Tải bản đầy đủ

Bài tập SGK môn sinh học lớp 6 (25)

BÀI TẬP 1, 2, 3 SGK TRANG 161 SINH HỌC 6
Câu 1. Vi khuẩn có những hình dạng nào? Cấu tạo của chúng ra sao?
Trả lời:
Vi khuẩn có nhiều hình dạng khác nhau: hình que, hình cầu. hình phẩy, hình xoắn...
* Vi khuẩn gồm những cơ thể đơn bào, riêng lẻ hoặc có khi xếp thành từng đám, từng
chuỗi. Tế bào có vách bao bọc, bên trong là chất tế bào, chưa có nhân hoàn chỉnh.
Câu 2. Vi khuẩn dinh dưỡng như thế nào? Thế nào là vi khuấn kí sinh, vi khuẩn
hoại sinh?
Trả lời:
Dinh dưỡng của vi khuẩn: vi khuẩn có nhiều cách dinh dưỡng khác nhau, một số vi
khuẩn có thể chế tạo chất hữu cơ để sống đó là vi khuẩn tự dưỡng. Phần lớn vi khuẩn
sống nhờ vào chất, hữu cơ có sẵn gọi là vi khuẩn dị dưỡng (kí sinh hoặc hoại sinh).
Thế nào là vi khuẩn kí sinh và vi khuẩn hoại sinh?
Vi khuẩn kí Sinh : là vi khuẩn sống bám dựa vào chất hữu cơ của cơ thể sống khác.
Vi khuẩn hoại sinh : là Vi khuẩn sống nhờ vào sự phân giải chất hữu cơ có sẵn (xác động
thực vật...).
Câu 3. Chọn câu trả lời đúng nhất. Hầu hết vi khuẩn là sinh vật dị dưỡng vì:
A. Tế bào của chúng chưa có nhân điển hình.
B. Kích thước rất bé nhỏ nên không đủ khả năng quang hợp.
C. Một số di chuyển được giống như động vật.
D. Hầu hết vi khuẩn không có chất diệp lục trong tế bào nên không tự chế tạo được chất

hữu cơ.
Trả lời. DTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×