Tải bản đầy đủ

Bài tập SGK môn sinh học lớp 6 (32)

BÀI TẬP 1, 2, 3 SGK TRANG 59 SINH HỌC 6
Câu 1. Tìm những điểm giống nhau và khác nhau giữa các củ : dong ta, khoai tây,
su hào.Trả lời:Giống nhau: Đều là những loại thân biến dạng và đều chứa chất dự
trữ cho cây.Khác nhau:Củ dong ta là dạng thân rễ nằm ớ dưới đất.
Câu 1. Tìm những điểm giống nhau và khác nhau giữa các củ : dong ta, khoai tây,
su hào.
Trả lời:
Giống nhau: Đều là những loại thân biến dạng và đều chứa chất dự trữ cho cây.
* Khác nhau:
- Củ dong ta là dạng thân rễ nằm ớ dưới đất.
- Củ khoai tây là dạng thân củ nằm ở dưới đất.
- Củ su hào là dạng thân củ ở trên mặt đất.
Câu 2. Kể tên một số loại thân biến dạng, chức năng của chúng đối với cây.
Trả lời: - Su hào là thân củ trên mặt đất, chứa chất dự trữ cho cây
- Cây hành là thân hành , chứa chất dự trữ cho cây
- Củ gừng là thân rễ nằm trong đất, chứa chật dự trữ cho cây
- Xương rồng là thân mọng nước, dự trữ nước và quang hợp.
Câu 3. Cây xương rồng có những đặc điểm nào thích nghi với môi trường sống khô
hạn?
Trả lời:
Thân cây biến dạng thành thân mọng nước (dự trữ nước cho cây) chống chịu được điều

kiện khô hạn ; lá xương rồng biến thành gai hạn chế được sự thoát hơi nước của cây, giúp
cây có đủ nước sống được trong môi trường khô hạn, khắc nghiệt.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×