Tải bản đầy đủ

Giải bài tập trang 69 SGK Toán 1: Phép trừ trong phạm vi 7

Giải bài tập trang 69 SGK Toán 1: Phép trừ trong phạm vi 7
Chương

2. Phép trừ trong phạm vi 7 – Hướng dẫn giải bài tập 1, 2, 3,

4 trang 69 SGK Toán lớp 1
Bài 1: (Hướng dẫn giải bài tập số 1 SGK)
Tính:

Hướng dẫn giải
a. Kết quả là 1.
b. Kết quả là 3.
c. Kết quả là 5.
d. Kết quả là 2.
đ. Kết quả là 6.
e. Kết quả là 0.
Bài 2: (Hướng dẫn giải bài tập số 2 SGK)
Tính:
7–6=

7–3=


7–2=

7–4=

7–7=

7–0=

7–5=

7–1=

Hướng dẫn giải
7–6=1

7–3=4

7–2=5

7–4=3

7–7=0

7–0=7

7–5=2

7–1=6

Bài 3: (Hướng dẫn giải bài tập số 3 SGK)

VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí


Tính:
7–3–2=

7–6–1=


7–5–1=

7 – 2- 3 =

7–4–2=
7–4–3=

Hướng dẫn giải
7–3–2=2

7–6–1= 0

7–4–2=1

7–5–1=1

7–2–3=2

7–4–3=0

Bài 4: (Hướng dẫn giải bài tập số 4 SGK)
Viết phép tính thích hợp

Hướng dẫn giải
a) 7 – 2 = 5.
b) 7 -3 = 4.

VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phíTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×