Tải bản đầy đủ

Bài tập SGK môn sinh học lớp 6 (47)

BÀI TẬP 1, 2, 3, 4 SGK TRANG 164 SINH HỌC 6
Câu 1. Vi khuẩn có vai trò gì trong thiên nhiên?
Trả lời:
Xác động vật chết rơi xuống đất được vi khuẩn ở trong đất biến đổi thành các vô cơ. Các
chất này được cây xanh sử dụng để chế tạo thành hữu cơ nuôi sống cơ thể
Câu 2. Vi khuẩn có vai trò gì trong nông nghiệp và công nghiệp?
Trả lời:
+ Trong nông nghiệp
Xác động vật và lá, cành cây rụng xuống được vi khuẩn ở trong đất phân hủy thành mùn
rồi thành muối khoáng cung cấp cho cây sử dụng để chế tạo thành chất hữu cơ nuôi sống
sinh vật.
+ Trong công nghiệp
Một số vi khuẩn phân hủy không hoàn toàn các chất hữu cơ thành các hợp chất đơn giản
hơn chứa cacbon. Những chất này vùi lấp xuống đất trong thời gian dài, không bị phân
hủy tiếp tục nữa, tạo thành than đá hoặc dầu lửa.
Câu 3. Tại sao thức ăn bị ôi thiu?
Trả lời:
Tại vì vi khuẩn ngoại sinh. Cần để thức ăn vào tủ lạnh để bảo quản.
Câu 4. Vi khuẩn sống trong đất có vai trò với nông nghiệp vì?
Trả lời:
Vì có khả năng phân hủy chất hữu cơ (xác động thực vật) thành muối khoáng cho cây sử

dụng. Một số vi khuẩn thành nốt sần ở rễ cây họ Đậu có khả năng cố định đạm.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×