Tải bản đầy đủ

Giải bài tập trang 70 SGK Toán 1: Phép cộng, phép trừ trong phạm vi 7

Giải bài tập trang 70 SGK Toán 1: Phép cộng, phép trừ trong
phạm vi 7
Chương 2. Luyện tập phép cộng, phép trừ trong phạm vi 7 – Hướng dẫn giải
bài tập 1, 2, 3, 4, 5 trang 70 SGK Toán lớp 1
Bài 1: (Hướng dẫn giải bài tập số 1 SGK)
Tính:

Hướng dẫn giải
a. Kết quả là 4.
b. Kết quả là 7.
c. Kết quả là 7.
d. Kết quả là 6.
đ. Kết quả là 7.
e. Kết quả là 2.
Bài 2: (Hướng dẫn giải bài tập số 2 SGK)
Tính:
6+1=

5+2=

4+3=


1+6=

2+5=

3+4=

7–6=

7-5=

7–4=

7–1=

7-2=

7–3=

VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí


Hướng dẫn giải
6+1=7

5+2=7

4+3=7

1+6=7

2+5=7

3+4=7

7–6=1

7-5=2

7–4=37–1=6

7-2=5

7–3=4

Bài 3: (Hướng dẫn giải bài tập số 3 SGK)
Số?
2 + ….= 7

1 + …. = 5

7 – …. = 1

7 – ….= 4

…. + 1 = 7

7 – …. = 3

….+ 3 = 7

…. .+ 2 = 7

…. – 0 = 7

Hướng dẫn giải
2+5=7

1+4=5

7–6=1

7–3=4

6+1=7

7–4=3

4+3=7

5+2=7

7–0=7

Bài 4: (Hướng dẫn giải bài tập số 4 SGK)
Điền dấu <, > , =
3 + 4 …7

5 + 2….6

7 – 5 ….3

7 – 4 ….4

7 – 2…..5

7 – 6…..1

3+4=7

5+2>6

7–5<3

7–4<4

7–2=5

Hướng dẫn giải

7–6=1

Bài 5: (Hướng dẫn giải bài tập số 5 SGK)
Viết phép tính thích hợp
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí


Hướng dẫn giải
Phép tính thích hợp là: 3 + 4 = 7.

VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phíTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×