Notice: Undefined offset: 20 in /storage2/vhost/text.123doc.vn/text/home/index.php on line 81
Bài tập SGK môn sinh học lớp 6 (57) - Tài liệu text
Tải bản đầy đủ

Bài tập SGK môn sinh học lớp 6 (57)

BÀI TẬP 1, 2 SGK TRANG 22 SINH HỌC 6
Câu 1. Các bộ phận của tế bào thực vật là gì?
Trả lời:
Các bộ phận chủ yếu của tế bào thực vật là vách tế bào, chất tế bào. nhân tế bào và màng
sinh chất...
Câu 2. Trình bày các bước làm tiêu bản hiển vi tế bào thực vật.
Trả lời:
+ Bóc một vảy hành tươi ra khỏi củ hành, dùng kim mũi mác khẽ lật lấy một lớp rất
mỏng ở phía trong vảy hành cho vào đĩa đã có nước.
+ Trải phẳng mặt ngoài lớp biểu bì vảy hành lên sát lam kính đã nhỏ sẵn nước sao cho
không bị gập (để vcác lớp tế bào không chồng lên nhau), rồi nhẹ nhàng đẩy lamen lên.
Nếu có nước tràn ra ngoài lamen thì dùng giấy hút cho đến lúc không còn nước tràn ra
nữa.
+ Cố định tiêu bản trên bàn kính và điều chỉnh ánh sáng sao cho nhìn thấy mẫu vật rõ
nhất.
+ Quan sát tiêu bản dưới kính hiển vi và vẽ các tế bào vảy hành theo hình quan sát được.

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×