Tải bản đầy đủ

Bài tập SGK môn sinh học lớp 6 (3)

BÀI TẬP 1, 2, 3 SGK TRANG 9 SINH HỌC 6
Câu 1. Kể tên một số sinh vật trên cạn, dưới nước và ở cơ thể người.
Trả lời:
STT

Tên sinh vật

Nơi sống của sinh vật
Trên
cạn

1

Con mèo

2

Con cá chép

3


Con ghẻ

4

Con cá thu

5

Con giun đũa

6

Con gà

7

Con tôm

8

Con lợn

9

Con cá voi

10

Con chấy

11

Cá cảnh

Dưới
nước

Cơ thể
người


+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+


12

Chim đà điểu

+

Câu 2. Nhiệm vụ của Thực vật học là gì ?
Trả lời:
Nhiệm vụ của thực vật học là: Nghiên cứu hình thái, cấu tạo và đời sõng cũng như sự đa
dạng của thực vật đế sử dụng hợp lí, phát triển và bảo vệ chúng phục vụ đời sống con
người.
Câu 3. Hãy nêu tên 3 sinh vật có ích và 3 sinh vật có hại cho người theo bảng dưới
đây :
STT

Tên sinh vật

Nơi sống

Công dụng

Tác hại

1
2
3
...
Trả lời:
STT

Tên sinh vật (2)

Nơi sống (3)

Có ích (4)

(1)

Có hại
(5)

1

Cây lúa

Trên đất

Cây lương thực

2

Con bò

Trên đất

Lấy sức kéo,
lấy thịt, sữa


3

Cây hổng

Trên đất
(4)

Cây ăn quả

(1)

(2)

(3)

(5)

4

Cây lá han

Trên đất

Lá có chất độc gây ngứa cho
người và động vật.

5

Con đỉa

Dưới

Hút máu người và động vật.

nước
6

Con chuột

Trên đất

Phá hoại các dụng cụ gia đình,
phá mùa màng và truyền bệnhTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×