Tải bản đầy đủ

Báo cáo kết quả 02 năm thực hiện kế hoạch hành động công nghệ thông tin trong nhà trường.doc

PHÒNG GD&ĐT ĐỨC LINH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG TH ĐÔNG HÀ 1 Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Đông Hà, ngày 30 tháng 12 năm 2010
BÁO CÁO KẾT QUẢ 02 NĂM THỰC HIỆN KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG
CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRONG NHÀ TRƯỜNG
Năm học : 2010 – 2011
Kính gửi : Lãnh đạo phòng GD&ĐT Đức Linh
Thực hiện công văn số 480/ PGD&ĐT ngày 16 tháng 12 năm 2010 của phòng
GD&ĐT Đức linh về việc tổng kết 02 năm thực hiện kế hoạch hành động về công nghệ
thông tin ( CNTT ) từ năm 2008 đến năm 2010 nay trường tiểu học Đông Hà 1 xin tổng
hợp báo cáo kết quả như sau:
I/ Về mục tiêu:
-Các biểu mẫu thông tin trên mạng nội bộ được đơn vị cập nhật thường xuyên đồng
thời báo cáo phản hồi khá kịp thời. Tuy nhiên việc truyền tải thông tin còn nhiều bất cập do
mạng chưa ổn định (Thường xuyên bị rớt mạng).
-Đơn vị thuộc xã đặc biệt khó khăn nêu việc phổ cập thông tin mạng đến toàn thể cán
bộ giáo viên chưa mấy khả quan.
1/ Việc tổ chức đào tạo, bồi dưỡng cho cán bộ, giáo viên và nhân viên về tin học :
-Năm học 2009-2010 việc đào tạo bồi dưỡng chưa thực hiện tốt bởi chỉ có 02 máy vi
tính trong khi con người quá nhiều nên chưa thu được kết quả đáng kể. Qua năm học 2010-
2011 do được đầu tư trang bị khá đầy đủ về máy móc, đơn vị đã dành riêng 01 ngày (thứ tư

hàng tuần) để hướng dẫn giáo viên, nhân viên thực hiên thao tác trên máy. Đến nay có
khoảng 85 % đã thao tác tốt trên máy tính.
2/ Đơn vị đã tranh thủ sự ủng hộ của Trung tâm Thiện Chí và thuê thêm máy thực hiện
giảng dạy Tin học cho 12 lớp (Khối 3-4-5) học Tin học, đã thông qua phòng Giáo dục.
3/ Đơn vị đã nâng cấp đường truyên mạng internet của VNPT, đến nay cơ bản đã khá
thông suốt, ít bị rớt mạng.
-Số máy vi tính phục vụ cho quản lý : 03 máy.
-Số máy vi tính phục vụ cho giảng dạy 20 máy ( 10 của Thiện Chí- 10 máy đi thuê).
4/ Đơn vị cơ bản sử dụng các phần mềm của phòng trong quản lý và báo cáo, chưa
thực hiện được phần mềm riêng của đơn vị để quản lý.
5/ Đơn vị chưa có trang wed riêng sẽ cố gắng hình thành trong thời gian sớm nhất.
6/ Việc ứng dụng CNTT trong giảng dạy chưa thực hiện được, đơn vị đang nỗ lực để
qua học kỳ II của năm học 2010-2011 sẽ dạy thử nghiệm một số tiết.
II/ Các nhiệm vụ và giải pháp:
Ban giám hiệu đã quán triệt tinh thần của cán bộ giáo viên phải nghiêm túc thực hiện
việc phổ cập CNTT trong đơn vị.
Dành riêng một buổi/ tuần để tạo điều kiện tốt nhất cho cán bộ giáo viên thực hành
thao tác trên máy.
III/ Kiến nghị :
Kính mong lãnh đạo ngành tạo điều kiện trang bị thêm máy vi tính cho đơn vị để thực
hiện tốt hơn công tác này.
Nơi nhận : TM. BAN GIÁM HIỆU
-Như trên; HIỆU TRƯỞNG
-Lưu.
(Đã ký)
VŨ THẾ TÙNG

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×