Tải bản đầy đủ

Câu hỏi trắc nghiệm và bài tập Địa lý lớp 11: EU - Hợp tác, liên kết để cùng phát triển

VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí

CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM VÀ BÀI TẬP ĐỊA LÍ 11
Bài 7. LIÊN MINH CHÂU ÂU (EU) (tiếp theo)
Tiết 2. EU - HỢP TÁC, LIÊN KẾT ĐỂ CÙNG PHÁT TRIỂN
I. CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP
Câu 1. Thế nào là liên kết vùng? Phân tích liên kết vùng Ma-xơ Rai-nơ qua hình 7.1 dưới
đây.

Câu 2. EU đã thành công như thế nào trong hợp tác phát triển lĩnh vực giao thông vận tải?
Câu 3. Vì sao có thể nói việc ra đời đồng tiền chung ơ-rô là bước tiến mới của sự liên kết EU.
Câu 4. Điền vào bảng sau những thông tin cần thiết:
Bảng 7.2. Các mặt tự do lưu thông của EU
Tự do lưu thông

Nội dung

1.
2.
3.
4.

Câu 5. Tự do lưu thông hàng hóa giúp cho các nước EU:
a. Không phải đóng thuế nhập khẩu.
b. Hạ giá thành sản phẩm.
c. Không phải chịu thuế giá trị gia tăng.
d. Tất cả các ý kiến trên.

Lợi ích


VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí

Câu 6. Người dân của các nước thành viên EU có thể mở tài khoản tại các ngân hàng của
các nước khác là hình thức biểu hiện của:
a. Tự do di chuyển.

c. Tự do lưu thông tiền vốn.

b. Tự do lưu thông dịch vụ.

d. Tự di lưu thông hàng hóa.

Câu 7. Đường hầm giao thông dưới biển Măng-sơ nối liền hai nước:
a. Anh - Pháp.

c. Anh - Hà Lan.

b. Anh - Đức.

d. Anh - Thụy Điển.

Câu 8. Ý nghĩa của việc EU sử dụng đồng tiền chung Ơ-rô:
a. Nâng cao sức cạnh tranh của thị trường nội địa châu Âu.
b. Hạn chế rủi ro do chuyển đổi tiền tệ.
c. Đơn giản hóa công tác kế hoạch của các công ti xuyên quốc gia.
d. Tất cả các ý trên.
Câu 9. Hình thức tổ chức sản xuất máy bay E-bớt của EU là:
a. Tập trung hóa.
b. Chuyên môn hóa.

c. Liên hợp hóa.


d. Chuyên môn hóa, hợp tác hóa.

II. HƯỚNG DẪN TRẢ LỜI
Câu 1. * Khái niệm liên kết vùng
Liên kết vùng là chỉ một khu vực biên giới của một tổ chức kinh tế mà ở đó người
dân các nước khác nhau tiến hành các hoạt động hợp tác, liên kết sâu rộng về các mặt
kinh tế - xã hội và văn hóa trên cơ sở tự nguyện vì những lợi ích chung của các bên tham
gia.
* Liên kết vùng Ma-xơ Rai-nơ
- Là liên kết vùng nằm ở ranh giới của ba quốc gia: Hà Lan, CHLB Đức và Bỉ.
- Hàng ngày có khoảng 30 nghìn người đi sang nước láng giềng làm việc. Có một
bộ phận dân cư sống ở Bỉ nói tiếng Đức, một bộ phận dân cư nói tiếng Pháp, tiếng Flêm
sống ở Bỉ và Đức.
- Khu vực này có xuất bản tạp chí bằng ba thứ tiếng. Các trường đại học trong khu
vực có phối hợp tổ chức các khóa đào tạo chun.


VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí

- Xây dựng nhiều hệ thống giao thông xuyên biên giới.
Câu 2. Thành công trong hợp tác phát triển lĩnh vực giao thông vận tải được thể hiện:
- Các phương tiện giao thông vận tải: Tổ hợp công nghiệp hàng không E-bớt có trụ
sở ở Pháp. Các nước EU hợp tác chặt chẽ sản xuất chế tạo máy bay E-bớt nổi tiếng thế
giới theo hình thức chuyên môn hóa và hợp tác hóa. Các bộ phận của may bay được sản
xuất ở nhiều công ti thuộc nhiều quốc gia khác nhau (máy móc điều chỉnh độ cao được
sản xuất ở Mađrít, phần cánh máy bay được sản xuất ở Phixtơn, các bộ phận đuôi sản xuất
ở Vannơ, nơi lắp ráp cánh và đuôi ở Hămbuốc,....) Phần lắp ráp cuối cùng được đặt ở trụ
sở Tuludơ.
- Loại đường giao thông: Xây dựng nhiều tuyến đường xuyên biên giới giữa các
nước thành viên như: đường ô tô, đường sắt siêu tốc, đường hàng không và đặc biệt là
tuyến đường ngầm dưới biển Măng-sơ để nối nước Anh với các nước trong lục địa được
hoàn thành vào năm 1994.
Câu 3. Vì sao nói: Việc ra đời đồng tiền chung Ơ rô là bước tiến mới của sự liên kết EU?
Đồng tiền Ơ-rô được đưa vào giao dịch thanh toán từ năm 1999 đến năm 2006 đã
có 13 nước sử dụng đồng tiền chung. Việc ra đời đồng tiền Ơ-rô là bước tiến mới của sự
liên kết EU, vì:
- Sử dụng đồng tiền chung có tác dụng nâng cao sức cạnh tranh của thị trường
chung châu Âu.
- Thủ tiêu những rủi ro khi chuyển đổi tiền tệ.
- Thuận lợi chuyển giao vốn trong EU.
- Đơn giản hóa công tác kế toán của các doanh nghiệp đa quốc gia.
Câu 4.
Tự do lưu thông

Nội dung

Lợi ích

Tự do di chuyển, tự do lưu Người dân của các
1. Tự do di chuyển

trú, tự do lựa chọn nơi làm nước thành niên có
việc

thể làm việc ở mọi
nơi trong EU.


VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí

Tự do trong dịch vụ vận Không phải làm thủ
2. Tự do lưu thông dịch vụ

tải, thông tin liên lạc, ngân tục hành chính.
hàng,...

3. Tự do lưu thông hàng hóa
4. Tự do lưu thông tiền vốn

Mở rộng trao đổi hàng hóa Không phải chịu thuế
trong khu vực.

giá trị gia tăng

Thông thương giao dịch Lựa chọn khả năng
thanh toán giữa các nước.

Đáp án phần trắc nghiệm khách quan: 5d, 6c, 7a, 8d, 9d.

đầu tư có lợi nhất.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×