
C. KẾT THÚC :
25ph
* Phổ biến bài khởi động chung cho học sinh :
- Xoay cổ tay, cổ chân. - Xoay bả vai, Quay
cánh tay
- Xoay hông.
- Xoay gối.
- Gập bụng.
- Chèn khớp gối.
* Phổ biến nội dung tiết học tới :
- Ôn các động tác ĐHĐN ở lớp 6 . Học mới đi
đều và đổi chân khi sai nhịp.
- Ôn 1 số trò chơi, động tác bổ trợ phát triển thể
lực trong chạy cự ly ngắn.

Giáo án lớp 7
mục tiêu và nội dung chương
trình thể dục 8.

GIÁO VIÊN phân công BCS
lớp
      
      
      
      Giáo viên làm mẫu và hướng
dẫn cho học sinh thực hiện
theo. Lưu ý cán sự nắm bắt thứ
tự các động tác khởi động
chung để hướng dẫn cho lớp
thực hiện ở những tiết học tiếp
theo.
GIÁO VIÊN hướng dẫn học
sinh thực hiện
Đội hình
      
      
      
      


Rút kinh nghiêm:...............................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
Trang 2


THCS Long Bình

Giáo án lớp 7

Tuần:02
Ngày soạn :
Tiết theo PPCT:3
Lớp dạy :
Bài dạy

Người thực hiện: Lê Trần Hoàn Vũ
Ngày dạy:
Tiết dạy

TỰA BÀI
+ ĐỘI HÌNH ĐỘI NGŨ (ĐHĐN )
+ CHẠY NHANH
+ CHẠY BỀN
I/ MỤC TIÊU:
1,Kiến thức:Đội hình đội ngũ (ĐHĐN): Ôn tập hợp hàng dọc, đóng hàng, điểm số (từ 1 đến hết và
theo chu kỳ 1-2): Đứng nghiêm, nghỉ, quay trái, quay phải, quay đằng sau, Chạy nhanh: Trò chơi”
Chạy tiếp sức”; “Chạy tiếp sức chuyền vật”, Một số bài tập phát triển sức mạng của chân (Do
GIÁO VIÊN chọn), Chạy bền : Trò chơi (Do GIÁO VIÊN chọn)
2 .Kỹ năng: Biết được 1 số kiến thức, kĩ năng cơ bản để luyện tập nâng cao thể lực.
3.Thái độ: Góp phần rèn luyện nếp sống lành mạnh, tác phong nhanh nhẹn, kỉ luật, thói quen tự
giác tập luyện
II/ ĐỊA ĐIỂM: Sân trường
III/ THỜI GIAN: 45 phút
IV/ TIẾN TRÌNH DẠY - HỌC
NỘI DUNG
A. MỞ ĐẦU :
+ Nhận lớp, điểm danh, phổ biến nội dung mục
đích giờ học.
+ Khởi động chung :
- Xoay cổ.
- Xoay cổ tay, cổ chân.
- Xoay bả vai.
- Xoay khớp hông
- Xoay gối.
- Gập bụng
- Ép dọc, ép ngang .
+ Khởi động chuyên môn :
- Chạy bước nhỏ
- Chạy nâng cao đùi
- Chạy gót chạm mông - Chạy đạp sau
B. CƠ BẢN :
1. ĐHĐN : điểm số (Từ 1 đến hết và theo chu
kỳ 1-2 );, vào.
- Hàng dọc: Khẩu lệnh: "Thành 1(2,3,4..)hàng

ĐỊNH
LƯƠNG
7-10ph
2Lx8N
//
//
//

28-30ph

PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC
Đội hình nhận lớp






Đội hình khởi động
      
      
      
      


Đội hình tập ĐHĐN

Trang 3


THCS Long Bình

Giáo án lớp 7




dọc ...tập hợp"
- Dóng hàng: Khẩu lệnh "Nhìn trước ... thẳng !"
- Điểm số : "Từng tổ ( Hoặc cả lớp), từ 1 đến
hết ... điểm số
- Biến đổi ĐH 0 - 2 - 4


Đội hình tập ĐHĐN






2. Chạy nhanh
-chạy bước nhỏ
-Chạy nâng cao đùi
-Gót chạm mông.
* Trò chơi: Chạy tiếp sức.

Sau khi thực hiện cả lớp xong
Giáo viên phân tứng nhóm tập
riêng lẽ
Đội hình trò chơi
2Lx15m
2Lx15m
2Lx15m







15ph
3L

3. Chạy bền: Học phân phối sức chạy

5-7 phút
C. KẾT THÚC :
+ Đi bình thường 2 vòng tròn, vừa đi vừa đánh
tay hít thở sâu, sau đó tập trung thành 4 hàng
ngang.
+ Giáo viên nhận xét: Đánh giá ưu khuyết điểm
giờ dạy công bố khen thưởng khích lệ bằng 1

Giáo viên làm mẫu và hướng
dẫn cho học sinh thực hiện
theo. Sau đó phân nhóm ra tập
GIÁO VIÊN chia lớp ra làm 4
tốp (2 nam, 2 nữ) cho chạy
quanh sân bóng theo nhóm sức
khoẻ và yêu cầu thả lỏng khi về
đích
GIÁO VIÊN

Đội hình thả lỏng có thể sử
dụng đội hình vòng tròn hoặc
hàng ngang
Đội hình xuống lớp



Trang 4


THCS Long Bình
tràng pháo tay cho đội thắng cuộc.
+Yêu cầu tập luyện ở nhà
+ Xuống lớp
Rút kinh nghiệm:

Tuần:02
Ngày soạn :
Tiết theo PPCT:4
Lớp dạy :
Bài dạy:

Giáo án lớp 7



10ph
2lx8N

Người thực hiện: Lê Trần Hoàn Vũ
Ngày dạy:
Tiết dạy
Trang 5


THCS Long Bình

Giáo án lớp 7
+

BÀI DẠY
CHẠY BỀN
+ ĐỘI HÌNH ĐỘI NGŨ (ĐHĐN )
+ CHẠY NHANH

I/ MỤC TIÊU:
1. Kiến thức:- Đội hình đội ngũ (ĐHĐN): Ôn tập điểm số (từ 1 đến hết và theo chu kỳ 1-2): học
biến đổi ĐH 0-2-4.
- Chạy nhanh: Trò chơi” Chạy tiếp sức”; “Chạy tiếp sức chuyền vật”, Một số bài tập phát
triển sức nhanh (Do GIÁO VIÊN chọn), -chạy bước nhỏ, chạy nâng cao đùi, gót chạm mông.
- Chạy bền : Trò chơi (Do GIÁO VIÊN chọn)
2. Kỹ năng: Biết được 1 số kiến thức, kĩ năng cơ bản để luyện tập nâng cao thể lực.
3. Thái độ: Góp phần rèn luyện nếp sống lành mạnh, tác phong nhanh nhẹn, kỉ luật, thói quen tự
giác tập luyện.
II/ ĐỊA ĐIỂM: Sân trường
III/ THỜI GIAN: 45 phút
IV/ TIẾN TRÌNH DẠY - HỌC
NỘI DUNG
A. MỞ ĐẦU :
+ Nhận lớp, điểm danh, phổ biến nội dung mục
đích giờ học.
+ Khởi động chung :
- Xoay cổ.
- Xoay cổ tay, cổ chân.
- Xoay bả vai.
- Xoay khớp hông
- Xoay gối.
- Gập bụng
- Ép dọc, ép ngang .
+ Khởi động chuyên môn :
- Chạy bước nhỏ
- Chạy nâng cao đùi
- Chạy gót chạm mông - Chạy đạp sau
B. CƠ BẢN :
1. ĐHĐN : điểm số (Từ 1 đến hết và theo chu
kỳ 1-2 );, vào.
- Hàng dọc: Khẩu lệnh: "Thành 1(2,3,4..)hàng
dọc ...tập hợp"
- Dóng hàng: Khẩu lệnh "Nhìn trước ... thẳng !"
- Điểm số : "Từng tổ ( Hoặc cả lớp), từ 1 đến
hết ... điểm số
- Biến đổi ĐH 0 - 2 - 4

ĐỊNH
LƯƠNG
7-10ph
2Lx8N
//
//
//

28-30ph

PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC
Đội hình nhận lớp






Đội hình khởi động
      
      
      
      


Đội hình tập ĐHĐN






Đội hình tập ĐHĐN



Trang 6


THCS Long Bình

Giáo án lớp 7



2. Chạy nhanh
-chạy bước nhỏ
-Chạy nâng cao đùi
-Gót chạm mông.
* Trò chơi: Chạy tiếp sức.

Sau khi thực hiện cả lớp xong
Giáo viên phân tứng nhóm tập
riêng lẽ
Đội hình trò chơi
2Lx15m
2Lx15m
2Lx15m







15ph
3L

Giáo viên làm mẫu và hướng
dẫn cho học sinh thực hiện
theo. Sau đó phân nhóm ra tập
GIÁO VIÊN chia lớp ra làm 4
tốp (2 nam, 2 nữ) cho chạy
quanh sân bóng theo nhóm sức
khoẻ và yêu cầu thả lỏng khi về
đích
GIÁO VIÊN

3. Chạy bền: Học phân phối sức chạy

5-7 phút
Đội hình thả lỏng có thể sử
dụng đội hình vòng tròn hoặc
hàng ngang
C. KẾT THÚC :
+ Đi bình thường 2 vòng tròn, vừa đi vừa đánh
tay hít thở sâu, sau đó tập trung thành 4 hàng
ngang.
+ Giáo viên nhận xét: Đánh giá ưu khuyết điểm
giờ dạy công bố khen thưởng khích lệ bằng 1 10ph
tràng pháo tay cho đội thắng cuộc.
2lx8N
+Yêu cầu tập luyện ở nhà
+ Xuống lớp

Đội hình xuống lớp



Trang 7


THCS Long Bình

Giáo án lớp 7

Rút kinh nghiệm:

Tuần:03
Ngày soạn :
Tiết theo PPCT:5
Lớp dạy :
Bài dạy:

Người thực hiện: Lê Trần Hoàn Vũ
Ngày dạy:
Tiết dạy

Trang 8


THCS Long Bình

Giáo án lớp 7

TỰA BÀI
ĐỘI HÌNH ĐỘI NGŨ (ĐHĐN)
CHẠY NHANH
CHẠY BỀN
I/ MỤC TIÊU:
1. Kiến thức:
- ĐHĐN: Ôn như tiết 3; Điểm số biến đổi đội hình 0- 2- 4. Ôn tập hàng ngang, dóng hàng,
điểm số và cách điều khiển của người chỉ huy
- Chạy nhanh: Ôn tập một số động tác; Tại chỗ đánh tay; đứng mặt hướng chạy- xuất phát,
đúng vai hướng chạy- xuất phát.
- Chạy bền: Trò chơi.
2 .Kỹ năng: Biết được 1 số kiến thức, kĩ năng cơ bản để luyện tập nâng cao thể lực.
3.Thái độ: Góp phần rèn luyện nếp sống lành mạnh, tác phong nhanh nhẹn, kỉ luật, thói quen
tự giác tập luyện.
II/ ĐỊA ĐIỂM: Sân trường
III/ THỜI GIAN: 45 phút
IV/ TIẾN TRÌNH DẠY - HỌC
NỘI DUNG
A. MỞ ĐẦU :
+ Nhận lớp, điểm danh, phổ biến nội dung
mục đích giờ học.
* kiểm tra bài cũ
+ Khởi động chung :
- Xoay cổ.
- Xoay cổ tay, cổ chân.
- Xoay bả vai.
- Xoay hông - Xoay gối. - Gập bụng
+ Khởi động chuyên môn :
- Chạy bước nhỏ
- Chạy nâng cao đùi
- Chạy gót chạm mông - Chạy đạp sau
- Ép dọc ép ngang

ĐỊNH
LƯƠNG
7-10ph
2 em
2Lx8N
//
//
//
//
2Lx8N

PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC
Đội hình nhận lớp






Đội hình khởi động
      
      
      
      


B. CƠ BẢN :
28-30ph
1. ĐHĐN :
a) Ôn : tập họp hàng ngang, dóng hàng, điểm
số, đứng nghiêm, nghỉ, quay phải, trái, đằng
sau và đội hình 0 -2 - 4

Đội hình học ĐHĐN






Trang 9


THCS Long Bình

Giáo án lớp 7
Đội hình nhóm






2. Chạy cự ly ngắn : Ôn tập một số động tác;
Tại chỗ đánh tay; đứng mặt hướng chạy- xuất
phát, đúng vai hướng chạy- xuất phát.

Đội hình chạy ngắn

2Lx10m

. Chạy bền : Trò chơi “ Chạy thoi tiếp sức

 
 
 
 


Đội hình

















C. KẾT THÚC :
+ Đi bình thường 2 vòng quanh sân bãi, vừa
đi vừa đánh tay hít thở sâu, sau đó tập trung
thành 4 hàng ngang.
+ Giáo viên nhận xét, công bố khen thưởng
khích lệ bằng 1 tràng pháo tay cho đội thắng 10ph
2Lx8N
cuộc.
+ Đánh giá ưu khuyết điểm giờ dạy.
+ Dặn dò ôn tập lại các động tác đã ôn tại
nhà.

Đội hình thả lỏng có thể sử dụng
đội hình vòng tròn hoặc hàng
ngang
Đội hình xuống lớp






Trang 10


THCS Long Bình

Giáo án lớp 7

Rút kinh nghiệm:

Tuần:03
Ngày soạn :
Tiết theo PPCT:6
Lớp dạy :
Bài dạy:

Người thực hiện: Lê Trần Hoàn Vũ
Ngày dạy:
Tiết dạy

Trang 11


THCS Long Bình

Giáo án lớp 7

TỰA BÀI
ĐỘI HÌNH ĐỘI NGŨ (ĐHĐN)
CHẠY NHANH
CHẠY BỀN
I/ MỤC TIÊU
1.Kiến thức:
- ĐHĐN: Ôn tập hàng ngang, dóng hàng, điểm số và cách điều khiển của người chỉ huy
- Chạy nhanh: Ôn tập chạy bước nhỏ, chạy nâng cao đùi, gót chạm mông, đúng vai hướng
chạy- xuất phát.
- Chạy bền: Trò chơi
2 .Kỹ năng: Biết được 1 số kiến thức, kĩ năng cơ bản để luyện tập nâng cao thể lực.
3.Thái độ: Góp phần rèn luyện nếp sống lành mạnh, tác phong nhanh nhẹn, kỉ luật, thói quen
tự giác tập luyện.
II/ ĐỊA ĐIỂM: Sân trường
III/ THỜI GIAN: 45 phút
IV/ TIẾN TRÌNH DẠY - HỌC
NỘI DUNG
A. MỞ ĐẦU :
+ Nhận lớp, điểm danh, phổ biến nội dung
mục đích giờ học.
+ Khởi động chung :
- Xoay cổ.
- Xoay cổ tay, cổ chân.
- Xoay bả vai.
- Xoay hông - Xoay gối. - Gập bụng
+ Khởi động chuyên môn :
- Chạy bước nhỏ
- Chạy nâng cao đùi
- Chạy gót chạm mông - Chạy đạp sau
- Ép dọc ép ngang

ĐỊNH
LƯƠNG
7-10ph
2Lx8N
//
//
30//x2L
//
//
2Lx8N

PHƯƠNG PHÁP TỔ
Đội hình nhận lớp






Đội hình khởi động
      
      
      
      


B. CƠ BẢN :
28- 30 ph
1. ĐHĐN :
a) Ôn : tập hợp hàng ngang, dóng hàng, điểm
số, đứng nghiêm, nghỉ, quay phải, trái, đằng
sau và đội hình 0 -2 - 4

GIÁO VIÊN quan sát sửa sai

Đội hình học ĐHĐN


Trang 12


THCS Long Bình

Giáo án lớp 7




Đội hình nhóm

2. Chạy cự ly ngắn : Ôn tập một số động tác;
Ôn chạy bước nhỏ, chạy nâng cao đùi, chạy
đạp sau, xuất phát cao chạy nhanh, đứng vai
hướng chạy- xuất phát.
Mỗi đt
2Lx10m






Đội hình chạy ngắn

. Chạy bền : Trò chơi “ Chạy thoi tiếp sức

 
 
 
 Đội hình

C. KẾT THÚC :
+ Đi bình thường 2 vòng quanh sân bãi, vừa
đi vừa đánh tay hít thở sâu, sau đó tập trung
7-10p
thành 4 hàng ngang.
+ Giáo viên nhận xét, công bố khen thưởng
khích lệ bằng 1 tràng pháo tay cho đội thắng
cuộc.
+ Đánh giá ưu khuyết điểm giờ dạy.
+ Dặn dò ôn tập lại các động tác đã ôn tại
nhà.















Đội hình thả lỏng có thể sử dụng đội
ngang
Đội hình xuống lớp




Trang 13


THCS Long Bình

Giáo án lớp 7


Rút kinh nghiệm:

Tuần:04
Ngày soạn :
Tiết theo PPCT:7
Lớp dạy :

Người thực hiện: Lê Trần Hoàn Vũ
Ngày dạy:
Tiết dạy
Trang 14


THCS Long Bình

Giáo án lớp 7

Bài dạy

TỰA BÀI
ĐỘI HÌNH ĐỘI NGŨ (ĐHĐN)
CHẠY NHANH
CHẠY BỀN
I/ MỤC TIÊU: HS cần đạt được
1.Kiến thức:- ĐHĐN: Ôn đi đều thẳng hướng, vòng phải, vòng trái, đứng lại, Đổi chân khi sai
nhịp, Biến đổi đội hình 0- 2- 4,
-Chạy nhanh: Ôn như tiết 6
-Luyện tập chạy bền
2 .Kỹ năng: Biết được 1 số kiến thức, kĩ năng cơ bản để luyện tập nâng cao thể lực.
3.Thái độ: Góp phần rèn luyện nếp sống lành mạnh, tác phong nhanh nhẹn, kỉ luật, thói quen tự
giác tập luyện.
II/ ĐỊA ĐIÊM: Sân trường
III/ THỜI GIAN: 45 phút
IV/ TIẾN TRÌNH DẠY - HỌC
NỘI DUNG
A. MỞ ĐẦU :
+ Nhận lớp, điểm danh, phổ biến nội dung
mục đích giờ học.
* Kiểm tra bài cũ
+ Khởi động chung :
- Xoay cổ.
- Xoay cổ tay, cổ chân.
- Xoay bả vai.
- Xoay hông - Xoay gối. - Gập bụng
+ Khởi động chuyên môn :
- Chạy bước nhỏ
- Chạy nâng cao đùi
- Chạy gót chạm mông - Chạy đạp sau
- Ép dọc ép ngang

ĐỊNH
LƯƠNG
7-10ph
2em
2Lx8N
//
//
2Lx20m

PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC
Đội hình nhận lớp






Đội hình khởi động
      
      
      
      


B. CƠ BẢN :
1. ĐHĐN :
a) Ôn Đi đều thẳng hướng, vòng trái, vòng
phải, đứng lại , biến đổi đội hình 0-2-4
Giáo viên cho các nhóm tập vá chỉnh sai cho
các nhóm

Đội hình học ĐHĐN




Trang 15


THCS Long Bình

Giáo án lớp 725ph

2. Chạy cự ly ngắn :
* Ôn như tiết 6: Giáo viên hướng dẫn cho học 2Lx20m
sinh tập luyện sau đó sửa sai động tác nếu có.

Chia tổ tập luyện
Giáo viên quan sát sửa sai
Cho các tổ thi với nhau, hs
nhận xét, Giáo viên củng cố
lại

Đội hình học mới
3. Chạy bền : Chạy trên địa hình tự nhiên
Thư giãn, thả lỏng, hồi tỉnh sau khi chạy bền: Nữ 300m
GIÁO VIÊN hướng dẫn cho HS thả lỏng sau Nam
khi về đích
500m

 
 
 
 20m

GIÁO VIÊN chia lớp ra làm 4 tốp
(2 nam, 2 nữ) cho chạy quanh sân
bóng theo nhóm sức khoẻ và yêu
cầu thả lỏng khi về đích
GIÁO VIÊN
C. KẾT THÚC :
+ Đi bình thường 2 vòng quanh sân bãi, vừa
đi vừa đánh tay hít thở sâu, sau đó tập trung 10ph
2Lx8N
thành 4 hàng ngang.
+ Giáo viên nhận xét, công bố khen thưởng
khích lệ bằng 1 tràng pháo tay cho đội thắng
cuộc.
+ Đánh giá ưu khuyết điểm giờ dạy.
+ Dặn dò ôn tập lại các động tác đã ôn tại
nhà.

Đội hình thả lỏng có thể sử dụng
đội hình vòng tròn hoặc hàng
ngang
Đội hình xuống lớp



Rút kinh nghiệm:
Trang 16


THCS Long Bình

Tuần:04
Ngày soạn :
Tiết theo PPCT:8

Giáo án lớp 7

Người thực hiện: Lê Trần Hoàn Vũ
Ngày dạy:
Tiết dạy
Trang 17


THCS Long Bình

Giáo án lớp 7

Lớp dạy :
Bài dạy

TỰA BÀI
ĐỘI HÌNH ĐỘI NGŨ (ĐHĐN)
CHẠY NHANH
CHẠY BỀN
I/ MỤC TIÊU:
1.Kiến thức:
- ĐHĐN: Ôn đi đều thẳng hướng, vòng phải, vòng trái, đứng lại, Đổi chân khi sai nhịp, Biến đổi
đội hình 0- 2- 4, Học biến đổi đội hình 0 -3- 6- 9
- Chạy nhanh: Ôn như tiết 6; Học ngồi- xuất phát
- Chạy bền: Luyện tập chạy bền
2.Kỹ năng:
- Thực hiên đúng một số động tác , đều đẹp
- Thực hiên đúng Kt ngồi XP
3.Thái độ: Học sinh tích cực tự giác tập luyên.
II/ ĐỊA ĐIỂM: Sân trường
III/ THỜI GIAN: 45phút
IV/ TIẾN TRÌNH DẠY - HỌC
NỘI DUNG
A. MỞ ĐẦU :
+ Nhận lớp, điểm danh, phổ biến nội dung
mục đích giờ học.
* kiểm tra bài cũ: 4 hs
+ Khởi động chung :
- Xoay cổ.
- Xoay cổ tay, cổ chân.
- Xoay bả vai.
- Xoay hông - Xoay gối. - Gập bụng
+ Khởi động chuyên môn :
- Chạy bước nhỏ
- Chạy nâng cao đùi
- Chạy gót chạm mông - Chạy đạp sau
- Ép dọc ép ngang

ĐỊNH
LƯƠNG
7-10ph

2Lx8N
//
//
2Lx20m
//
//

B. CƠ BẢN :
1. ĐHĐN :
28-30phút
a) Ôn Đi đều thẳng hướng, vòng trái, vòng

PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC
Đội hình nhận lớp






Đội hình khởi động
      
      
      
      


Đội hình học ĐHĐN

Trang 18


THCS Long Bình

Giáo án lớp 7

phải, đứng lại , biến đổi đội hình 0-2-4
Giáo viên cho các nhóm tập vá chỉnh sai cho
các nhóm





b) Học mới : Học biến đội hình 0-3-6-9.
Sau khi điểm số theo lệnh của người chỉ huy
các hàng bước giống như đội hình 0-2-4
2. Chạy cự ly ngắn :
* Ôn như tiết 6: Giáo viên hướng dẫn cho học
sinh tập luyện sau đó sũa sai động tác nếu có.
* Học mới : Ngồi xuất phát .


Chia tổ tập luyện
Giáo viên quan sát sửa sai
Cho các tổ thi với nhau, hs
nhận xét, Giáo viên củng cố
lại

2Lx20m
- Chuẩn bị : Ngồi, mũi bàn chân trước sát
vạch xuất phát, mũi chân sau cách gót chân
trước 5-10cm. 2 tay chạm đất hoặc duỗi tự
nhiên.
- Động tác : Khi có lệnh nhanh chóng ngồi
nhổm người lên, xuất phát và chạy nhanh về
trước, 2 tay phối hợp tự nhiên.
Nữ 300m
3. Chạy bền : Chạy trên địa hình tự nhiên
Thư giãn, thả lỏng, hồi tỉnh sau khi chạy bền: Nam
GIÁO VIÊN hướng dẫn cho HS thả lỏng sau 500m
khi về đích

C. KẾT THÚC :
+ Đi bình thường 2 vòng quanh sân bãi, vừa
đi vừa đánh tay hít thở sâu, sau đó tập trung
thành 4 hàng ngang.
+ Giáo viên nhận xét, công bố khen thưởng

Đội hình học mới
 
 
 
 20m

GIÁO VIÊN chia lớp ra làm 4 tốp
(2 nam, 2 nữ) cho chạy quanh sân
bóng theo nhóm sức khoẻ và yêu
cầu thả lỏng khi về đích
GIÁO VIÊN

5 ph

Đội hình thả lỏng có thể sử dụng
đội hình vòng tròn hoặc hàng
Trang 19


THCS Long Bình
khích lệ bằng 1 tràng pháo tay cho đội thắng
cuộc.
+ Đánh giá ưu khuyết điểm giờ dạy.
+ Dặn dò ôn tập lại các động tác đã ôn tại
nhà.

Giáo án lớp 7
ngang
Đội hình xuống lớp



Tuần:05
Ngày soạn :

Người thực hiện: Lê Trần Hoàn Vũ
Ngày dạy:
Trang 20


THCS Long Bình

Giáo án lớp 7

Tiết theo PPCT:9
Lớp dạy :

Tiết dạy:

TỰA BÀI
ĐỘI HÌNH ĐỘI NGŨ (ĐHĐN)
CHẠY NHANH

CHẠY BỀN
I/ MỤC TIÊU:
1.Kiến thức: -ĐHĐN: Ôn tập nâng cao một số kỹ thuật đã học( chú ý nhiều về tư thế)
- Chạy nhanh: Đứng vai hướng chạy- xuất phát, ngồi- xuất phát; Học tư thế sẵn sàngxuất phát.
- Chạy bền: Luyện tập chạy bền
2.Kỹ năng: -Thực hiên đúng một số động tác, đều đẹp
-Thực hiên đúng Kt ngồi XP
3.Thái độ: Học sinh tích cực tự giác tập luyên.
II/ ĐỊA ĐIỂM: Sân trường
* Dụng cụ: còi, vôi, đường chạy
III/ THỜI GIAN: 45 phút
IV/ TIẾN TRÌNH DẠY - HỌC
NỘI DUNG
A. MỞ ĐẦU :
+ Nhận lớp, điểm danh, phổ biến nội dung
mục đích giờ học.
+ Khởi động chung :
- Xoay cổ.
- Xoay cổ tay, cổ chân.
- Xoay bả vai.
- Xoay hông - Xoay gối. - Gập bụng
+ Khởi động chuyên môn :
- Chạy bước nhỏ
- Chạy nâng cao đùi
- Chạy gót chạm mông - Chạy đạp sau
- Ép dọc ép ngang
* Kiểm tra bài cũ 4em
- Em hãy thực hiện kt ngồi xuất phát
B. CƠ BẢN :
1. ĐHĐN :
1. Ôn tập nâng cao một số kỹ thuật đã
học( chú ý nhiều về tư thế)

ĐỊNH
LƯƠNG
7-10 ph
2Lx8N
//
//

PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC
Đội hình nhận lớp



2L 15m
//
//

Đội hình khởi động
      
      
      
      

28-30 ph


Đội hình học ĐHĐN



Trang 21


THCS Long Bình

Giáo án lớp 7



25ph
2. Chạy cự ly ngắn : Đứng vai hướng chạy- 2Lx20m
xuất phát, ngồi- xuất phát;
* Học tư thế sẵn sàng- xuất phát
hai bàn tay chống đất rộng bằng vai sau vạch
xuất phát hai chân co, mũi bàn chân chước
cách vạch xuất phát 1,5 bàn chân, bàn chân
sau cách 3 bàn chân, hai chân chạm đất bằng
nữa bàn chân, mông nhổm cao bằng vai mắt
nhìn về trước vạch 2-3m
* động tác: khi có lệnh đạp chân sau, rồi đưa
ra trước, sau đó dạp mạnh chân trước phối
hợp với đánh tay tích cực và chạy lao.

Đội hình học mới
 
 
 
 20m
* GIÁO VIÊN phân tích kt và làm
mẫu động tác sau đó cho hs tập
luyện
- Giáo viên quan sát sửa sai
GIÁO VIÊN chia lớp ra làm 4 tốp
(2 nam, 2 nữ) cho chạy quanh sân
bóng theo nhóm sức khoẻ và yêu
cầu thả lỏng khi về đích
GIÁO VIÊN

Nữ 300m
Nam
500m

3. Chạy bền : Chạy trên địa hình tự nhiên
Đội hình thả lỏng có thể sử dụng
Thư giãn, thả lỏng, hồi tỉnh sau khi chạy bền:
đội hình vòng tròn hoặc hàng
GIÁO VIÊN hướng dẫn cho HS thả lỏng sau
ngang
khi về đích
Đội hình xuống lớp
C. KẾT THÚC :

+ Đi bình thường 2 vòng quanh sân bãi, vừa


đi vừa đánh tay hít thở sâu, sau đó tập trung

thành 4 hàng ngang.
+ Giáo viên nhận xét, công bố khen thưởng 5 ph

khích lệ bằng 1 tràng pháo tay cho đội thắng
cuộc.
+ Đánh giá ưu khuyết điểm giờ dạy.
+ Dặn dò ôn tập lại các động tác đã ôn tại nhà.
Tuần:05
Người thực hiện: Lê Trần Hoàn Vũ
Trang 22


THCS Long Bình

Giáo án lớp 7

Ngày soạn :
Tiết theo PPCT:10
Lớp dạy :

Ngày dạy:
Tiết dạy

BÀI DẠY
ĐỘI HÌNH ĐỘI NGŨ (ĐHĐN)
CHẠY NHANH

CHẠY BỀN
I/ MỤC TIÊU: Học cần đạt được
1.Kiến thức: - ĐHĐN: Ôn tập nâng cao một số kỹ thuật đã học
- Chạy nhanh: Đứng vai hướng chạy- xuất phát, ngồi- xuất phát; tư thế
sẵn sàng- xuất phát.
- Chạy bền: Luyện tập chạy bền
2.Kỹ năng: - thực hiên đúng một số động tác , đều đẹp
-Thực hiên đúng Kt ngồi XP
3.Thái độ: Học sinh tích cực tự giác tập luyên.
II/ ĐỊA ĐIỂM: Sân trường
* Dụng cụ: còi, vôi, đường chạy
III/ THỜI GIAN: 45 phút
IV/ TIẾN TRÌNH DẠY - HỌC
NỘI DUNG

ĐỊNH
LƯƠNG

A. MỞ ĐẦU :
7-10 ph
+ Nhận lớp, điểm danh, phổ biến nội dung
mục đích giờ học.
+ Khởi động chung :
- Xoay cổ.
- Xoay cổ tay, cổ chân.
- Xoay bả vai.
- Xoay hông - Xoay gối. - Gập bụng
+ Khởi động chuyên môn :
- Chạy bước nhỏ
- Chạy nâng cao đùi
- Chạy gót chạm mông - Chạy đạp sau

2Lx8N
//
//
2Lx15m
//
//

PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC
Đội hình nhận lớp




lớp trưởng báo cáo sĩ số


Đội hình khởi động
      
      
      
      


B. CƠ BẢN :
1. ĐHĐN :

28-30ph
Trang 23


THCS Long Bình

Giáo án lớp 7

2. Ôn tập nâng cao một số kỹ thuật
đã học( chú ý nhiều về tư thế)

Đội hình học ĐHĐN






2. Chạy cự ly ngắn :
- Đứng vai hướng chạy
- Xuất phát, ngồi- xuất phát;
- Tư thế sẵn sàng- xuất phát

4Lx20m
4Lx20m
4Lx 30m

Nữ 300m
3. Chạy bền : Chạy trên địa hình tự nhiên
Thư giãn, thả lỏng, hồi tỉnh sau khi chạy Nam
bền: GIÁO VIÊN hướng dẫn cho HS thả 500m
lỏng sau khi về đích

Đội hình học mới
 
 
 
 20m

GIÁO VIÊN chia lớp ra làm 4 tốp
(2 nam, 2 nữ) cho chạy quanh sân
bóng theo nhóm sức khoẻ và yêu
cầu thả lỏng khi về đích
GIÁO VIÊN

5p
C. KẾT THÚC :
+ Đi bình thường 2 vòng quanh sân bãi, vừa
đi vừa đánh tay hít thở sâu, sau đó tập trung
thành 4 hàng ngang.
+ Giáo viên nhận xét, công bố khen thưởng
khích lệ bằng 1 tràng pháo tay cho đội thắng
cuộc.
+ Đánh giá ưu khuyết điểm giờ dạy.
+ Dặn dò ôn tập lại các động tác đã ôn tại
nhà.

Đội hình thả lỏng có thể sử dụng
đội hình vòng tròn hoặc hàng
ngang

Đội hình xuống lớp
Trang 24


THCS Long Bình

Giáo án lớp 7






* Rút kinh nghiệm:

Trang 25


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×