Tải bản đầy đủ

Bài tập SGK môn sinh học lớp 6 (46)

BÀI TẬP 1, 2, 3 SGK TRANG 12 SINH HỌC 6
Câu 1. Thực vật sống ở những nơi nào trên Trái Đất?
Chọn đáp án chỉ nơi thực vật sống.
a) Trên núi.
b) Ở đồng bằng.

e) Trong khí quyển.
g) Miền trung du

c) Trên cao nguyên.

h) Rừng ngập mặn.

d) Trong hang sâu.

i) Ở bình nguyên.

Đáp án : a. b. c, g. h và i.
Câu 2. Đặc điểm chung của thực vật là gì?
Điền các cụm từ thích hợp vào chỗ trống (...) thay các chữ a, b. c sao cho phù hợp với đặc
điếm chung của thực vật:

- Tự tổng hợp được ... (a).............................
- Có đời sống... (b)
- Phản ứng chậm với các..................... (c) ... từ bên ngoài.
Đáp án:
a) Chất hữu cơ từ chất vô cơ nhờ có diệp lục và ánh sáng.
b) Cố định.
c) Kích thích.
Câu 3. Thực vật ở nước ta rất phong phú. Nhưng vì sao chúng ta còn cần phải trồng
thêm cây và bảo vệ chúng?
Điền các cụm từ thích hợp vào chỗ trống (...) thay các chữ a, b. c sao cho phù hợp với các
câu trả lời sau :
- Dân số tăng, nhu cầu về.. (a).. tăng, nhu cầu mọi mặt về sử dụng các sản phẩm từ thực
vật cũng tăng.
Tình trạng ... (b) ... bừa bãi. Làm giảm ... (c) ... rừng, nhiều thực vật quý hiếm bị khai
thác đến cạn kiệt.
Đáp án :
a) đồ gỗ


b) phá rừng
c) diện tíchTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×