Tải bản đầy đủ

Mức đóng bảo hiểm y tế theo hộ gia đình năm 2017

Mức đóng bảo hiểm y tế theo hộ gia đình năm 2017
Từ năm 2017, tiền đóng BHYT theo hộ gia đình có nhiều thay đổi so với năm 2016. Để
giúp các bạn nắm rõ thông tin khi tham gia BHYT theo hộ gia đình, VnDoc.com xin tổng
hợp lại mức đóng theo quy định mới như sau:

Mức đóng bảo hiểm y tế theo hộ gia đình từ 1/1/2017
Trước đây, từ ngày 01/5/2016, mức đóng bảo hiểm y tế (BHYT) theo hộ gia đình đã
có sự thay đổi cụ thể như sau:
- Người thứ nhất: 653.400 đồng/năm (54.450 đồng/tháng);
- Người thứ hai: 457.380 đồng/năm (38.115 đồng/tháng);


- Người thứ ba: 392.040 đồng/năm (32.670 đồng/tháng);
- Người thứ tư: 326.700 đồng/năm (27.225 đồng/tháng)
- Người thứ năm trở đi: 261.360 đồng/năm (21.780 đồng/tháng)
Theo quy định tại điểm g Khoản 1 Điều Nghị định 105/2014/NĐ-CP hướng dẫn Luật Bảo
hiểm y tế thì mức đóng bảo hiểm y tế đối với tất cả các thành viên thuộc hộ gia đình theo
quy định tại Khoản 5 Điều 12 sửa đổi, bổ sung của Luật Bảo hiểm y tế như sau:
- Người thứ nhất đóng bằng 4,5% mức lương cơ sở;
- Người thứ hai, thứ ba, thứ tư đóng lần lượt bằng 70%, 60%, 50% mức đóng của người
thứ nhất;

- Từ người thứ năm trở đi đóng bằng 40% mức đóng của người thứ nhất.
Hiện nay, mức lương cơ sở là 1.210.000 đồng/tháng (Khoản 2 Điều 3 của Nghị định
47/2016/NĐ-CP quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực
lượng vũ trang) nên mức đóng bảo hiểm y tế của hộ gia đình theo mức nêu trên.
Từ ngày 01/7/2017 mức đóng bảo hiểm y tế đối với hộ gia đình sẽ có sự thay đổi vì
mức luơng cơ sở sẽ tăng từ 1.210.000 đồng/tháng lên 1.300.000 đồng/tháng (Nghị
quyết về dự toán ngân sách nhà nước năm 2017). Cụ thể là:
Từ ngày 01/01/2017 đến ngày 30/06/2017:
- Người thứ 1: 653.400 đồng/năm
- Người thứ 2: 457.380 đồng/năm
- Người thứ 3: 392.040 đồng/năm
- Người thứ 4: 326.700 đồng/năm
- Người thứ 5 trở đi: 261.360 đồng/năm
Từ ngày 01/07/2017 trở đi:
- Người thứ 1: 702.000 đồng/năm
- Người thứ 2: 491.400 đồng/năm
- Người thứ 3: 421.200 đồng/năm
- Người thứ 4: 351.000 đồng/năm
- Người thứ 5 trở đi: 280.800 đồng/năm
Căn cứ pháp lý:


- Luật bảo hiểm y tế sửa đổi 2014 và Nghị định 105/2014/NĐ-CP.
- Nghị định 47/2016/NĐ-CP
- Nghị quyết về dự toán ngân sách nhà nước năm 2017Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×