Tải bản đầy đủ

GeneXpert training SOP feb 2012

QUY TRÌNH CHUẨN ĐOÁN NHANH VI KHUẨN LAO
VÀ ĐỘT BIẾN KHÁNG RIFAMPICIN TRÊN
GENEXPERT MTB/RIF

TS. NGUYỄN THỊ BÍCH PHƯỢNG
Khoa Vi Sinh, Bệnh viện Phổi Trung Ương


Giới thiệu


Bệnh phẩm


Thực hiện xét nghiệm Xpert MTB/RIF chủ yếu với bệnh
phẩm đờm. Các loại bệnh phẩm khác có thể áp dụng
trong nghiên cứu đánh giá.Bệnh phẩm được chứa trong tuýp vô trùng 50ml, vặn

chặt nắp có ghi đầy đủ thông tin.Bệnh phẩm đờm có thể tích tối thiểu là 1ml, tối đa 3ml và
có chất nhầy mủ, không được lẫn các dị vật (máu, mảnh
vụn thức ăn, đất,...)


Thành phần KIT


Xử lí Bệnh phẩm
Bệnh phẩm Đờm
Đệm RS: Đờm = 2:1

Bệnh phẩm sau khi ly tâm
Đệm RS: Cặn = 3:1

Tổng thời gian xử lý bệnh phẩm: 15 phút


Bệnh phẩm & Xpert Cartridge

Không hút lượng
mẫu ít hơn 2ml

Cartridge đã tra mẫu
phải đưa vào máy
trong vòng 30 phút


An toàn Sinh Học


CHÚ Ý 1: Bệnh phẩm
Bệnh phẩm chưa xử lý:
@ 4°C trong khoảng 10 ngày
@ 35°C ít hơn 3 ngày


Bệnh phẩm đã xử lý bằng đệm RS
@ 2-8°C trong vòng 8h


CHÚ Ý 2: Cartridge
KHÔNG ĐƯỢC


Sử dụng Cartridge đã mở gói
quá 30 phút.Chạm vào phía sau của
Cartridge, phần ống PCR;
Đánh rơi, đánh đổ cartridge đã
tra mẫu.Lưu giữ Cartridge đã tra mẫu
vào tủ lạnh; Dùng lại Cartridge.


Phần mềm GeneXpert


Vận hành hệ thống GeneXpert

Khi quét mã trên cartridge, điều chỉnh dấu X vào giữa khu
vực mã, giữ cho đến khi nghe thấy tiếng bíp.


Vận hành hệ thống GeneXpert


Bên trong Cartridge


Kết quả

Có vi khuẩn lao và kháng Rifampicin


Kết quả

Có vi khuẩn lao và nhạy cảm với Rifampicin


Kết quả

Không có vi khuẩn lao


Kết quả
Có vi khuẩn lao và không xác
định được kháng Rifampicin

ERROR

MTB-NO RESULT
MTB INVALID


Kết quả tại NRL


Tổng số: 17 (LĐK, Lao HIV, XQP nghi lao)
Không có vi khuẩn lao: 7
Có vi khuẩn lao và nhạy cảm Rif: 6
Có vi khuẩn lao và kháng Rif: 3
Lỗi: 1

Chất lượng bệnh phẩm đờm

Soi
MGIT
HAIN
PCR


Bảo dưỡng thiết bị

NaClO 10%
Cồn 70%

Giấy thấm
Tăm bông


XIN CHÂN THÀNH CẢM ƠNTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×