Tải bản đầy đủ

Bài tập SGK môn sinh học lớp 6 (35)

BÀI TẬP 1, 2, 3, 4 SGK TRANG 88 SINH HỌC 6
Câu 1. Hãy kể tên một số cây khác có khả năng sinh sản bằng thân bò. sinh sản
bằng lá mà em biết.
Trả lời:
STT

Tên cây

1

Rau má

2

Cây thuốc bỏng

3

Cây rau dấp

Sinh sản bằng thân bò


Sinh sản bằng lá

+
+

Câu 2. Hãy kể tên 3 cây cỏ dại có cách sinh sản bằng thân rễ. Muốn diệt cỏ dại
người ta phải làm thế nào ? Vì sao phải làm như vậy ?
Trả lời:
- Nhiều loại cỏ dại (như cỏ tranh, cỏ gấu...) có khả năng sinh sản bằng thân rễ, chỉ cần
một mảnh thân rễ có thể mọc chồi, ra rễ và phát triển thành cây mới rất nhanh. Vì vậy,
muốn tiêu diệt các loại cỏ này phải nhặt bỏ được toàn bộ phần thân rễ ngầm ở dưới đất.
Câu 3. Hãy quan sát củ khoai tây và cho biết cây khoai tây sinh sản bằng gì ?
Trả lời:
- Củ khoai tây là một phần của thân cây nằm trong đất, phình to thành củ chứa chất dinh
dưỡng dự trữ. Nếu quan sát thật kĩ, ta sẽ thấy trên củ khoai có những vảy nhỏ che chồi
non rất nhỏ ở bên trong. Để một thời gian sau, những chồi non nhỏ đó sẽ phát triển thành
mầm, mỗi mầm nếu đem trồng có thể phát triển thành một củ khoai tây mới. Như vậy,
khoai tây sinh sản sinh dưỡng bằng thân củ.
Câu 4. Muốn củ khoai lang không mọc mầm thì phải cất giữ thế nào ? Em hãy cho
biết người ta trồng khoai lang bẳng cách nào. Tại sao không trồng bằng củ ?
Trả lời:
- Muốn cho củ khoai lang không mọc mầm phải bảo quản ở nơi khô ráo. Người ta trồng
khoai lang bằng dây: sau khi thu hoạch củ, dây khoai lang được thu lại, người ta chọn


những dây bánh tẻ (không già và không non), cắt thành từng đoạn ngắn có cả ngọn rồi
giâm các đoạn đó xuống luống đất đã được chuẩn bị trước.
- Người ta không trồng khoai lang bằng củ để tiết kiệm và có thời gian thu hoạch ngắn.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×