Tải bản đầy đủ

giáo án lớp 1 tuần 9 vnen đầy đủ

TUẦN 9
Thứ 2 ngày 31 tháng 10 năm 2016

ĐẠO ĐỨC
Lễ phép với anh chị, nhường nhịn em nhỏ (tiết 1)
I . MỤC TIÊU :
- Học sinh hiểu : Đối với anh chị cần lễ phép , đ/v em nhỏ cần nhượng nhịn . Yêu quý
anh chị em trong gia đình.Có vậy anh chị em mới hoà thuận , cha mẹ mới vui lòng .
- Học sinh biết cư xử lễ phép với anh chị , nhường nhịn em nhỏ trong gia đình . Biết
phân biệt các hành vi, việc làm phù hợp về lễ phép với anh chị, nhường nhị em nhỏ.
- Vì sao cần lễ phép với anh chị, nhường nhịn em nhỏ.
- Kĩ năng giao tiếp, ứng xử với anh chị em trong gia đình.
- Kĩ năng ra quyết định và giải quyết vấn đề để thể hiện lễ phép với anh chị, nhường
nhịn em nhỏ.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC :
- Vở BTĐĐ 1.
- Đồ dùng để chơi đóng vai. Các truyện, ca dao, tục ngữ, bài hát về chủ đề bài học
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU :
HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH
1/ Khởi động: Hát

2/ Hoạt động cơ bản:
- Cho học sinh quan sát tranh .
Hs trao đổi với nhau về nội dung
tranh . Từng em trình bày nhận xét
của mình
* Giáo viên kết luận :
Lớp nhận xét bổ sung ý kiến .
T1 : Anh cho em quả cam , em nói cảm ơn .
Anh rất quan tâm đến em , còn em thì rất lễ
phép .
Hs quan sát tranh , lắng nghe .
T2: Hai chị em đang chơi đồ hàng . Chị giúp
em mặc áo cho búp bê . Hai chị em chơi với
nhau rất hoà thuận , chị biết giúp đỡ em trong
khi chơi .
- Anh chị em trong gia đình sống với nhau - Phải yêu thương hòa thuận , giúp
phải như thế nào ?
đỡ lẫn nhau .
3/ Hoạt động thực hành:
- Hướng dẫn quan sát BT2
Hs quan sát và nêu nội dung tranh :
+ T1 : Bạn Lan đang chơi với em
thì được cô cho quà .
+ T2 : Bạn Hùng có chiếc ô tô đồ
chơi , em bé nhìn thấy và đòi
mượn chơi .
Giáo viên hỏi :
+ Nếu em là Lan , em sẽ chia quà như thế nào? -

Cho em phần nhiều hơn .
Học sinh có thể nêu ý kiến :
1


+ Nếu em là Hùng , em sẽ làm gì trong tình + Cho em mượn
huống đó ?
+ Không cho em mượn
+ Cho em mượn nhưng dặn dò em
phải giữ gìn đồ chơi cẩn thận .
- Hs thảo luận nêu ý kiến chọn

- Cho học sinh phân tích các tình huống và cách xử lý tốt nhất .
chọn ra cách xử lý tối ưu .
* Kết luận : Anh chị em trong gia đình phải
luôn sống hoà thuận , thương yêu nhường nhịn
nhau , có vậy cha mẹ mới vui lòng , gia đình
mới yên ấm , hạnh phúc .
4/ Hoạt động ứng dụng
Thực hành những điều đã học ở nhà: Lễ phép
với anh chị, nhường nhịn em nhỏ.

TOÁN
Luyện tập
I. MỤC TIÊU:
- Biết phép cộng với số 0.
- Thuộc bảng và biết cộng trong phạm vi các số đã học.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
- Giáo viên: bảng phụ, mô hình, phiếu bài tập.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
Hoạt động của giáo viên
1/ Khởi động:
- Nhắc nhở tư thế học tập của HS.
2/ Hoạt động thực hành:
Hoạt động 1: - Biết phép cộng với số 0.
* Bài 1 / 52: Tính
- Treo bảng phụ có yêu cầu bài tập, gọi HS
làm bài. GV theo dõi, nhận xét, sửa chữa kịp
thời.

Hoạt động của học sinh
- Cả lớp lắng nghe.

- Cả lớp quan sát, lắng nghe , từng em
nêu miệng kết quả:
0+1=1 0+2=2 0+3=3
0+4=4 1+1=2 1+2=3
1+3=4 1+4=5 2+1=3
2+2=4
2+3=5
3+1=4
3+2=5
4+1=5
- Cả lớp học thuộc lòng theo sự hướng
dẫn của GV.

- Dùng phương pháp xóa dần để giúp HS
học thuộc lòng bảng cộng trong phạm vi 5.
Hoạt động 2 : - Thuộc bảng và biết cộng - Từng cá nhân làm bảng con, 1 em làm
trong phạm vi các số đã học.
bảng lớp.
2


* Bài 2 / 52: Tính
- Chép từng cột gồm 2 bài lên bảng, giảng
cho HS hiểu cách làm, u cầu HS làm bàitheo dõi, giúp đỡ HS yếu.
- Cho HS nhận xét kết quả.

- Cá nhân trả lời, HS lắng nghe để nắm
được: Trong phép tính cộng, khi đổi chỗ
các số hạng thì kết quả khơng thay đổi.
- HS học thuộc lòng theo hướng dẫn:
1+2=3 1+3=4 1+4=5 0+5
=5
- u cầu HS đọc lại bài hồn chỉnh.
2+1=3 3+1=4 4+1=5 5+0
Hoạt động 3: Rèn tính cộng và so sánh các = 5
số.
- HS quan sát.
* Bài 3 / 52: >, <, = ?
- Giới thiệu bảng phụ, hướng dẫn HS thực - Một em làm bảng lớp, cả lớp làm làm
hiện các phép tính, sau đó mới so sánh kết phiếu bài tập.
quả rồi điền dấu .
- Cả lớp lắng nghe
- Phát phiếu bài tập, u cầu HS làm bài
- Thu chấm, nhận xét, sửa chữa từng bài
làm của các em.
3/ Hoạt động ứng dụng
- Cả lớp lắng nghe.
- Tổng kết bài, nhận xét tiết học. Dặn HS về
nhà xem lại bài đã học.
*************************
Thứ 3 ngày 01 tháng 11 năm 2016

THỦ CƠNG
Xé, dán hình cây đơn giản (Tiết 2)
I. MỤC TIÊU :

- Học sinh thực hành xé dán hình cây đơn giản trên giấy màu đúng,đẹp.
- Giúp các em xé nhanh,đều,ít răng cưa.
- Yêu thích môn nghệ thuật.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC :
- GV : Bài mẫu về xé dán hình cây đơn giản.
- HS : Giấy màu,vở,bút chì,thước,hồ dán,khăn.
III. HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC :
HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH
1/ Khởi động: Hát
2/ Hoạt động thực hành:
 Hoạt động 1 : Học sinh thực hành xé dán. Học sinh lấy giấy ra thực hành theo
Mục tiêu : Học sinh xé được hình tán lá yêu cầu của giáo viên.
cây và thân cây đúng mẫu.
Học sinh thực hành xé thân cây.
- Học sinh lấy giấy màu xanh lá cây đếm ô
đánh dấu vẽ và xé hình lá tròn,lá dài.
3


- Hướng dẫn xé hình thân cây : Giấy màu
nâu xé 2 thân cây mỗi cây dài 6x1 ô và 4x1
ô.
 Họat động 2 : Hướng dẫn dán hình.
Học sinh thực hành bôi hồ và dán
Mục tiêu : Học sinh dán đẹp,cân đối : cây vào vở.
thấp trước,cây cao sau.
Bước 1 : Bôi hồ và lần lượt sắp xép để
dán.
Bước 2 : Dán phần thân ngắn với tán lá
tròn.
Dán phần thân dài với tán lá dài.
Sau đó cho học sinh quan sát hình 2 cây đã
dán xong.Giáo viên xuống kiểm tra và
hướng dẫn cho 1 số em còn lúng túng.
3/ Hoạt động ứng dụng
- Đưa sản phẩm của mình cho người thân
đánh giá.

TỐN
Luyện tập chung.
I. MỤC TIÊU:
- Làm được phép cộng trong phạm vi các số đã học, cộng với số 0.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
- Giáo viên: mơ hình.
- Học sinh: bảng con, …, bút, ….
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
Hoạt động của giáo viên
1/ Khởi động:
- Cho cả lớp hát một bài.
2/ Hoạt động thực hành:
Hoạt động 1: - Làm được phép cộng trong
phạm vi các số đã học, cộng với số 0.
* Bài 1 / 53: Tính
- Viết bảng từng phép tính, nhắc HS đặt số
cho thẳng cột, u cầu các em làm bài. GV
theo dõi, nhận xét, sửa chữa kịp thời.
Hoạt động 2: Làm quen với bài tốn có 2
phép tính cộng.
* Bài 2 / 53: Tính

Hoạt động của học sinh
- Cả lớp cùng hát theo u cầu.

- Cả lớp quan sát, lắng nghe , 1 em làm
bảng lớp, cả lớp làm bảng con: đặt tính
theo cột dọc.
- HS quan sát, lắng nghe, từng cá nhân
làm bảng con, 1 em làm bảng lớp:
4


- Chép từng bài lên bảng, giảng cho HS hiểu
cách làm : chẳng hạn: lấy 2 cộng với 1 bằng
3 rồi lấy 3 cộng tiếp với 2 bằng 5, viết con
5; yêu cầu HS làm bài- theo dõi, giúp đỡ HS
yếu.
Hoạt động 3:Rèn kỹ năng nêu bài toán, viết
phép tính.
* Bài 4/ 53: Viết phép tính thích hợp.
- Giới thiệu từng mô hình, hướng dẫn HS
nêu bài toán
- Yêu cầu HS viết phép tính thích hợp theo
bài toán đã nêu ra.
3/ Hoạt động ứng dụng
- Tổng kết bài, nhận xét tiết học. Dặn HS về
nhà xem lại bài đã học.

2+1+2=5
2=4

3+1+1=5

2+0+

- Cả lớp quan sát, lắng nghe, từng cặp
HS nhìn tranh, nêu đề bài toán. Sau đó,
một em nêu trước lớp. Chẳng hạn: Có
hai con ngựa đang cùng nhau chạy thi,
một con nữa chạy tới. Hỏi có tất cả bao
nhiêu con ngựa ?
- 1 em lên làm bảng lớp, cả lớp làm
bảng con.
- Cả lớp lắng nghe, ghi nhớ để thực
hiện.

*************************
Thứ 4 ngày 02 tháng 11 năm 2016

TOÁN
Kiểm tra giữa học kì I
I. MỤC TIÊU:
- Đọc, viết, so sánh các số trong phạm vi 10.
- Biết cộng các số trong phạm vi 5.
- Nhận biết các hình đã học.
II. ĐỀ KIỂM TRA: Do bộ phận chuyên môn của Nhà trường phát

THỂ DỤC
Đội hình đội ngũ - Trò chơi.
I/ MỤC TIÊU
– Biết cách tập hợp hàng dọc, dóng thẳng hàng dọc.
– Biết cách đứng nghiêm, đứng nghỉ.
– Nhận biết đúng hướng để xoay người theo hướng.
– Biết cách dàn hàng, dồn hàng.
– Biết cách tham gia chơi trò chơi
II/ ĐỊA ĐIỂM PHƯƠNG TIỆN:
– Địa điểm : Sân trường đảm bảo an toàn và vệ sinh.
– GV chuẩn bị: Còi, tranh - ảnh, ............
5


III/ NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP:
NỘI DUNG

PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC

I/ MỞ ĐẦU
– GV nhận lớp, kiểm tra sĩ số sức khỏe học sinh.
– Phổ biến nội dung yêu cầu giờ học ngắn gọn, dể hiểu cho hs
nắm.
– HS đứng tại chỗ vổ tay và hát
– Giậm chân ….giậm
Đứng lại …đứng
(Học sinh đếm theo nhịp1, 2 ; 1, 2 nhịp 1 chân trái, nhịp 2 chân
phải)
II/ CƠ BẢN:
a./. Ôn tư thế đứng cơ bản, đứng đưa 2 tay ra trước
Nhận xét
b/. Học đứng đưa 2 tay dang ngang

c/. Đứng đưa 2 tay lên cao chếch chữ V

– Lớp trưởng tập trung lớp 2 – 4 hàng
ngang, báo cáo sĩ số cho giáo viên.
– Từ đội hình trên các HS di chuyển sole
nhau và khởi động.

– GV nêu nội dung ôn tập, cả lớp cùng thực
hiện.
– GV quan sát sửa sai ở hs.
– GV nêu tên động tác sau đó vừa làm mẫu
vừa giải thích động tác. HS wan sát và tập theo.
– GV quan sát, nhắc nhở và sửa sai ở hs.
– GV nêu tên đ. Tác sau đó vừa làm mẫu
vừa giải thích động tác. HS quan sát và tập theo.
– GV quan sát, nhắc nhở và sửa sai ở hs.
– GV vừa hô nhịp cho hs tập, vừa quan sát
sửa sai ở HS.

 Ôn phối hợp:
Nhịp 1: Từ TTCB đưa
hai tay ra trước.
Nhịp 2: Về TTCB
Nhịp 3: Đứng đưa hai
tay lên cao chếch chữ V.

– Lớp tập trung 2 -4 hàng ngang, thả lỏng các
cơ .

Nhịp 4: Về TTCB.
III/ KẾT THÚC:
–Thả lỏng: HS đi thường theo nhịp và hát .
–Nhận xét: Nêu ưu – khuyết điểm tiết học.
–Dặn dò HS: Về nhà tập giậm chân theo nhịp, và chuẩn bị tiết
học sau.
–Xuống lớp.

ÂM NHẠC
Ôn tập bài hát: lý cây xanh
Tập nói thơ theo tiết tấu bài Lí cây xanh
I. Mục tiêu:
- Luyện cho HS hát thuộc bài hát Lí cây xanh.
- Tập trình bày bài hát kết hợp vận động phụ hoạ.
- Tập nói thơ theo âm hình tiết tấu bài Lí cây xanh
II. Đồ dùng dạy học.
1. Giáo viên: Nhạc cụ quen dùng, một số tranh phong cảnh Nam Bộ.
2. Học sinh: SGK, vở ghi, thanh phách.
III. Các hoạt động dạy – học:
Ho¹t ®éng cña GV

Ho¹t ®éng cña HS
6


1/ Khởi động
2/ Hoạt động cơ bản:
Ôn bài Lí cây xanh.
- Cho HS quan sát tranh ảnh phong cảnh Nam
Bộ và yêu cầu HS nói đây là tranh miêu tảvùng
nào?
- Yêu cầu HS cho biết tên bài hát miêu tả bức
tranh đã học tiết trước.
- Gv hướng dẫn HS ôn luyện.

- Nhận xét khen ngợi
3/ Hoạt đông thực hành :
Tập nói thơ theo tiết tấu bài Lí cây xanh.
- Gv đọc mẫu 1 hoặc 2 lần sau đó hướng dẫn
HS đọc.
- Giáo viên nhận xét và sửa sai, sau đó mở rộng
bằng một số đoạn thơ mới.
• Vừa đi vừa nhảy
Là anh sáo xinh
Hay nói linh tinh
Là cô liếu điếu
Hay nghịch hay tiếu
Là cậu chìa vôi
Hay chao đớp mồi
Là chim chèo bẻo
( Trích thơ Trần Đăng Khoa)
• Bài Lượm( Trích thơ Tố Hữu)
4/ Hoạt động ứng dụng :
- Biểu diễn cho người thân xem bài hát

-Quan sát và trả lời(Tranh phong
cảnh Nam Bộ)
- Lí cây xanh- dân ca Nam Bộ
- Hát đồng thanh bài Lí cây xanh
- Từng tổ, nhóm, cá nhân biểu
diễn bài hát.
- Đứng tại chỗ cùng nhớ lại động
tác nhún phụ hoạ.
- Hát và gõ đệm theo phách, tiết
tấu.
- Hát gõ đệm phách kết hợp nhún
phụ hoạ.
- Tốp ca, đơn ca thực hiện hát kết
hợp gõ đệm theo nhịp.

- Lắng nghe gv thực hiện mẫu
- Đọc từng đoạn thơ theo tiết tấu
bài hát kết hợp gõ đệm theo tiết
tấu lời ca
- Từng tổ, dãy, nhóm thi đọc kết
hợp gõ đệm theo tiết tấu.
- Lắng nghe nhận xét
- Thực hiện đọc bài thơ mới theo
tiết tấu bài Lí cây xanh.
- Từng HS đọc nối tiếp cho đến
hết bài kết hợp gõ đệm theo nhịp,
phách, tiết tấu.

TỰ NHIÊN – XÃ HỘI
Hoạt động và nghỉ ngơi.
I/ Muïc tieâu.
7


-

-

Giúp học sinh biết:
Kể về sự hoạt động mà em thích.
Nói về sự cần thiết phải nghỉ ngơi giải trí.
Biết đi đứng và ngồi học đúng tư thế.
Có ý thức tự giác thực hiện những điều đã học vào cuộc sống hàng ngày.
II/ Đồ dùng dạy học.
- Tranh minh hoạ.
III/ Các hoạt động dạy học.
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
1/ Khởi động:
Cho học sinh chơi trò chơi: “Đèn xanh, Học sinh chơi 2 ,3 lần.
đèn đỏ”.
2/ Hoạt động thực hành:
Lặp lại.
Hoạt động 1: thảo luận theo cặp.
Nội dung: hàng ngày các em cùng bạn Thảo luận 5 phút.
Nhiều em trình bày trước lớp.
chơi hay làm những gì?
Nhận xét.
Nhận xét, biểu dương.
Kết luận: các em nên chơi những trò chơi
có lợi cho sức khoẻ phù hợp với lứa tuổi và
an toàn cho mình.
Nhiều em nhìn tranh nêu các hoạt
Hoạt động 2: Làm việc với SGK.
động.
Cho xem tranh 20, 21.
Nhiều học sinh nhìn tranh nêu hoạt
Gọi học sinh nêu từng tranh.
Đó là những hoạt động thể dục thể thao động kế tiếp.
- Quan sát.
giúp ích cho cơ thể có sức khoẻ tốt.
Nghỉ ngơi, đi đứng đúng tư thế sẽ không bò
tật.
Kết luận: Chúng ta cần ăn uống hàng
ngày để cơ thể mau lớn, có sức khoẻ để
học tập tốt.
Chơi đóng vai.
Hoạt động 3: Trò chơi đóng vai.
Cho học sinh đóng vai hoạt động làm việc, Từng nhóm trình diễn trước lớp.
Nhận xét.
nghỉ ngơi, đứng, ngồi đúng tư thế.
Nhận xét, biểu dương.
Kết luận: Nên thực hiện đúng tư thế khi
ngồi học, lúc đi, hoạt động hàng ngày. Nếu
không sẽ bò gù hoặc vẹo.
3/ Hoạt động ứng dụng:
Nhắc nhở người thân ngồi đúng tư thế, hoạt
8


động và nghỉ ngơi hợp lí.

MĨ THUẬT
Xem tranh phong cảnh.
I/ MỤC TIÊU:
- HS nhận biết được tranh phong cảnh, yêu thích tranh phong cảnh.
- Mô tả được những hình vẽ và màu sắc chính trong tranh.
- Thêm yêu mến cảnh đẹp quê hương.
- HS khá, giỏi: Có cảm nhận vẻ đẹp của tranh phong cảnh.
II/ CHUẨN BỊ:
- GV: Tranh, ảnh phong cảnh (cảnh biển, nhà, đường phố,...)
- HS: Vở tập vẽ.
III/ CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC:
HOẠT ĐỘNG CỦA GV
HOẠT ĐỘNG CỦA HS
1/ Khởi động: Hát
2/ Hoạt động cơ bản:
Giới thiệu tranh phong cảnh:
- Tranh phong cảnh thường vẽ nhà, cây, đường, - Quan sát, theo dõi.
ao, hồ, thuyền,… Trong tranh phong cảnh có thể
vẽ thêm người, và các con vật ( gà, trâu,… ) cho
tranh sinh động.
3/ Hoạt động thực hành:
Hoạt động 1: Xem tranh:
- Giới thiệu tranh, ảnh phong cảnh đã chuẩn bò - Quan sát, trả lời câu hỏi,
nhận xét bổ sung.
trước lớp kết hợp đặt câu hỏi:
- HS Trả lời.
+ Tranh vẽ nội dung gì?
- HS Trả lời.
+ Có những hình ảnh nào trên tranh?
+ Hình ảnh nào là hình ảnh chính, hình ảnh là - HS Trả lời.
phụ?
- HS Trả lời.
+ Hình ảnh chính được sắp xếp ở đâu?
- HS Trả lời.
+ Có những màu nào được vẽ trên tranh?
- HS Trả lời.
+ Màu nào vẽ nhiều, màu nào vẽ ít?
+ Em thích hình ảnh nào, màu nào trên tranh?
- Quan sát, theo dõi.
- Bổ sung và tóm tắt nội dung tranh.
Hoạt động 2: Nhận xét đánh giá:
-Lắng nghe rút kinh nghiệm.
- Tinh thần, thái độ học tập của lớp.
9


- Tuyeân döông HS phaùt bieåu.
4/ Hoạt động ứng dụng:
- Giới thiệu cho người thân xem về tranh phong
cảnh.
*************************
Thứ 5 ngày 03 tháng 11 năm 2016

THỰC HÀNH TOÁN
Luyện tập các số từ 0 đến 10.
I/ MỤC TIÊU: Giúp học sinh củng cố về.
- Thứ tự của mỗ số trong dãy số, sắp xếp các số theo thứ tự đã xác định từ 0 đến 10.
- So sánh - nhận biết hình đã học.
II/ Bài tập:
Bài 1/ Tính ( có đặt tính )
2+2
1+3
0+4
0+5
5+0
3+2
2+3
0+3
Bài 2/ Tính:
1 + 1 + 2 =3 + 1 + 1 =
2+2+1=
1 + 2 + 2 =4 + 1 + 0 =
2+0+3=
Bài 3/

> < =?

1 + 2 ……. 4
2 + 2 ……. 4
4 + 0 ……. 4

2 + 3 ……. 3 + 2
2 + 2 ……. 1 + 2
5 + 0 …….. 4 + 1

Bài 4/ Xếp các hình sau và nêu tên hình ( theo mẫu )

*************************
Thứ 6 ngày 04 tháng 11 năm 2016

TOÁN
Phép trừ trong phạm vi 3
I. MỤC TIÊU:
- Biết làm tính trừ trong phạm vi 3.
10


- Biết mối quan hệ giữa phép tính cộng và phép tính trừ.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
- Giáo viên: Tranh, mô hình.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
1/ Khởi động: Hát
2/ Hoạt động cơ bản:
Giới thiệu khái niệm ban đầu về phép trừ.
* Hướng dẫn HS học phép trừ 2 - 1 = 1
- Giới thiệu tranh như SGK / 54 cho HS quan - Cả lớp quan sát, lắng nghe. Cá nhân
sát , yêu cầu các em tự nêu bài toán.
nêu: Lúc đầu có 2 con ong đậu trên
- Yêu cầu HS tự trả lời câu hỏi của bài toán.
bông hoa, 1 con ong bay đi. Hỏi còn lại
mấy con ong ?
- Cá nhân nêu: Lúc đầu có hai con ong
đậu, 1 con ong bay đi, còn lại 1 con ong.
- Nhắc lại và nói: 2 con ong bớt ( bay đi ) 1 - Cả lớp lắng nghe.
con ong, còn 1 con ong.
- Chỉ vào mô hình nêu: 2 bớt 1 còn 1.
- Cả lớp quan sát, lắng nghe.
- Cho HS nhắc lại.
- Cả lớp, cá nhân nhắc lại: 2 bớt 1 còn 1.
- Biểu diễn bằng phép tính trừ: 2 - 1 = 1. Cho - Cả lớp quan sát. Cá nhân, lớp đọc:
HS đọc.
2–1=1
- HS lắng nghe, vài cá nhân trả lời: …
- Hỏi lại: 2 - 1 = ?
còn 1.
* Tiến hành tương tự với 2 phép tính:
- Cá nhân; cả lớp lắng nghe, làm theo
3 - 1 = 2; 3 - 2 = 1.
GV.
- Dùng phương pháp xóa dần để HS thuộc - Cả lớp học thuộc lòng theo hướng dẫn
bảng trừ trong phạm vi 3
của GV.
* Hướng dẫn HS nhận biết bước đầu về mối - Cả lớp lắng nghe, cá nhân trả lời: 2
quan hệ giữa cộng và trừ.
chấm tròn thêm 1 chấm tròn thành 3
- Đưa ra mô hình như mô hình cuối trong chấm tròn: 2 + 1 = 3; 1 chấm tròn thêm
SGK trang 54, hỏi để HS biết mối quan hệ 2 chấm tròn thành 3 chấm tròn:1 + 2 =
giữa cộng và trừ
3; 3 chấm tròn bớt 1 chấm tròn còn 2
chấm tròn: 3 – 1 = 2; 3 chấm tròn bớt 2
chấm tròn còn 1 chấm tròn: 3 – 2 = 1
3/ Hoạt động thực hành:
* Bài tập 1 SGK/ 54: Tính
- Từng HS quan sát, lắng nghe, 1 em
Tổ chức trò chơi Bắn tên.
làm bảng lớp, cả lớp làm bảng con.
* Bài tập 2 SGK/ 54: Tính
- Cả lớp quan sát, lắng nghe, từng cặp
- Hướng dẫn cho HS làm bài, nhắc các em
HS trao đổi, cá nhân nêu. Chẳng hạn:
trình bày đẹp.
Có 3 con chim đậu trên cành, 2 con
* Bài tập 3 SGK/ 54: Nối phép tính thích hợp chim bay đi. Hỏi còn lại mấy con chim ?
- Giới thiệu mô hình như SGK / 54, hướng - 1 em viết bảng lớp, cả lớp viết bảng
dẫn HS nêu bài toán.
con:
- Hướng dẫn HS viết phép tính thích hợp với
3–2=1
11


bài toán đã nêu ra.
4/ Hoạt động ứng dụng:
- Ồn lại các số từ 0 đến 10 với người thân.

- HS lắng nghe.

SINH HOẠT LỚP
I.MỤC TIÊU:
- HS nắm được ưu khuyết điểm của cá nhân, tổ trong tuần trước.
- HS nắm được phương hướng hoạt động của tuần tới.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
Chuẩn bị bản sơ kết tuần
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
1.Ổn định tổ chức:
1. Nhận xét, đánh giá công tác tuần vừa qua :
Ưu điểm:
* Đạo đức: Trong tuần các con đều ngoan, đoàn kết với bạn trong lớp, trong trường. Lễ
phép chào hỏi thầy cô và mọi người.
* Học tập :Đi học tương đối đều và đúng giờ.................................
- Nhiều bạn có ý thức trong học tập: ............................................
- Chăm học , chú ý nghe giảng, sôi nổi: ...............................................
- Một số bạn đã có đủ đồ dùng , sách vở.....................................
* Nề nếp :Đã bước đầu đi vào nề nếp
* Các hoạt động :
Nhược điểm:- Một số bạn còn chưa có đủ đồ dùng học tập:
.- Đi học muộn, hay nghỉ học
- Trong lớp chưa chú ý nghe giảng , chưa chăm học:
- Nhiều bạn chưa tự giác vệ sinh
- Tham gia các hoạt động chưa nhanh nhẹn:...........
3. Phương hướng tuần tới:
- Duy trì các nề nếp, chăm ngoan , học giỏi. - Thực hiện tốt Năm điều Bác Hồ dạy.
- Tiếp tục giữ gìn vệ sinh trường, lớp, cá nhân sạch – đẹp, không ăn quà vặt và không
vứt rác bừa bãi; không đánh nhau, nói tục, chửi thề, …..Gọi bạn xưng tên.
- Tiếp tục thực hiện phong trào Giữ vở sạch, rèn chữ đẹp.
- Những HS chậm, học yếu cần phải cố gắng nhiều hơn nữa. Cần chăm tự học hơn khi ở
nhà.
- Tiếp tục thực hiện đi học chuyên cần, mang đầy đủ sách vở, đồ dùng học tập theo Thời
khoá biểu.
Lâm Hoá, ngày 28 tháng 10 năm 2016
Tổ trưởng kí duyệt
Lê Văn Quảng
12Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×