Tải bản đầy đủ

Bài tập SGK môn sinh học lớp 6 (31)

BÀI TẬP 1, 2 SGK TRANG 42 SINH HỌC 6

Câu 1. Kể tên những loại rễ biến dạng và chức năng của chúng?
Trả lời:
* Rễ củ. Các loại rễ củ như củ sắn, cà rốt, khoai lang, . phần rễ phình to tạo
thành củ chứa các chất dự trữ dùng cho cây lúc ra hoa, kết quả.
* Rễ móc. Các loại rễ móc như rễ cây trầu không, cây vạn niên thanh... Đó
là những rễ phụ mọc ra từ thân giúp cây bám vào trụ để léo lên.
* Rễ thở. Có ở nhiều loại cây sống ở các đầm lầy ngập nước như vẹt, sú.
mắm, cây bụt mọc... Các rễ hô hấp mọc hướng ngược lên trên mặt nước lấy
không khí cho rễ hô hấp.
* Giác mút. Có ở loại cây sống bám như tầm gửi, tơ hồng. Rễ biến thành
giác mút đâm vào cây khác để hút thức ăn.
Câu 2. Tại sao phải thu hoạch các cây có củ trước khi chúng ra hoa?
Trả lời:
Người ta phải thu hoạch các cây có rễ củ trước khi chúng ra hoa là vì: Củ là
phần rễ phình to chứa chất dự trữ để cây dùng lúc ra hoa, kết quả. Vì vậy, nếu
trồng cây lấy củ như khoai lang, khoai tây, củ cải..., thì phải thu hoạch trước
khi ra hoa để thu được củ chứa nhiều chất hữu cơ dự trữ nhất. Nếu thu hoạch
chậm, sau lúc cây ra hoa thì một phần chất hữu cơ của củ đã được chuyển hóa
đế tạo ra các bộ phận của hoa nên chất lượng củ bị giảm rõ rệt.
Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×