Tải bản đầy đủ

Dao dong con lac don

CHÖÔNG 1 :
CHÖÔNG 1 :


AO ÑOÄNG CÔ HOÏC
AO ÑOÄNG CÔ HOÏCKiểm tra bài cũ :
1. Thế nào là một dao động tự do ? Cho thí dụ.
2. So sánh chuyển động tròn đều và dao động
điều hoà .

3. Một lò xo có khối lượng không đáng kể được
treo thẳng đứng, khi treo vật m vào dưới lò xo
thì chiều dài lò xo tăng thêm 2,5 cm. Cho
g=10m/s
2
. Tính chu kỳ dao động riêng của con
lắc lò xo.

Bài 4
Bài 4
Con Lắc Đơn
Con Lắc Đơn
Trở về
I. Con lắc đơn.
II. Phương trình dao động con lắc đơn .
Ôn Tập.

I. Con lắc đơn :
I. Con lắc đơn :
Con lắc đơn là một hệ gồm một vật có
khối lượng m và kích thước vật không đáng
kể treo vào một sợi dây có khối lượng
không đáng kể và không co giãn. Tất cả đặt
trong trọng trường.
Trở về

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×