Tải bản đầy đủ

Bài tập SGK môn sinh học lớp 6 (26)

BÀI TẬP 1, 2, 3 SGK TRANG 145 SINH HỌC 6
Câu 1. Tại sao lại có cây trồng? Nguồn gốc của nó từ đâu?
Trả lời:
- Từ thời xa xưa. con người chưa biết trồng cây mà chỉ thu nhặt quả, hạt, củ của cây cối
mọc dại trong rừng làm thức ăn. Về sau do nhu cầu sống, người ta phải giữ lại giống của
những cây này để gieo trồng cho mùa sau nên mới có cây trồng.
Câu 2. Cây trổng khác cây dại như thế nào? Do đâu có sự khác nhau đó? Cho một
vài ví dụ cụ thể.
Trả lời:
Những điểm khác nhau giữa cây trồng và cây dại là : cây trồng có nhiều dạng khác nhau
và khác với cây dại (là tổ tiên của chúng). Cây trồng có các tính chất khác hắn và phẩm
chất tốt hơn hẳn tổ tiên hoang dại của chúng.
Do con người dùng những biện pháp khác nhau như lai giống... Con người chăm sóc cây,
tạo những điều kiện thuận lợi (nước, phân...) cho cây trồng phát triển.
Câu 3. Hãy kể tên một số cây ăn quả đã được cải tạo cho phấm chất tốt.
Trả lời: Một số cây ăn quả đã được cải tạo cho phẩm chất tốt: táo, lê, cam, bưởi, vải.
nhãn, nho, xoài, dưa hấu...
Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×