Tải bản đầy đủ

How to use THE.doc


HELP YOU TO REMEBER!
Ho w t o us e TH E
Tên mùa, năm, tháng, buổi, ngày.
Toà nhà, đường phố, sân bay không THE.
Núi đồi, thành phố, hội hè.
Quốc gia, thị trấn chẳng chen THE nào.
Hành tinh, lục địa, thể thao.
Một hồ, một núi tránh vào, phải kiêng.
Các trường, đầu có tên riêng.
Tạp chí, trừu tượng chẳng duyên cùng THE.
Danh từ không hạn nghĩa ư?
Bữa trưa, sáng, tối cả như việc, nhà.
Tù nhân, cao đẳng, biển xa.
Nhà thờ, bệnh viện kể là như không.
THE đi cả ít, lẫn nhiều.
Đếm, Không chẳng ngại bao nhiêu cũng nhường.
Tàu bè, sông rạch, kênh mương.
Biển riêng, dãy núi, đại dương THE mình.
Nhật báo, tước hiệu, gia đình.
Toà nhà công cộng, phát minh THE vào.

Danh từ duy nhất làm sao?
Cực cấp, thứ tự thì bao THE lồng.
Đại học, cao đẳng, phổ thông.
OF thời bổ nghĩa thì xông THE nè.
Nhiều hồ, nhiều núi chẳng e.
Nước nhiều từ sẽ cùng phe THE thành.
Tính từ sử dụng như danh.
THE liền đứng trước làm anh số nhiều.
Nhạc cụ cũng phải ưu tiên
Dùng THE là đúng hiển nhiên thế rồi.
We use the indefinite article when we talk about:
Parts of day/night midnight, midday, noon, night Ships the Bismarck, the Lusitanian
Days Monday, Tuesday Superlatives
the highest, the biggest, the
oldest
Festivals Easter Titles
the Queen, the President, the
chairperson
Seasons & months Winter, February The university of the university of Florida
Years 1961, 1995, 2000 Inventions
the wheel, the internal
combustion engine
Buildings
Buckingham Palace,
number 10
Public buildings
the Sheraton, the Red Lion, the
Natural History Museum
Streets
Acacia Avenue, Pall Mall,
Sunset Boulevard
Rivers & canals the Thames, the Nile, the Suez
Airports Heathrow, Gatwick Ordinals the third man, the sixth wife
Cities & towns
London, New York, Tokyo,
Sydney, Cairo
Families the Browns, the Bushes
One lake Lake Geneva, Lake Erie Many lakes The Great Lakes
Mountains Everest, K2, Mont Blanc Mountain chains the Alps, the Highlands
Countries America, Britain, Arabia Countries of union
the United States, the United
Arab Emirates
Continents Africa, Asia, America, Europe Oceans, seas the Pacific, the Black Sea
People Joe, Mrs Smith The + ADJ The poor, the rich, the blind
Magazines Cosmopolitan, Time Newspapers
The Independent, The Daily
Mirror, The Times
Games football, tennis, bar billiards Instruments the piano, the bag pipes

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×