Tải bản đầy đủ

Sáng kiến kinh nghiệm SKKN công tác quản lý hoạt động phòng chống tai nạn thương tích cho trẻ tại trường mầm non 1 6

SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM

ĐỀ TÀI:
"CÔNG TÁC QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG PHÒNG CHỐNG TAI NẠN
THƯƠNG TÍCH CHO TRẺ TẠI TRƯỜNG MẦM NON 1/6- HUYỆN
KHÁNH SƠN- TỈNH KHÁNH HÒA. NĂM HỌC 2012-2013"

- 1-


PHẦN I: ĐẶT VẤN ĐÊ
* LÝ DO CHỌN ĐÊ TÀI
Bác Hồ muôn vàn kính yêu của chúng ta đã nói: “Trẻ em hôm nay, thế giới ngày mai”
muốn nhắc nhở chúng ta rằng tương lai của đất nước phụ thuộc vào thế hệ trẻ, đất nước
có phồn vinh hay không là phụ thuộc vào thế hệ trẻ có được chăm sóc giáo dục tốt hay
không.
Ở lứa tuổi mầm non, cơ thể trẻ đang lớn nhanh và phát triển về mọi mặt, muốn cho thế hệ
tương lai của chúng ta thực sự có đầy đủ đức- trí- thể- mĩ để phục vụ cho nhu cầu phát
triển của đất nước thì cần phải chăm sóc ngay từ bây giờ. Trong công tác chăm sóc giáo
dục toàn diện cho trẻ thì công tác chăm sóc sức khỏe cho trẻ được xem là một trong
những mục tiêu vô cùng quan trọng, trong đó công tác phòng chống tai nạn thương tích

cho trẻ được quan tâm hàng đầu. Chính vì vậy, Thủ tướng Chính phủ ra Chỉ thị số 1408
ngày 1 tháng 9 năm 2009 của về tăng cường công tác bảo vệ chăm sóc trẻ em, đã chỉ thị
“Bộ Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo xây dựng môi trường sư phạm lành mạnh, không có
bạo lực”; tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua “xây dựng trường
học thân thiện, học sinh tích cực”, chú trọng việc rèn luyện kỹ năng sống, kỹ năng tự bảo
vệ, kỹ năng giao tiếp, ứng xử cho học sinh trong nhà trường”.
Ngày 15/4/2010, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư số: 13/2010/TT-BGD&ĐT
Qui định về xây dựng trường học an toàn, phòng, chống, tai nạn thương tích trong cơ sở
giáo dục mầm non, nêu rõ “Nội dung xây dựng trường học an toàn, phòng, chống tai nạn
thương tích” “Để đảm bảo an toàn cho trẻ, khi trẻ được chăm sóc, nuôi, dạy tại cơ sở giáo
dục mầm non.”, và ngày 20 tháng 12 năm 2010, Bộ gửi Công văn số: 8511/BGDĐTGDMN tới các Sở Giáo dục – Đào tạo nhằm “Chấn chỉnh tình trạng không đảm bảo an
toàn cho trẻ em tại cơ sở giáo dục mầm non”
Việc đảm bảo an toàn, phòng tránh tai nạn thương tích cho trẻ là nhiệm vụ quan trọng
trong công tác nuôi dạy trẻ ở trường mầm non. Hiện nay có khoảng 3 triệu trẻ em từ 0-6
tuổi được chăm sóc tại các trường mầm non, chiếm 26% số trẻ em trong độ tuổi, cho thấy
trách nhiệm của các nhà quản lý tại các trường mầm non trong công tác chỉ đạo chăm sóc
sức khỏe, phòng tránh tai nạn thương tích cho trẻ là vô cùng quan trọng.
Trường mầm non có nhiệm vụ nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em từ ba tháng tuổi
đến sáu tuổi (Điều lệ trường mầm non). Vì thế tạo môi trường thật sự an toàn, thân thiện,
lành mạnh cho trẻ hoạt động, vui chơi…. là điều thiết yếu nhất. Đó còn là điều kiện tốt để
phát triển về thể chất và tinh thần cho trẻ, góp phần phát triển một cách toàn diện.

- 2-


Thấy được tầm quan trọng của vấn đề này, tập thể sư phạm trường Mầm non 1/6 chúng
tôi luôn đặt công tác phòng chống tai nạn thương tích cho trẻ là một trong những yếu tố
cấp bách góp phần chăm sóc sức khỏe một cách toàn diện cho trẻ, là một trong những
nhiệm vụ trọng tâm quyết định đến chất lượng, uy tín của nhà trường. Để đáp ứng yêu
cầu của công tác đảm bảo an toàn phòng chống tai nạn thương tích cho trẻ trường đã xây
dựng, trang bị được một hệ thống cơ sở vật chất trang thiết bị phục vụ cho hoạt động của
nhà trường tương đối đảm bảo an toàn. Tuy nhiên do trường xây dựng đã lâu nên bắt đầu
có dấu hiệu xuống cấp, một số hạng mục của công trình hiện nay không đảm bảo được độ
an toàn do đó không thể loaị bỏ được các sự cố có thể xảy ra đối với trẻ trong thời gian
tới, chưa đáp ứng được mục tiêu giáo dục đề ra cũng như chưa thực hiện tốt nhiệm vụ
quan trọng của ngành, bên cạnh đó công tác quản lý hoạt động phòng chống tai nạn
thương tích trong trường đã thực hiện nhưng chưa thực sự sát sao và chú trọng.
Căn cứ vào tình hình thực tế, qua thời gian học tập, nghiên cứu tôi thực sự tâm đắc và
muốn được đi sâu nghiên cứu chuyên đề Tổ chức thực hiện chương trình giáo dục và
quản lý hoạt động nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ trong trường mầm non và lấy
những kiến thức khoa học này làm căn cứ, nền tảng để điều chỉnh nhằm quản lý tốt công
tác chăm sóc sức khỏe, phòng chống tai nạn thương tích trong trường mầm non 1/6huyện Khánh Sơn- tỉnh Khánh Hòa, nơi tôi đang công tác. Đó cũng là lý do để tôi chọn
đề tài: “Công tác quản lý hoạt động Phòng chống tai nạn thương tích cho trẻ tại
Trường mầm non 1/6- huyện Khánh Sơn- tỉnh Khánh Hòa. Năm học 2012-2013”
nhằm góp phần nâng cao hơn nữa chất lượng chăm sóc giáo dục của nhà trường trong
thời gian tới.
PHẦN II: GIẢI QUYẾT VẤN ĐÊ:
I. CƠ SỞ LÝ LUẬN:
1. Tai nạn thương tích là gì:
Tai nạn là một sự kiện xảy ra bất ngờ ngoài ý muốn, do một tác nhân bên ngoài gây
nên các tổn thương/thương tích cho cơ thể về thể chất hay tâm hồn của nạn nhân. Có hai
loại tai nạn:
Tai nạn không chủ định thường không có nguyên nhân rõ ràng, khó có thể đoán trước
được như ngã, bỏng, ngộ độc, chết đuối.
Tai nạn có chủ định như bạo lực, bạo hành...
Thương tích thì không phải là tai nạn mà là sự tổn thương của cơ thể ở các mức độ
khác nhau gây nên, bởi tiếp xúc đột ngột với các nguồn năng lượng (có thể là các tác
động cơ học, nhiệt, hóa chất, chất phóng xạ...) quá ngưỡng chịu đựng của cơ thể hoặc do
- 3-


cơ thể thiếu các yếu tố cần thiết cho sự sống như thiếu ôxy, mất nhiệt. Thương tích có thể
lý giải được và có thể phòng tránh được.Thương tích là tổn thương của cơ thể do có sự va
đập mạnh hoặc cọ sát hay bị các vật sắc nhọn đâm gây hậu quả.
2. Thế nào là phòng chống tai nạn thương tích :
Phòng chống tai nạn thương tích là phòng chống tối thiểu những nguy cơ, nguyên
nhân dẫn tới tai nạn thương tích, làm tổn thương đến thể xác và tinh thần của con người.
Phòng chống tai nạn thương tích ở trường mầm non là giáo viên, nhà trường, phụ
huynh phối hợp với nhau trong công tác chăm sóc trẻ, để bảo vệ bản thân trẻ, tạo môi
trường an toàn cho trẻ được tham gia hoạt động, vui chơi, học tập.
3. Vai trò phòng chống tai nạn thương tích đối với sự phát triển của trẻ:
Phòng chống tai nạn thương tích có vai trò quan trọng đến sự phát triển toàn diện
về mặt nhân cách cho trẻ. Về mặt thể chất: cơ thể trẻ được khỏe mạnh, không bị tổn
thương về da thịt, trẻ được vận động nhanh nhẹn, bình thường.
Không những sẽ phát triển về mặt thể chất mà con giúp cho trẻ phát triển về mặt nhận
thức. Nếu trẻ không bị tổn thương về mặt thể xác hay về mặt tinh thần thì trẻ được tìm
hiểu, khám phá về thế giới xung quanh tốt hơn. Trẻ tích lũy được vốn kiến thức, kỹ năng
để có thêm kinh nghiệm, làm hành trang để trải nghiệm cuộc sống.
Hơn nữa, phòng chống được tai nạn thương tích cho trẻ sẽ giúp trẻ phát triển về
mặt ngôn ngữ. Như chúng ta đã biết, ngôn ngữ là phương tiện của tư duy, nếu không có
ngôn ngữ thì sẽ không phát triển được tư duy. Những tổn thương khi bị ngạt, hay bị vật
nhọn đâm vào miệng cũng có thể tổn thương về ngôn ngữ của trẻ.
Ngoài ra, phòng chống được tai nạn thương tích sẽ giúp trẻ phát triển về mặt tình
cảm xã hội. Trẻ được sống trong một môi trường an toàn, không làm tổn thương đến trẻ,
trẻ cảm nhận được những tình cảm, sự yêu thương, quan tâm, chăm sóc của người lớn.
Qua đó trẻ biết yêu quý, trân trọng mọi người xung quanh, biết giúp đỡ người khác.
Không chỉ thế, còn giúp trẻ phát triển về mặt thẩm mỹ. Giáo viên tạo môi trường an
toàn, đẹp sẽ giúp trẻ muốn cảm nhận được cái đẹp từ con ngươi, môi trường. Từ đó trẻ
muốn tạo cho bản thân mình có những hành động, việc làm đẹp cho xã hôi, tạo ra một
môi trường an toàn cho chính mình và cho cả mọi người.
Như vậy phòng chống tai nạn thương tích có vai trò hết sức to lớn đối với sự phát
triển cho trẻ. Vì thế mỗi chúng ta phải cùng nhau tìm những biện pháp để khắc phục đến
mức tối thiểu những tai nạn cho trẻ. Vì trẻ em là chủ nhân tương lai của đất nước, là thế
hệ mà chúng ta ươm mầm xanh cho Tổ quốc.

- 4-


II. CƠ SỞ THỰC TIỄN:
1. Tình hình địa phương
Trường mầm non 1/6 đóng trên địa bàn thị trấn Tô Hạp thuộc huyện miền núi Khánh
Sơn, tỉnh Khánh Hòa.Toàn huyện có 80 % dân số là dân tộc thiểu số Raklay, đời sống
kinh tế của người dân còn rất nhiều khó khăn chủ yếu là làm nương rẫy, trình độ dân trí
còn hạn chế, phụ huynh chưa thực sự quan tâm nhiều đến vấn đề học tập của con em
mình.
2. Tình hình nhà trường
Trường Mầm non 1/6 là trường đầu tiên trên toàn huyện được công nhận là trường mầm
non nông thôn đạt chuẩn quốc gia mức độ I, trường có tổng số 40 CB-GV-CNV(trong đó
CBQL: 3, GV: 24, NV: 13). Trình độ CB-GV-NV: 30/40 người đạt chuẩn và trên chuẩn
(trong đó: ĐH: 10, CĐ:4, TC: 6), biên chế giáo viên đúng quy định theo Điều lệ trường
mầm non.
Đội ngũ giáo viên nhiệt tình tâm huyết luôn hết lòng vì các cháu, có trình độ đạt chuẩn và
trên chuẩn, có kinh nghiệm trong công tác chăm sóc giáo dục trẻ, tuy nhiên có một số
giáo viên lớn tuổi khả năng nắm bắt cũng như nhạy bén trong công việc có phần hạn chế,
đôi khi thiếu sự phối hợp trong công việc.
Đội ngũ cán bộ quản lý nhiệt tình năng động, luôn nỗ lực học tập, tìm tòi nghiên cứu
phấn đấu xây dựng trường ngày càng phát triển, luôn làm tốt công tác xã hội hóa, kêu gọi
các doanh nghiệp trên địa bàn, các tổ chức từ thiện, các nhà đầu tư, các mạnh thường
quân trong công tác phối hợp xây dựng trường lớp, đầu tư cơ sở vật chất trang thiết bị
phục vụ cho công tác giảng dạy, chăm sóc giáo dục trẻ.
Trường được xây dựng từ năm 2004 với tổng diện tích phòng học là
1408m2, mỗi
phòng học được thiết kế có đủ phòng ngủ, phòng hoạt động, phòng vệ sinh, phòng ăn,
phòng kho khép kín, ở tầng hai có lan can bảo vệ; khu nhà bếp tách biệt với khu sinh hoạt
vui chơi của trẻ, có đầy đủ trang thiết bị phục vụ cho công tác cấp dưỡng, có hệ thống
nước sạch, nước thải đảm bảo an toàn hợp vệ sinh. Ngoài ra, còn có các phòng chức năng
phòng hành chính, phòng Ban giám hiệu, phòng y tế. Trường có tổng diện tích sân chơi
cho trẻ là 400m2, có đồ chơi ngoài trời cho trẻ vui chơi, có cây xanh tạo bóng mát…
Trường có tổng số trẻ là 295/ 8 nhóm lớp (trong đó Nhà trẻ: 2lớp; Mẫu giáo: 6 lớp).
Năm học qua, được sự quan tâm của địa phương, của các cơ quan ban ngành, của Hội cha
mẹ học sinh đồng thời nhờ sự nỗ lực của tập thể sư phạm, nhà trường cũng đã gặt hái
được một số thành công nhất định: Được UBND tỉnh Khánh Hòa tặng bàng khen, UBND
huyện Khánh Sơn tặng giấy khen và Sở Giáo dục và Đào tạo Khánh Hòa công nhận là
- 5-


“Trường học thân thiện- học sinh tích cực”. Hiện nay, tập thể nhà trường đang tiếp tục nỗ
lực phấn đấu để xây dựng trường mầm non nông thôn đạt chuẩn mức độ II.
3. Những điểm mạnh, yếu, thuận lợi, khó khăn
* Điểm mạnh
Là trường mầm non đạt chuẩn quốc gia mức độ I, đang trong giai đoạn xây dựng phấn
đấu để đạt trường mầm non nông thôn đạt chuẩn mức độ II.
Là trường có bề dày thành tích trong công tác chăm sóc giáo dục trẻ, có đội ngũ CB-GVCNV nhiệt tình, tâm huyết, yêu thương trẻ.
Hệ thống phòng lớp đúng quy cách, có đủ sân chơi, đồ chơi ngoài trời cho trẻ hoạt động,
các phòng- lớp đều được trang bị những trang thiết bị, đồ dùng đồ chơi cần thiết phục vụ
cho công tác giảng dạy chăm sóc giáo dục trẻ.
* Điểm yếu
Một bộ phận cán bộ, giáo viên còn chưa thật sự chủ động tích cực, linh hoạt trong công
tác chăm sóc giáo dục trẻ.
Một số hạng mục công trình do sử dụng cũng đã lâu nên bắt đầu có dấu hiệu xuống cấp
hư hỏng phần nào ảnh hưởng đến công tác chăm sóc trẻ cũng như có thể gây nguy hiểm
cho trẻ.
* Thuận lợi
- Kinh phí đầu tư xây dựng cơ sở vật chất đang được địa phương cũng như Sở Gíao dục,
UBND tỉnh Khánh Hòa chú trọng, quan tâm.
- Trường nhận được sự ủng hộ, quan tâm, lòng tin của đại đa số các bậc phụ huynh.
* Khó khăn
- Nguồn kinh phí tự chủ chi cho đầu tư xây dựng cơ bản, tu sửa trường lớp hạn hẹp;
Nguồn kinh phí đầu tư của tỉnh, của địa phương có nhưng chờ phê duyệt, chưa kịp thời
nên ảnh hưởng phần nào đến tiến độ sửa chữa cũng như trang bị cơ sở vật chất khi cần
đồng thời nhà trường không chủ động được trong việc thực hiện kế hoạch trang bị, tu sửa
theo dự kiến.
- Một số phụ huynh học sinh là dân tộc thiểu số đời sống kinh tế còn khó khăn, trình độ
hạn chế nên chưa thực sự quan tâm đến tình hình sức khỏe cũng như khả năng của trẻ nên
công tác phối hợp chăm sóc trẻ còn gặp một số khó khăn nhất định.

- 6-


III. NỘI DUNG NGHIÊN CỨU
1. Tình hình thực tế công tác quản lý hoạt động Phòng chống tai nạn thương tích
cho trẻ tại Trường mầm non 1/6.
Bản thân là một phó hiệu trưởng phụ trách công tác chăm sóc, tôi đã cùng với Ban lãnh
đạo nhà trường thực hiện công tác quản lý hoạt động phòng chống tai nạn cho trẻ như
sau:
Luôn coi trọng công tác chăm sóc sức khỏe cho trẻ tại Trường Mầm non 1/6, theo dõi
biểu đồ tăng trưởng, cân đo theo quy định, khám sức khỏe định kỳ 2lần/ năm cho 100%
trẻ.
Chỉ đạo cán bộ y tế theo dõi hàng ngày về tình hình sức khỏe cũng như xử lý kịp thời các
trường hợp bị bệnh, bị tai nạn bất thường khi đang học tại trường, lớp. Trong trường hợp
giai đoạn có dịch bệnh xảy ra, trường đã có sự phối hợp sát sao với y tế địa phương hỗ trợ
về mặt chuyên môn để xử lý kịp thời, dập tắt nguồn lây, ngăn chặn dịch bệnh lây lan
trong trường, vừa qua trường đã làm tốt công tác phòng chống, xử lý dịch bệnh tay- chânmiệng và hiện nay vẫn đang tăng cường công tác phòng ngừa trường hợp dịch bệnh tái
diễn.
Xây dựng phòng y tế, tuyển dụng cán bộ y tế đúng yêu cầu; có đầy đủ hồ sơ liên quan
đến công tác y tế và thực hiện thường xuyên các hoạt động y tế học đường theo qui định
của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
Lắp đặt hệ thống lưới điện an toàn, xây dựng môi trường trong và ngoài lớp học tương
đối an toàn theo quy chuẩn…
Về cơ bản thì trường đã làm tốt công tác chăm sóc sức khỏe cho trẻ đúng theo quy định
của nghành, của Bộ Y tế. Tuy nhiên từ đầu năm học đến nay vẫn có một số tai nạn nhỏ
xảy ra đối với trẻ.
Trong năm học 2012-2013, đã xảy ra vài sự cố đáng tiếc tuy không lớn nhưng bản thân
chúng tôi những người làm công tác quản lý cảm thấy chưa thật sự xứng đáng với niềm
tin của các bậc phụ huynh, của cấp trên giao phó, như: trẻ té do trơn trượt nền nhà, do sân
xi măng bị bong tróc, do ghế ngồi chưa đảm bảo an toàn, do công tác quản trẻ của giáo
viên chưa tốt để trẻ xô đẩy nhau…
Nguyên nhân dẫn đến những tai nạn trên, về phía giáo viên, người trực tiếp chăm sóc trẻ:
chưa được trang bị đầy đủ kiến thức cũng như kỹ năng chăm sóc trẻ, chưa thực hiện đúng
qui định về hoạt động đón, trả trẻ; về phía người làm công tác quản lý: chưa thật sự sát
sao, chưa có sự chỉ đạo, quan tâm kịp thời và triệt để, chưa kịp thời phát hiện bồi dưỡng
- 7-


cho giáo viên của mình những kiến thức kỹ năng còn thiếu hụt, chưa kịp thời trang bị tu
sửa cơ sở vật chất bị hư hỏng, thiếu an toàn cho trẻ, những trang thiết bị không đúng quy
cách để gây nên những sự cố đáng tiếc.
2. Một số biện pháp về công tác quản lý hoạt động Phòng chống tai nạn thương tích
cho trẻ tại Trường mầm non 1/6.
Để phòng tránh những tai nạn có thể còn xảy đến với trẻ, tôi đã đề xuất và thực hiện:
Về phía nhà trường: Sửa chữa kịp thời số ghế còn lại bị hư hỏng, gia cố lại một số chỗ
nền xi măng bị bong tróc có thể gây nguy hiểm cho trẻ, nâng lan can hồ cá cao ngang tầm
nhằm đảm bảo an toàn tuyệt đối cho trẻ, tiếp tục tham mưu với cấp trên nhanh chóng tu
sửa, xây mới một số hạng mục xuống cấp thiếu an toàn…
Về phía giáo viên: thực hiện nghiêm túc giờ giấc đón trả trẻ không đi xe vào khu vực
trường, tăng cường kiểm tra việc chấp hành giờ giấc, chế độ sinh hoạt của giáo viên, chấn
chỉnh công tác tổ chức các hoạt động, tạo nề nếp sinh hoạt cho trẻ.

Giáo viên ổn định nề nếp trẻ trước khi ra HĐNT và sau khi HĐNT
Kiểm tra thực hiện vệ sinh phòng lớp, kiểm tra chế độ chăm sóc trẻ theo định kỳ, đột
xuất, nhắc nhở trước cuộc họp chấn chỉnh kịp thời các sự việc trên.
- 8-


Tổ chức các chuyên đề giáo dục kỹ năng sống cho trẻ biết tránh xa những nơi nguy hiểm
và bồi dưỡng cho giáo viên một số kiến thức chăm sóc sức khỏe, phòng chống tai nạn
thương tích cho trẻ trong nhà trường…

Về phía phụ huynh: Phối hợp với nhà trường chấp hành các nội quy quy định của lớp,
của nhà trường; Dừng đỗ xe theo quy định dưới sự hướng dẫn của bảo vệ, không đi xe
vào khu vực trường, không cho trẻ mang đồ chơi hoặc vật dụng không an toàn đến lớp…
- 9-


Mong rằng những gì chúng ta làm được chỉ nhằm đạt được mục tiêu đề ra là: “Nuôi cháu
khỏe, dạy cháu ngoan”, nhà trường là nơi mà mọi trẻ em được học tập, vui chơi một cách
thoải mái, an toàn.
Tôi sẽ tiếp tục bổ sung kịp thời kế hoạch cho thời gian tới trong công tác quản lý phòng
chống tai nạn thương tích cho trẻ trong trường mầm non 1/6.
3. Xây dựng các kế hoạch hành động cụ thể:
Căn cứ vào tình hình thực tế và nhằm áp dụng các biên pháp trên có hiệu quả, bản thân
cũng đã xây dựng kế hoạch hành động cụ thể cho năm học như sau:
Stt

Tên
việc,
dung

công Mục
Người
nội đích/ kq thực
cần đạt hiện/
phối
hợp

1

- Tổ chức
dọn vệ sinh,
phát quang,
cải tạo lại
môi trường;
Phối
hợp
Trung
tâm
ytế dự phòng
huyện phun
thuốc
diệt
khuẩn
đầu
năm

Tạo
được
một môi
trường
xanhsạch- an
toàn cho
trẻ

- 10-

- Toàn
thể CBGVCNV;
Trạm y
tế
thị
trấn.

Điều
kiện Rủi
thực hiện
ro,
khó
khăn
cản
trở
- Toàn thể
CB-GV-CNV
tham gia đầy
đủ.
- Sưu tầm
thêm một số
loại
cây
xanh,
hoa,
cỏ…
- Phối hợp từ
phía Trạm y
tế cung cấp
hóa
chất,
hướng dẫn xử
lý các khu
vực
vệ
sinh…

Hướn
g khắc
phục


2

3

4

- Tham gia
các lớp bồi
dưỡng
chuyên môn
nghiệp
vụ
đầu
năm;
Xây dựng nội
dung tổ chức
tập
huấn
công
tác
chăm sóc sức
khỏe, Phòng
chống tai nạn
thương tích
cho toàn thể
CB-GV-CNV
trong trường.

- Toàn
thể CBGVCNV
nắm
được
kiến
thức về
công tác
chăm
sóc sức
khỏe,
Phòng
tránh tai
nạn
thương
tích cho
trẻ

- BGH,
các tổ
trưởng;
Hiệu
phó
chuyên
môn.

- Tài liệu
phục vụ cho
công tác tập
huấn.

- Kiện toàn
Ban YTTH,
phân
công
nhiệm vụ cho
từng
thành
viên.

- Nhằm
thực
hiện tốt
kế
hoạch
hành
động về
chăm
sóc sức
khỏe
cho trẻ.

Ban
lãnh đạo
nhà
trường.

- Các tiêu chí
đối với thành
viên
Ban
YTTH.

- Xây dựng
kế hoạch năm
học
hoạt
động YTTH;
kế hoạch theo
dõi, chăm sóc

- Đề ra
mục
tiêu
nhiệm
vụ năm
học cho

Cán
bộ
YTTH,
Hiệu
phó
chuyên

- 11-

- Thời gian tổ
chức.
- Tất cả CBGV-CNV
đều
được
tham gia.

- Các văn bản
liên quan.

- Bám sát
trọng
tâm
năm học mới.
- Biên chế
đầy đủ về
nhân sự.


5

sức khỏe cho từng bộ môn.
trẻ.
phận.

- Văn bản
hướng
dẫn
thực
hiện
nhiệm
vụ
năm học của
Phòng
GD&ĐT.

- Cải tạo môi
trường học
tập và sinh
hoạt an toàn
phòng tránh
tai
nạn
thương tích.

- Kinh phí
trang bị về cơ
sở vật chất,
trang thiết bị
an toàn, cải
tạo tu sửa
những hạng
mục bị hư
hỏng.

Tạo
được
môi
trường
an toàn
cho trẻ
hoạt
động.

- Toàn
thể CBGVCNV
trong
trường

- Có các bảng
biểu cảnh báo
nguy hiểm.
6

- Tổ chức
truyền thông
nâng
cao
nhận thức về
xây
dựng
trường học
an
toàn,
phòng chống
tai
nạn
thương tích
bằng nhiều
hình
thức
như: phát tờ
rơi, treo băng
rôn,
áp
phích…

- Tuyên
truyền
đến toàn
thể CBGVCNV,
phụ
huynh,
học sinh
về xây
dựng
trường
học an
toàn,
phòng
chống

- 12-

Ban
chỉ đạo
YTTH,
toàn thể
CB-GVCNV,
phụ
huynh,
học
sinh.

- Nội dung
tuyên truyền.
- Thời gian tổ
chức.
- Kinh phí tổ
chức.


tai nạn
thương
tích.
7

8

- Phối hợp tổ
chức cho CBGV-CNV,
phụ huynh,
học
sinh
tham gia tích
cực
tháng
hành động vì
trẻ em; tháng
an toàn giao
thông.

- Mọi
người

ý
thức
hơn khi
tham
gia giao
thông;
thấy
được
tầm
quan
trọng
của việc
chăm
sóc sức
khỏe trẻ
em.

- Đoàn
thanh
niên;
Công an
thị trấn;
CB-GVCNV
trong
trường,
phụ
huynh,
học
sinh…

- Nội dung
tuyên truyền.

- Trực tiếp
giám sát việc
thực
hiện
công
tác
phòng chống
tai
nạn
thương tích,
trường học
an toàn trong
từng nhóm
lớp.

- Mọi
trẻ được
vui chơi
học tập
an toàn.

-Cán bộ
y
tế
trường
học, các
tổ
trưởng.

-Về
thời
gian: lên kế
hoạch cụ thể
cho
từng
ngày
từng
tuần.

- 13-

- Hình thức
tổ chức: băng
rôn áp phích,
nói chuyện
chuyên đề…
- Kinh phí
thực hiện.

- Về thực
hiện nhiệm
vụ:
Phân
công
công
việc cụ thể
cho
từng
thành
viên


trong
kiểm
YTTH.

9

10

- Có quy định
về phát hiện,
xử lý tai nạn
thương tích
trong trường
học; có phản
ánh,
khắc
phục các yếu
tố nguy cơ
gây tai nạn
như đi xe
trong
khu
vực trường,
đón trả trẻ
không đúng
giờ quy định.

- Xây
dụng
quy chế
để làm
cơ sở xử

vi
phạm;
Giúp
mọi
người

ý
thức
chấp
hành
nghiêm
túc quy
định
quy chế
đề ra.

- Lãnh
đạo nhà
trường,
toàn thể
CB-GVNV
trong
nhà
trường.

- Khắc phục
nguy

thương tích
trong trường
học.

- Phòng
tránh
các tai
nạn có
thể xảy
ra cho
trẻ.

Ban
chỉ đạo
YTTH,
toàn thể
CB-GVCNV,
phụ
huynh,
học
sinh.

- 14-

Ban
tra

- Xây dựng
các quy định
quy chế và
được công bố
trên bảng nội
quy của Nhà
trường.

Hội
Cha mẹ
học sinh
phối hợp
thực
hiện.

- Cơ sở vật
chất, phòng
lớp,
trang
thiết bị an
toàn.
CB-GV
được trang bị
đầy đủ kiến
thức về chăm
sóc trẻ, về


Phòng tránh
tai
nạn
thương tích
cho trẻ.
- Thực hiện
nghiêm túc
đảm
bảo
VSATTP bếp
ăn.
11

- Chú trọng
lồng
ghép
tích hợp giáo
dục
Phòng
chống tai nạn
thương tích
vào các môn
học, các hoạt
động của trẻ.

- Nâng
cao
nhận
thức,
cung
cấp kỹ
năng
sống
cho trẻ.

- Hiệu
phó
chuyên
môn,
các tổ
trưởng,
giáo
viên.

- Xây dựng
kế hoạch chú
trọng
giáo
dục kỹ năng
sống cho trẻ.

- Gíao dục
thường
xuyên, mọi
- Phối lúc mọi nơi.
hợp:
chuyên
viên
Phòng
GD&ĐT

4. Kết quả đạt được:
Sau khi nhà trường và các giáo viên thực hiện một số biện pháp trên thì nhà trường đã đạt
được một số kết quả sau:
- Hoàn thành kế hoạch đề ra.: 8/8 nhóm lớp đạt tốt khi được kiểm tra chế độ nuôi; Bếp ăn
được Phòng y tế huyện công nhận là đảm bảo VSATTP, giảm tỷ lệ suy dinh dưỡng đến
52 %.
- Trẻ có được một số kỹ năng cần thiết trong việc tự phục vụ, biết tự bảo vệ bản thân, biết
tránh xa những nơi nguy hiểm…
- 15-


- Nâng cao nhận thức của CB-GV-CNV về xây dựng trường học an toàn, Phòng chống
tai nạn thương tích trong nhà trường: GV nghiêm túc thực hiện tổ chức hoạt động có giờ
giấc, đảm bảo chế độ sinh hoạt trong ngày, sử dụng đồ dùng đồ chơi đảm bảo an toàn, vệ
sinh.
- Trẻ được chăm sóc một cách toàn diện cả về thể chất và tinh thần: trẻ được đảm bảo an
toàn, tạo được không khí cho bữa ăn, khuyến khích trẻ ăn hết suất, trẻ yêu trường lớp và
thích đến trường.
- Xây dựng được môi trường sinh hoạt học tập an toàn, giảm thiểu tới mức thấp nhất
nguy cơ tai nạn thương tích trong trường học: đến cuối năm trường không xảy ra sự cố
đáng tiếc nào.
PHẦN III: KẾT LUẬN VÀ BÀI HỌC KINH NGHIỆM
1. Kết luận:
Sau học tập nghiên cứu các vấn đề về quản lý công tác Phòng chống tai nạn thương
tích trong trường mầm non, tôi đã nhìn nhận đánh giá lại hoạt động quản lý công tác
Phòng chống tai nạn thương tích của đơn vị mình thấy còn những bất cập, hạn chế cần
được điều chỉnh.
Căn cứ vào những tiêu chuẩn quy định về trang bị cơ sở vật chất trong trường mầm
non; Căn cứ tình hình thực tế về công tác Phòng chống tai nạn thương tích của đơn vị.
Tôi đã xây dựng, áp dụng các biện pháp, kế hoạch hành động vào trong công tác Phòng
chống tai nạn thương tích của nhà trường. Tôi mong rằng những biện pháp, kế hoạch tôi
xây dựng trên có thể phần nào làm thay đổi, nâng cao đẩy mạnh hơn nữa công tác Phòng
chống tai nạn thương tích cho trẻ không những trong Trường Mầm non 1/6 mà còn được
nhân rộng áp dụng cho các trường mầm non trong toàn huyện Khánh Sơn, tỉnh Khánh
Hòa.
2. Kiến nghị:
Với tư cách là Phó Hiệu trưởng quản lý công tác chăm sóc sức khỏe cho trẻ, tôi xin kiến
nghị:
Đối với lãnh đạo Nhà trường: Quan tâm, tạo điều kiện, chỉ đạo sát sao hơn nữa việc
thực hiện công tác chăm sóc sức khỏe nói chung và công tác Phòng chống tai nạn thương
tích nói riêng trong đơn vị; Tham mưu cho lãnh đạo kịp thời tu sửa, trang bị cơ sở vật
chất.
- 16-


Đối với phụ huynh cần có ý thức hơn trong việc chấp hành giờ giấc đưa đón trẻ của Nhà
trường, dừng đỗ xe đúng nơi quy định, không chạy xe vào trong khu vực trường, phối
hợp với nhà trường trong công tác chăm sóc giáo dục trẻ.
Đối Phòng Gíao dục và Đào tạo: Cần nắm bắt và tham mưu kịp thời cho cấp trên
đầu tư xây dựng cải tạo về cơ sở vật chất của các đơn vị trường học trên địa bàn nhằm
đảm bảo an toàn cho trẻ
Đối với Sở GD& ĐT Khánh Hòa cần ưu tiên đầu tư trang thiết bị, cơ sở vật chất
cho nghành học mầm non để thực hiện công tác chăm sóc giáo dục trẻ có hiệu quả hơn.
3.Bài học kinh nghiệm:
Sau thời gian học tập nghiên cứu, và qua áp dụng thực tế bản thân thấy rằng dù ở
cương vị là một người làm công tác quản lý hay là một nhân viên phục vụ đã làm trong
môi trường giáo dục nói chung và trường mầm non nói riêng thì phải luôn lấy công tác
chăm lo cho trẻ làm trọng, lấy sự an toàn của trẻ làm cuộc sống của mình, làm sao khi trẻ
đến trường phải đảm bảo tuyệt đối an toàn và phụ huynh có thể yên tâm khi gửi gắm con
em mình.
Bản thân phải luôn trau dồi học tập nghiên cứu tìm tòi để tìm ra những giải pháp tốt nhất
trong công tác chăm sóc sức khỏe, Phòng chống tai nạn thương tích cho trẻ.
Thấy được công tác Phòng chống tai nạn thương tích cho trẻ trong trường mầm non là vô
cùng quan trọng nó góp phần vào sự phát triển toàn diện cho trẻ và việc xây dụng một
môi trường an toàn thân thiện cho trẻ học tập vui chơi là cần thiết và có ý nghĩa, chăm
sóc sức khỏe cho trẻ là chăm sóc những mầm xanh cho đất nước, tương lai đất nước có
phồn vinh hay không phụ thuộc vào những mầm xanh đó có được chăm sóc tốt hay
không…
Trên đây là một số biện pháp “ Quản lý hoạt động Phòng chống tai nạn thương tích cho
trẻ trong trường mầm non 1/6”, trong quá trình nghiên cứu chắc rằng sẽ còn nhiều thiếu
sót, tôi rất mong nhận được sự góp ý của các đồng chí trong Hội đồng đánh giá. Xin chân
thành cám ơn!

- 17-Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×