Tải bản đầy đủ

hướng dẫn chấm đề sử vào 10 đại trà nbinh 2008

Sở giáo dục và đào tạo HDC thi tuyển sinh lớp 10 thpt năm học 2008-2009
Tỉnh ninh bình Môn: Lịch Sử
Thời gian làm bài: 60 phút (không kể thời gian giao đề)
A.Phần trắc nghiệm khách quan (1,0 điểm)
Ghép đúng mỗi cặp đợc 0,25đ
1.d
2.e
3.b
4.f
B. Phần tự luận (9,0 điểm)
I. Lịch sử thế giới (2,0 điểm)
Nội dung Điểm
Những nét chính về sự phát triển kinh tế, xã hội :
2,0
- Các nớc châu Phi xây dựng đất nớc, phát triển kinh tế, xã hội, đã thu nhiều
thành tích, nhng cha làm thay đổi bộ mặt căn bản bộ mặt của châu Phi. Nhiều
nớc trong tình trạng đói nghèo, lạc hậu. Cuối những năm 80 của thế kỷ XX,
châu Phi khó khăn và không ổn định, xung đột, nội chiến do mâu thuẫn sắc
tộc, tôn giáo, đói nghèo, nợ nần, dịch bệnh hoành hành (từ 1987-1997 có 14
cuộc xung đột và nội chiến)
0,75

- Theo Liên hợp quốc, 32/57 nớc châu Phi nghèo nhất thế giới,
4
1
dân số đói
ăn kinh niên
0,5
- Gần đây, đợc cộng đồng quốc tế giúp đỡ, châu Phi tích cực tìm kiếm giải
pháp, cải cách nhằm giải quyết xung đột, khắc phục khó khăn về kinh tế,
thành lập các tổ chức liên minh khu vực: Tổ chức thống nhất châu Phi, nay là
liên minh châu Phi (AU).
0,75
II. lịch sử Việt Nam (5,0 điểm)
1. (2,0 điểm)
Vì sao :
- Sự ra đời của 3 tổ chức cộng sản của Việt Nam là một xu thế tất yếu của
CMVN. Các tổ chức cộng sản đã nhanh chóng xây dựng cơ sở đảng tại nhiều
địa phơng, trực tiếp tổ chức và lãnh đạo nhiều cuộc đấu tranh của công nhân và
nông dân tạo thành một làn sóng đấu tranh cách mạng dân tộc, dân chủ khắp
cả nớc.
0,25
- Ba tổ chức cộng sản lại hoạt động riêng rẽ, tranh giành ảnh hởng của nhau,
nguy cơ dẫn đến sự chia rẽ. Yêu cầu bức thiết là phải có 1 đảng cộng sản thống
nhất trong cả nớc.
0,25
- Nguyễn ái Quốc là phái viên của QTCS đã chủ trì hội nghị từ ngày 3/2
-7/2/1930 ở Cửu Long( Hơng Cảng, Trung Quốc).
0,25
Nội dung hội nghị:
1
đề thi chính thức
- Hội nghị đã nhất trí tán thành việc thống nhất các tổ chức cộng sản để thành
lập một đảng duy nhất lấy tên là Đảng cộng sản VN.
0,25
- Hội nghị thông qua Chính cơng vắn tắt, Sách lợc vắn tắt, Điều lệ vắn tắt và
lời kêu gọi nhân ngày thành lập Đảng của Nguyễn ái Quốc. Những văn kiện
này là Cơng lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng ..
0,5
Kết quả - ý nghĩa:
- Chỉ trong một thời gian ngắn, cả 3 tổ chức Cộng sản ở VN đã đợc hợp nhất
thành 1 đảng thống nhất : ĐCSVN
0,25
- Hội nghị có ý nghĩa nh một Đại hội thành lập Đảng. 0,25
2. (3,0 điểm)
Phong trào Đồng Khởi ..
- Hoàn cảnh:
+ Trong những năm 1957 - 1959 Mỹ, Diệm đã mở chiến dịch tố cộng,
diệt cộng, tăng cờng khủng bố đàn áp, đặt cộng sản ra ngoài vòng pháp luật,
thực hiện luật 10-59, lê máy chém khắp miền Nam .
+ Chính sách khủng bố, tàn bạo làm nảy sinh những mâu thuẫn và sự chống
đối chính quyền Diệm trong chính quyền
và quân đội Sài Gòn.
+ Hội nghị TW Đảng lần thứ 15 xác định con đờng cơ bản của CMMN là
khởi nghĩa giành chính quyền về tay nhân dân bằng lực lợng chính trị của quần
chúng là chủ yếu kết hợp với lực lợng vũ trang nhân dân.
0,25
0,25
0,5
- Diễn biến:
+ Có nghị quyết của Đảng soi sáng, phong trào nổi dậy của quần chúng nh cuộc
nổi dậy ở Vĩnh Thạnh Bình Định, Bắc ái Ninh Thuận, Trà Bồng
Quảng Ngãi, lan rộng thành cao trào CM khắp MN với cuộc Đồng khởi tiêu
biểu ở Bến Tre.
+ Ngày 17/01/1960 nhân dân các xã Định Thuỷ, Phớc Hiệp, Bình Khánh
(huyện Mỏ Cày) đồng loạt nổi dậy đánh đồn bốt, diệt ác ôn, giải tán chính
quyền địch
+ Phong trào Đồng khởi lan khắp Nam Bộ, Tây Nguyên, một số nơi ở Trung
Trung Bộ
0,25
0,5
0,25
- ý nghĩa:
+ Đã giáng đòn nặng nề vào chính sách thực dân mới của Mỹ ở Miền Nam,
làm lung lay tận gốc chính quyền Ngô Đình Diệm
+ Đánh dấu bớc phát triển nhảy vọt của cách mạng MN, chuyển từ thế giữ
gìn lực lợng sang thế tiến công, tạo điều kiện cho mặt trận dân tộc GPMN VN ra
đời.
0,5
0,5
III. Lịch sử Ninh Bình (2,0 điểm)
* Diễn Biến (1,5 điểm)
Yêu cầu HS phải trình bày đợc những sự kiện chính nh:
- 17/8/1945, tỉnh uỷ họp bàn chuẩn bị khởi nghĩa, chọn huyện Gia Viễn làm điểm khởi
nghĩa trớc tiên . 0,25đ
- 19/8/1945, khởi nghĩa giành chính quyền ở Gia Viễn, Nho Quan 0,5đ
2
- 20/8/1945, khởi nghĩa giành chính quyền ở Yên Mô, Kim Sơn, Gia Khánh. Đến chiều
cùng ngày, tại sân vận động Non Nớc (TP Ninh Bình), diễn ra cuộc mít tinh của hơn một
vạn ngời. Đại diện Việt Minh tuyên bố xoá bỏ chính quyền đế quốc, phong kiến ở Ninh
Bình0,5đ
- Ngày 25/8/1945, UBND cách mạng lâm thời tỉnh ra mắt do đồng chí Văn Tiến Dũng làm
chủ tịch. CM tháng Tám thắng lợi ở Ninh Bình .. 0,25đ
* ý nghĩa (0,5đ)
- Đập tan ách thống trị của thực dân Pháp, phát xít Nhật và phong kiến tay sai địa phơng,
giành lại quyền làm chủ .. ....... 0,25đ
- Thể hiện sự quán triệt sâu sắc, tổ chức thực hiện nghiêm túc, vận dụng sáng tạo chủ tr-
ơng đờng lối cách mạng của Đảng vào điều kiện cụ thể ở địa phơng của Đảng bộ tỉnh
Ninh Bình .. 0,25đ
---------Hết--------
L u ý:
- HDC chỉ nêu những nét cơ bản về nội dung. Yêu cầu thí sinh trình bày chính xác,
tuỳ mức độ cho điểm cho phù hợp.
- Điểm toàn bài không làm tròn, điểm lẻ đến 0,25.
3

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×