Tải bản đầy đủ

Giáo án lớp 3 - Tuần 21

Tuần 21 Thứ hai
Chào cờ
_______________________________________________
Mĩ thuật
GV chuyên
________________________________________________
Toán
Luyện tập
I) Mục tiêu :
- Biết cộng nhẩm các số tròn nghìn , tròn trăm có đến 4 chữ số .
-Củng cố về thực hành phép cộng các số có đến bốn chữ số và giải toán bằng 2
phép tính .
II) Đồ dùng dạy học :
- Bảng phụ
III) Các hoạt động dạy học chủ yếu :
1, Hoạt động : KTBC : tính
3145+3513 703 +5736
-Lớp nhận xét .
2. Hoạt động 2 : luyện tập :
* Bài 1 : Tính nhẩm 4000+3000 =?
Nhẩm 4 nghìn +3 nghìn =7 nghìn

Vậy 4000+3000=7000
-Gọi 1 số em cặp lên bảng nêu nhẩm kq
-Lớp nhận xét .
* Bài 2 :Tính nhẩm( theo mẫu)
- GV ghi bảng phép tính .
-G/v gọi 1 em lên nêu phép tính các em khác trả
lời
-Lớp nhận xét
* Bài 3 Đặt tính rồi tính .
- 2 H/s lên bảng làm .
-Nêu cách đặt tính và tính?
*Bài 4: treo bảng phụ .
-Bài toán cho biết gì ? hỏi gì ?
-Muốn biết cửa bán đợc bao nhiêu tất cả phải
biết gì ?
- Gọi h/s chữa bài
-Lớp nhận xét
4, Hoạt động 4 : Củng cố - Dặn dò :
-Nêu cách tính nhẩm số tròn nghìn ?
-H/s làm bảng con
-H/s nêu y/c
- Theo dõi
-H/s nhẩm theo cặp.
ĐS: -6000 ;8000 ;9000 ;
10000 .
-H/s nêu kq miệng
2000+400=2400
-9900 ; 4300 ;5600 ;7800
.
H/s làm vở -Kq :
6779 ;6284 ;7461 ;7280
.
-H/s đọc đề toán
-H/s tóm tắt nháp.
-Tìm số lít dầu bán đợc
buổi chiều
- H/s làm vở -Đ /s :1296lít
1
______________________________________
Tập viết


Ôn chữ hoa : O , Ô , Ơ .
I) Mục tiêu :
- Củng cố cách viết chữ hoa : O , Ô , Ơ , thông qua bài tập ứng dụng .
- Viết tên riêng : Lãn Ông , Viết câu ca dao bằng cỡ chữ nhỏ .
- H/s có ý thức luyện viết .
II) Đồ dùng dạy học :
- Mẫu chữ viết hoa : O , Ô , Ơ . Lãn Ông
III) Các hoạt động dạy học chủ yếu :
A, KTBC : Viết chữ hoa : N , Nguyễn Văn Trỗi .
- Nhận xét .
B, Dạy bài mới .
1, Giới thiệu bài : Nêu yêu cầu .
2, Hớng dẫn H/s viết trên bảng con .
a, Luyện viết chữ hoa
+ Tìm các chữ hoa có trong bài ?
- GV cho H/s quan sát chữ mẫu
+ GV viết mẫu và hớng cách viết chữ hoa : O, Ô ,
Ơ , Q , T .
b, Luỵện viết từ ứng dụng ( tên riêng )
- GV treo mẫu chữ : Lãn Ông .
- Gv giới thiệu : Lãn Ông là 1 lơng y nổi tiếng vào
cuối đời Lê .
- GVviết và hớng dẫn mẫu .
c, Luyện viết câu ứng dụng :
- Đa câu d
- GV giải thích : Quảng Bá , Hồ Tây , Hàng Đào là
những địa danh nổi tếng ở Hà Nội .
- Ca ngợi những sản vật quý ở Hà Nội .
- Yêu cầu viết bảng con
3, Hớng dẫn H/s viết vào vở tập viết .
- GV hớng dẫn viết vở .
4, Chấm , chữa bài :
- Nhận xét .
5, Củng cố - Dặn dò :
- Nhận xét giờ học .
2 em lên bảng viết
- Lớp viết bảng con
+ L , Ô , Q , B , T , Đ .
+ H/s quan sát .
+ H/s viết bảng con .
+ H/s đọc .
+ H/s viết bảng con .
- H/s đọc câu ứng dụng
- H/s viết bảng con :
Quảng Bá ,Hồ Tây .
- H/s viết bài .
_______________________________________________
Chiều
2
Tự học
Hoàn thành bài tập
I- Mục tiêu: - hs tự hoàn thành 1 số bài tập trong VBT toán
- - GD ý thức tự giác làm bài
II- Hoạt động học:
- YC hs TB, Y hoàn thành
+ Bài 1, 2 VBT toán trang 14
+ Bài 1 trang 15
- YC hs k, G hoàn thành
+ Bài tập 2, 3 , 4 VBT trang 14
+ Bài 3, 4 trang 15
- GV theo dõi giúp đỡ hs làm bài tập.
- B1 thực hiện pc vào VBT
- B2 đặt tính rồi tính
- B3 ĐS: 5292 ngời
- B 4: vẽ vào vở BTT
- B3( 15) ĐS : 1230 kg
____________________________________________________
Ngoại ngữ
( GV chuyên)
___________________________________________________
Sáng Thứ ba
Toán
Phép trừ các số trong phạm vi 10.000.
I- Mục tiêu:
- Biết thực hiện phép trừ các số trong phạm vi 10.000 .
- Rèn kỹ năng thực hiện đúng phép trừ các số trong phạm vi 10.000 .
-Củng cố về ý nghĩa phép trừ qua giải toán có lời văn
II- Đồ dùng dạy- học:
- Phấn màu
III- Hoạt động dạy - học chủ yếu:
* Hoạt động 1: Hớng dẫn hs thực hiện phép
trừ :
- Gv nêu phép tính:7625-5249 = ?
- Nêu cách đặt tính và tính.
- Muốn trừ các số trong phạm vi 10.000 ta
làm nh thế nào?
- lớp thực hiện ra bảng con.
- Đặt ST dới SBT sao cho các
cs cùng hàng thẳng cột với
nhau
-Đặt tính và trừ theo thứ tự từ
phải sang trái.
3
* Hoạt động 2: Thực hành:
+) Bài 1: Gv ghi bảng các phép tính:
6385 - 2927 8090 - 7131
7563 - 4908 3561 - 924
- Nêu cách thực hiện các phép trừ?
+ Yêu cầu hs thực hiện tính vào bảng con. Gv
nhận xét.
+) Bài 2b:- đặt tính rồi tính .
+) Bài 3:- Gọi 1 hs đọc yêu cầu của bài.
- Bài toán cho biết gì? hỏi gì?
- Gv yêu cầu hs tự tóm tắt rồi giải bài toán.
- Gọi hs chữa bài.
+) Bài 4: - Yêu cầu hs vẽ đoạn thẳng AB
8 cm rồi xác định trung điểm O của đoạn
thẳng đó.

- Hs theo dõi.
- Thực hiện trừ từ phải sang
trái.
- Học sinh làm bảng con Đáp
án: 3458, 2655, 959, 2637.
- Hs làm vở. Kết quả:
3327, 1528.
- Hs đọc
- Có 4283m , đã bán: 1635m
- Hỏi còn lại bao nhiêu mét
vải?
- Hs làm vào vở
Đáp số: 26489( m).
- HS làm theo nhóm. 1vài hs
thi vẽ và xác định nhanh
trung điểm của đoạn thẳng
AB.
* Hoạt động 3: Củng cố - dặn dò:
- Nêu cách thực hiện phép trừ các số trong
phạm vi 10000 ?
________________________________________________
Tập đọc Kể chuyện
Ông tổ nghề thêu
I/ Mục tiêu:
A/ Tập đọc: Đọc đúng các từ ngữ :lầu lọng ,lẩm nhẩm ,nếm ,nặn ,chè
nam,..giọng đọc phù hợp với diễn biến của câu chuyện.
- Hiểu các từ khó: đi sứ , lọng , bức ,tranh ,chè nam
- Thấy đợc Trần Quốc Khái thông minh ,ham học hỏi giàu trí sáng tạo chỉ
bằng quan sát và nghi nhớ nhập tâm đã học đợc nghề thêu của ngời trung quốc
,dạy cho nhân dân ta .
4
B/ Kể chuyện:
1/ Rèn kĩ năng nói: Hs kể lại đợc toàn bộ câu chuyện theo theo tranh và trí nhớ
của mình. Kể tự nhiên, biết phân biệt lời các nhân vật.
2/ Rèn kĩ năng nghe: Nghe và nhận xét đánh giá bạn kể.
II/ Đồ dùng dạy học:
- Tranh minh hoạ bài đọc trong SGK.
- Bảng phụ .
III/ Các hoạt động dạy - học:
*Tập đọc:
5
A- KTBC:
- Gọi h/s đọc 1 đoạn bài : ở lại với chiến
khu
-Nhận xét .
B- Bài mới:
1) Giới thiệu bài:G/v giới thiệu chủ điểm
2) Luyện đọc:
a) GV đọc toàn bài- tt nội dung
- GV cho h/s quan sát tranh minh hoạ.
b/ Hớng dẫn luyện đọc + giải nghĩa từ:
(+) Đọc từng câu: HD phát âm từ khó: lầu
lọng ,lẩm nhẩm ,nếm ,nặn ,chè nam
(+) Đọc từng đoạn trớc lớp:
+ Yêu cầu h/s đọc nối tiếp nhau từng đoạn,
GV nhắc h/s ngắt nghỉ hơi đúng sau các
dấu 2 chấm.
+ GV kết hợp giải nghĩa từ: đi sứ , lọng ,
bức ,tranh ,chè nam.
(+) Đọc từng đoạn trong nhóm:
- GV theo dõi, sửa cho H/s
3) Hớng dẫn tìm hiểu bài:
+ Yêu cầu lớp đọc thầm đoạn 1
+G/v giải thích.đi sứ ,lọng ,bức tờng ,chè
nam
+Hồi nhỏ ,TQKhái ham học nh thế nào?
+Nhờ chăm chỉ học tập ,TQK đã thành đạt
nh thế nào ?
* Gọi 1 h/s đọc đoạn 2.
+khi TQK đi sứ Trung Quốc ,vua TQ đã
nghĩ ra cách gì để thử tài sứ thần Việt Nam
?
*Lớp đọc đoạn 3,4
+ở trên lầu cao ,TQK đã làm gì để sống ?
+TQK đã làm gì để không bỏ phí thời
gian ?
+TQK đã làm gì để xuống đất bình an vô
sự ?
+H/s theo dõi.
- Học sinh theo dõi.
-H/s đọc nối tiếp từng câu
- H/s đọc nối tiếp từng đoạn .
- H/s đọc theo nhóm 5.

-TQK học cả khi đi đốn củi ..lúc
kéo vó tôm..
-ông đỗ tiến sĩ ,trở thành vị quan
to trong triều đình
-Vua cho dựng lều cao ,
-Bụng đói , không có gì ăn, ông
đọc ...
-Ông mày mò quan sát hai cái
lọng ..nhớ nhập tâmcách thêu
trớng và làm lọng
- Ông nhìn những con dơi
xoècánh ông ôm lọng nhảy
xuống đất bình an vô sự ..
6
* Kể chuyện :
1- GV nêu nhiệm vụ:Dựa vào 5 tranh, kể lại toàn bộ câu chuyện (Ông tổ nghề
thêu)
2- Hớng dẫn h/s kể toàn bộ câu chuyện theo tranh :
- GV treo tranh vẽ, yêu cầu hs quan sát tranh minh hoạ.
+H/s nêu nội dung từng bức tranh.
- Gọi 5 h/s nối tiếp nhau kể 5 đoạn theo
tranh).
- Gọi 1 h/s kể toàn bộ câu chuyện
5/ Củng cố - dặn dò:
- Ông tổ nghề thêu là ai?
- Qua câu chuyện này, em học tập đợc điều
gì ở TQK?
- 1/ hs kể mẫu đoạn 1.
- Từng nhóm h/s kể cho nhau
nghe.
+H/s nêu.
__________________
đạo đức
Giao tiếp với khách nớc ngoài
I) Mục tiêu : - Hiểu biết c xử lịch sự khi gặp gỡ với khách nớc ngoài .
- H/s có thái độ tôn trọng khi gặp gỡ , giao tiếp với ngời nớc ngoài .
II) Đồ dùng dạy học : - VBT Đạo Đức .
III) Các hoạt động dạy học chủ yếu :
A, KTBC Vì sao phải đoàn kết giúp đỡ thiếu nhi quốc tế ?
B, Dạy bài mới : Giới thiệu bài .
1, Hoạt động 1 : Thảo luận nhóm .
* Mục tiêu : H/s biết đợc 1 số biểu hiện sự tôn trọng đối với
khách nớc ngoài .
* Cách tiến hành :
+ Gv chia lớp thành 4 nhóm . Yêu cầu H/s quan sát tranh
thảo luận nhận xét về cử chỉ , thái độ , nét mặt của các em
với khách nớc ngoài .
KL: thái độ , cử chỉ của các bạn vui vẻ , tự tin , điều đó
biểu lộ lòng tự trọng mến khách của ngời VN ...
2, Hoạt động2 : Phân tích truyện .
* Mục tiêu :
- H/s biết các hành vi thể hiện tình cảm thân thiện mến
khách của thiếu nhi VN với khách nớc ngoài .
* Cách tiến hành :
- GV đọc chuyện : Cậu bé tốt bụng .
+ Bạn nhỏ đã làm việc gì ?
+ H/s thảo luận .
+ Các nhóm
trình bày .
- chỉ đờng cho
khách
7
+ Việc làm của bạn thể hiện tình cảm gì với khách nớc
ngoài .
+Theo em ngời khách nớc ngoài sẽ nghĩ nh thế nào về cậu
bé VN ?
+ Em có suy nghĩ gì về việc làm của bạn nhỏ trong truyện ?
+ Em nên làm những việc gì thể hiện sự tin tởng với khách
nớc ngoài .
- KL : Các em nên giúp đỡ khách nớc ngoài khi cần thiết
3, Hoạt động 3 : Nhận xét hành vi .
* Mục tiêu :
- H/s biết nhận xét những hành vi nên làm khi tiếp xúc với
khách nớc ngoài và hiểu quyền đợc giữ gìn bản sắc dân tộc
của mình .
* Cách tiến hành :
- GV phát phiếu cho các nhóm .
- Đại diện các nhóm lên trình bày .
KL: + Tình huống 1 : Không nên chê bai chỉ trỏ ngời
khách nớc ngoài
+ Tình huống 2 : Trẻ em VN cần cởi mở , tự tin khi tiếp với
khách nớc ngoài .
4, Củng cố - Dặn dò :
- VN su tầm tranh ảnh nói về khách nớc ngoài .
- Sự tôn trọng,
lòng mến khách
- Cảm động
- Biết tôn
trọng
- Chào thân
thiện, chỉ đ-
ờng
- Các nhóm thảo
luận . Xử lý tình
huống .

+ Các nhóm
trình bày .
________________________________________________
Tiếng Việt ( T )
Luyện đọc, luyện viết : Ông tổ nghề thêu
I-Mục tiêu: - Củng cố về cách đọc câu chuyện : Ông tổ nghề thêu
- Luyện viết đoạn 5 của bài. Rèn kn viết đúng mẫu, cỡ chữ.
III- Các hoạt động dạy- học chủ yếu :
A- KTBC : - Em hãy đọc 1 đoạn trong bài : Ông tổ nghề thêu
- GV nx, cho điểm .
B - Bài mới : 1) GTB:
2) Luyện đọc :
- Gv chia lớp làm 2 ĐT : Giỏi - Khá ; TB Yếu
- Nêu yc luyện đọc đối với 2 đối tợng:
+ TB -Y : luyện đọc đúng
8
+ K- G : luyện đọc diễn cảm : Nhấn giọng ở những từ ngữ thể hiện sự bình
tĩnh, ung dung tài trí của TQK .
- HS luyện đọc theo nhóm 2.
- Gọi 1 số thi em đọc trớc lớp.
- GV theo dõi nhận xét .
3) Nghe viết đoạn 5: - GV đọc đoạn viết
- Trong bài viết có chữ nào cần viết hoa?( chữ đầu câu, tên riêng)
- HD viết chữ khó: làm lọng, lan rộng, lập đền thờ.
- HS luyện viết chữ khó vào bảng con.
- Đọc baì cho hs viết vào vở.
- Chấm 1 số bài.
C, Củng cố- dặn dò: Luyện đọc đúng, đọc hay.
_____________________________________
Hoạt động ngoài giờ lên lớp
Luyện viết văn: viết báo cáo hoạt động.
I. Mục tiêu:- HS biết viết báo cáo về hoạt động của tổ trong tháng vừa qua
ngắn gọn, rõ ràng, gửi cô giáo( thày giáo )
- Rèn kỹ năng viết báo cáo đúng, rõ ràng.
II. Đồ dùng dạy- học:mẫu báo cáo
III. Các hoạt động dạy- học:
A) KTBC :
- Gọi 1 hs đọc lại báo cáo kết quả tháng thi đua noi gơng anh bộ đội .
+ Gv nhận xét cho điểm.
B) Bài mới :
1) GTB
2) Luyện viết văn :
+ GV viết đề: Viết báo cáo kết quả học tập,
lao động của tổ em trong tháng qua theo mẫu:
- Đa mẫu báo cáo
- Mẫu báo cáo gồm những phần nào?
+ Nhắc hs viết báo cáo nội dung cần ngắn
gọn, rõ ràng.
- Hs theo dõi .
-1 HS đọc yc của bài.
- Hs quan sát.Đọc lại
- Tiêu ngữ, nơi viết, thời gan
viết, tên báo cáo, nội dung cần
báo cáo
9
- Yêu cầu hs viết ra giấy
- Gọi 1 số em đọc báo cáo .
+ Gv và hs nhận xét, đánh giá.
3) Củng cố- dặn dò : - Nx giờ học .
- Hs nhìn mẫu và viết báo cáo.
- 4- 5 HS đọc trớc lớp .
- Hs theo dõi .
__________________________________________
sáng Thứ t
Thể dục
GV chuyên
_________________________________________________
Toán
Luyện tập .
I) Mục tiêu - H/s biết trừ nhẩm các số tròn nghìn , tròn trăm có đến 4 chữ số -
Củng cố về thực hiện pt các số có đến 4 chữ số và giải toán .
- Rèn kỹ năng làm thành thạo phép tính trừ
II) Đồ dùng dạy học : - Bảng phụ .
III) Các hoạt động dạy học chủ yếu :
1, Hoạt động 1 : tính . 8432- 3450 ;
6355 - 3484
2, Hoạt động 2 : GV hớng dẫn H/s thực hiện trừ
nhẩm các số tròn nghìn , tròn trăm
* Bài 1 : Tính nhẩm :
- GV yêu cầu H/s trừ nhẩm tròn nghìn
* Bài 2 : tính nhẩm theo mẫu
- Yêu cầu H/s trừ nhẩm hàng trăm với hàng trăm
- H/s nêu miệng kết quả .
*Bài 3: Đặt tính, rồi tính :
- Gọi H/s chữa bài
+ Nêu cách đặt tính ?
* Bài 4 :
+ Bài toán cho biết gì ? hỏi gì ?
+ Yêu cầu H/s giải bằng 2 cách .
+ Muốn biết kho còn lại bao nhiêu cần phải biết gì
+ Gọi 1 H/s chữa bài .
3, Hoạt động 3 : Củng cố - Dặn dò :
- 2 H/s lên bảng làm
- lớp làm bảng con
H/s nêu miệng kết quả .
+ H/s nêu yêu cầu .
- HS nhẩm
+ làm bảng con .
- Đặt các cs cùng hàng
thẳng cột với nhau
+ H/s đọc đề bài .
+ 2 lần chuyển đi .
+ H/s giải bằng 2 cách .
________________________________________________
Chính tả( Nghe- viết)
Ông tổ nghề thêu.
10

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×