Tải bản đầy đủ

Bảo vệ tài nguyên sinh vật VN



A B
1. Ba Bể
2. Cúc Phương
3. Cát Bà
4. Bạch Mã
5. Tam Đảo
a. Hải Phòng
b. Thừa Thiên Huế
c. Ninh Bình
d. Vĩnh Phúc
e. Đồng Tháp
f. Bắc Cạn
Câu 1. Ghép cột A (tên vườn quốc gia) với cột B
(địa bàn các tỉnh, thành phố) sao cho đúng
1.f 2.c 3.a 4.b 5.d
Kiểm tra bài cũ
1 f 2 c 3 a 4 b 5d

Kiểm tra bài cũ

2. Nguyên nhân nào dẫn đến tính đa dạng sinh học ở Việt Nam ?
A. Có nhiều luồng sinh vật di cư đến, môi trường sống thuận lợi
B. Tồn tại lâu dài, không bị băng hà tiêu diệt
C. Cả A,B đều đúng
D. Cả A,B đều sai
Câu 2. Chọn đáp án đúng nhất
1. Nói sinh vật Việt Nam phong phú, đa dạng là vì?
A. Đa dạng về thành phần loài, gen di truyền
B. Đa dạng về kiểu hệ sinh thái
C. Đa dạng về công dụng của các sản phẩm sinh học
D. Tất cả các phương án trên
C
D

Tiết 44 Bài 38
Bảo vệ tài nguyên sinh vật việt nam
Thứ 5 ngày 17 tháng 4 năm 2008
1. Giá trị của tài nguyên sinh vật
Đọc bảng 38.1: Một số tài nguyên

thực vật Việt Nam

Bảng 38.1. Một số tài nguyên thực vật Việt Nam
Giá trị sử dụng Một số loài cây điển hình
1. Nhóm cây cho gỗ bền đẹp,
rắn chắc
Đinh, lim, sến, táu, lát hoa, cẩm lai, gụ
2. Nhóm cây cho tinh dầu, nhựa,
ta-nanh và chất nhuộm
Hồi, màng tang, hoàng đàn, sơn, thông,
dầu, trám, củ nâu, dành dành
3. Nhóm cây thuốc Tam thất, xuyên khung, ngũ gia bì, nhân
trần, ngải cứu, quế, hồi, thảo quả
4. Nhóm cây thực phẩm Nấm hương, mộc nhĩ, măng, trám, hạt dẻ,
củ mài
5. Nhóm cây làm nguyên liệu
sản xuất thủ công nghiệp
Song, mây, tre, trúc, nứa, giang
6. Nhóm cây cảnh và hoa Si, sanh, đào, vạn tuế, các loại hoa:phong
lan, hồng cúc

Quan s¸t c¸c h×nh ¶nh sau:

Quan s¸t c¸c h×nh ¶nh sau:

Quan s¸t c¸c h×nh ¶nh sau:

Quan s¸t c¸c h×nh ¶nh sau:


Tiết 44 Bài 38
Bảo vệ tài nguyên sinh vật việt nam
Thứ 5 ngày 17 tháng 4 năm 2008
1. Giá trị của tài nguyên sinh vật

Nêu những giá trị của
tài nguyên sinh vật?

CÂU HỎI THẢO LUẬN
Nªu gi¸ trÞ cña tµi nguyªn sinh vËt ?

Tiết 44 Bài 38
Bảo vệ tài nguyên sinh vật việt nam
Thứ 5 ngày 17 tháng 4 năm 2008
1. Giá trị của tài
nguyên sinh vật

Em hãy kể tên một số
sản phẩm được lấy từ rừng,
biển để làm thực phẩm,
thuốc chữa bệnh ?
- Duy trì nguồn gen động thực vật
- Phòng hộ thiên tai, giảm ô nhiễm môi trường
- Cân bằng hệ sinh thái, điều hoà khí hậu, hạn chế xói
mòn, giữ nước ngầm
- Nơi nghiên cứu khoa học
- Nơi tham quan, du lịch sinh thái
- Làm sinh vật cảnh
- Làm lương thực, thực phẩm, thuốc chữa bệnh
- Cung cấp củi, gỗ xây dựng, làm đồ dùng
- Làm đồ trang sức, làm nguyên liệu cho ngành mỹ phẩm
- Cho nhựa, tinh dầu, chất nhuộmlàm nguyên liệu cho
ngành công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp
- Duy trì nguồn gen động thực vật
- Phòng hộ thiên tai, giảm ô nhiễm môi trường
- Cân bằng hệ sinh thái, điều hoà khí hậu, hạn chế xói
mòn, giữ nước ngầm

1. - Nơi nghiên cứu khoa học
- Nơi tham quan, du lịch sinh thái
- Làm sinh vật cảnh
2. - Làm lương thực, thực phẩm, thuốc chữa bệnh
- Cung cấp củi, gỗ xây dựng, làm đồ dùng
- Làm đồ trang sức, làm nguyên liệu cho ngành mỹ phẩm
- Cho nhựa, tinh dầu, chất nhuộmlàm nguyên liệu cho
ngành công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp
3. - Duy trì nguồn gen động thực vật
- Phòng hộ thiên tai, giảm ô nhiễm môi trường
- Cân bằng hệ sinh thái, điều hoà khí hậu, hạn chế xói mòn,
giữ nước ngầm


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×