Tải bản đầy đủ

tác động của nội lựcPHÒNG GD MỘC HOÁ
TRƯỜNG THCS BÌNH HOÀ
ĐÔNG
TRÂN TRỌNG KÍNH CHÀO
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
NHÀ XUẤT BẢN GIÁO DỤC
GD

Bài giảng: Công nghệ 7
NGƯỜI THỰC HIỆN
NGUYỄN VIỆT TÂN
Vật Lý
7BÀI 26, 27:
BÀI 26, 27:
TRỒNG CÂY RỪNG
TRỒNG CÂY RỪNG
CHĂM SÓC RỪNG SAU KHI TRỒNG
CHĂM SÓC RỪNG SAU KHI TRỒNG

I. THỜI VỤ TRỒNG RỪNG.
I. THỜI VỤ TRỒNG RỪNG.
Cho biết thời vụ gieo hạt ở miền bắc, trung,
Cho biết thời vụ gieo hạt ở miền bắc, trung,
nam ?
nam ?
Đáp án:
Đáp án:


- Miền Bắc từ tháng 11- tháng 2 năm sau
- Miền Bắc từ tháng 11- tháng 2 năm sau
- Miền Trung từ tháng 1-2
- Miền Trung từ tháng 1-2
- Miền Nam từ tháng 2- 3
- Miền Nam từ tháng 2- 3
A. TRỒNG CÂY RỪNG
A. TRỒNG CÂY RỪNG


I. THỜI VỤ TRỒNG RỪNG
I. THỜI VỤ TRỒNG RỪNG
Ở đòa phương em trồng tràm vào mùa nào
Ở đòa phương em trồng tràm vào mùa nào
trong năm?
trong năm?
Đáp án
Đáp án
: vào
: vào
đầu mùa
đầu mùa
mưa.
mưa.
Tại sao phải trồng đúng thời vụ?
Tại sao phải trồng đúng thời vụ?
Đáp án
Đáp án
: Vì trồng đúng thời vụ sẽ giúp cây
: Vì trồng đúng thời vụ sẽ giúp cây
sinh trưởng tốt và có tỉ lệ sống cao, hạn
sinh trưởng tốt và có tỉ lệ sống cao, hạn
chế sâu bệnh.
chế sâu bệnh.
(SGK)


II. LÀM ĐẤT TRỒNG CÂY
II. LÀM ĐẤT TRỒNG CÂY
Loại
Loại
Kích thước hố ( cm)
Kích thước hố ( cm)
Chiều dài
Chiều dài
miệng hố
miệng hố
Chiều rộng
Chiều rộng
miệng hố
miệng hố
Chiều sâu
Chiều sâu
1
1
2
2
30
30
40
40
30
30
40
40
30
30
40
40
1. Kích thước hố (SGK)

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×