Tải bản đầy đủ

Bài tập SGK môn sinh học lớp 6 (38)

BÀI TẬP 1, 2, 3 SGK TRANG 121 SINH HỌC 6
Câu 1. Các cây sống trong môi trường nước thường có những đặc điểm hình thái
như thế nào ?
Trả lời: Các cây sống trong môi trường nước thường có một số đặc điểm hình thái như
sau : những cây sống ngập trong nước thì lá có hình dài (rong đuôi chó), cây có lá nằm
sát mặt nước thì lá to (sen, súng), cây nổi trên mặt nước thì cuống lá phình to. xốp tựa
như phao giúp cây nổi trên mặt nước.
Câu 2. Nêu một vài ví dụ về sự thích nghi của các cây ở cạn với môi trường.
Trả lời:
Một số ví dụ về sự thích nghi của các cây ở cạn với môi trường : Ở nơi đất khô. thiếu
nước thường có những cây mọng nước như xương rồng (lá thường tiêu giảm hoặc biến
thành gai hạn chế sự thoát hơi nước). Những cây ưa ẩm như cây lá dong, vạn niên
thanh... thường mọc trong rừng già (ít ánh sáng).
Những cây cần ít nước (kê. hương lau) lại sống được ở những nơi đất khô. Các loại rau
cần nhiều nước thường sống ở những nơi đất ẩm và cần được tưới luôn.
Câu 3. Các cây sống trong những môi trường đặc biệt (sa mạc, đầm lầy) có những
đặc điểm gì ? Cho một vài ví dụ.
Trả lời: Đặc điểm của những cây sống trong điều kiện đặc biệt (sa mạc, đầm lầy...) như
sau:
- Cây sống trong sa mạc rất khô và nóng:
+ Các loại xương rồng đều có thân mọng nước, lá biến thành gai để hạn chế sự thoát hơi

nước.
+ Các loại cỏ thấp nhưng lại có rễ rất dài.
+ Các cây bụi gai có lá rất nhỏ hoặc biến thành gai.
+ Cây sống trên đầm lầy (như cây đước) có rễ chống giúp cây đứng vững trên các bãi lầy
ngập thủy triều ở vùng ven biển.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×